OSN-SAbstraktOSN-E

PICP (Propeptid prokolagenu typu I. C-terminální) je koncová, nehelikální část prokolagenu, která se odštěpuje při maturaci kolagenové molekuly ekvimolárně s N-terminální částí (PINP). Používá se pro posouzení stupně syntézy prokolagenu (a kolagenu) typu I. Není specifický pro kostní kolagen. Kromě kostí je částečně produkován v měkkých tkáních.

 

OSN-STerminologieOSN-E

C-terminální propeptid prokolagenu typu I, PICP

 

OSN-SSynonymaOSN-E

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Propeptid prokolagenu I C-term. v plazmě

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

Strukturně se jedná o globulární glykosylovaný protein s manózovými oligosacharidy, tvořen je ze 3 řetězců (pro-alfa1/pro-alfa1/pro-alfa2). Molekulová hmotnost je 100000. Obsahuje řadu disulfidických můstků, které molekulu stabilizují, neobsahuje žádné helikální struktury (rozdíl proti PINP). Molekulová hmotnost 100000.

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Produkt štěpení prokolagenu bez dalšího biologického významu.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Kolagen je syntetizován v osteoblastech jako prokolagen, který podléhá posttranslačním modifikacím (hydroxylace, glykosylace). Po uspořádání řetězců do trojšroubovice se prokolagen secernuje do extracelární matrix. Před zabudováním kolagenu do matrix se specifickými proteázami odštěpují oba terminální řetězce (N-terminální a C-terminální v poměru 1:1). Není ideálním ukazatelem funkce osteoblastů, které jsou sice jeho hlavním zdrojem, cirkulující pool pochází pravděpodobně i z jiných tkání (kůže).

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

Přítomen je v krvi, lymfě, intersticiální tekutině kůže, likvoru, ascitické tekutině a tekutině ovariálních cyst. Po podání značeného PICP krysám bylo po 45 minutách distribuováno 36% v játrech, 23% v krvi, 18% v ledvinách, 20% v moči, 2% v plicích, 1% ve slezině a 0,4% v srdci.

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

Eliminace pomocí endocytických mannózových (rozpoznávají terminální mannózu) receptorů endotelu jater (prokázáno u krys, tento model eliminace se aplikuje na člověka). Mannózové receptory jsou fylogeneticky staré a jednoduché struktury nezbytné pro život. Je-li nevysvětlitelně vysoká koncentrace PICP, nepovažuje se za pravděpodobný defekt receptorů, ale spíše jejich neschopnost rozpoznat změněnou molekulu PICP nebo přednost jiných ligandů (Sorva, 1994). Vychytávání PICP jaterním endotelem bylo 1000x větší než vychytávání parenchymovými buňkami a dvojnásobné než Kupferovými buňkami (Smedsrod, 1990). Vychytávání je zvýšeno u hyperthyreózy a sníženo u hypothyreózy, ovlivněno jaterními funkcemi, růstovým hormonem a genetickými faktory. Podobné receptory se vyskytují nebo se mohou indukovat na makrofázích.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

U krys řádově kolem 6 minut (Smedsrod, 1990).

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Smedsrod, B., Melkko, J., Risteli, L., Risteli, J.: Circulating propeptide of type I procollagen is cleared mainly via the mannose receptor in liver endothelial cells. Biochem. J., 271, 1990, s. 345 - 350.

Sorva, A., Tahtela, R., Risteli, J., Risteli, L., Laitinen, K., Juntunen-Backman, K., Sorva, R.: Familial high concentrations of the carboxyl-terminal propeptide of type I procollagen. Clin. Chem., 40, 1994, č. 8, s. 1591 - 1593.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E