OSN-SAbstraktOSN-E

Netilmicin v plazmě

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Netilmicin

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Koncentrace ovlivněny poruchou renálních funkcí.

 

OSN-STerapeutické mezeOSN-E

Peakové koncentrace by neměly překročit 6 - 10 mg/l (firemní údaje Abbott), event. 10 - 12 mg/l, nejvíce však 15 mg/l (LG281), "nejnižšími" relativně bezpečnými jsou hladiny do 2 mg/l (i do 4 mg/l) (firemní údaje Abbott, LG281)

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Ototoxicita, nefrotoxicita, kurareformní účinky.

 

OSN-SToxické mezeOSN-E

Nad 15 mg/l v peaku, nad 4 mg/l v minimu.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Odběr: srážlivá krev, lze použít plazmu

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor