OSN-SAbstraktOSN-E

Lithium v plazmě

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty OSN-E

Lithium

 

OSN-STerapeutické mezeOSN-E

0,6 – 1,0 mmol/l pro prevenci,

0,6 – 1,2 mmol/l pro akutní manii (LG213), při poklesu koncentrací pod 0,4 mmol/l jsou relapsy onemocnění časté

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Toxicita se projevuje jako letargie, tremor, ztížená artikulace, hyperreflexie, hyperextense končetin, epileptické křeče, toxická synkopa, anorexie, zvracení, průjmy, oligurie, cirkulační kolaps, semikoma až koma. Toxicitu zvyšuje retence lithia při depleci sodíku. Při chronickém podávání zvýšená incidence plicních komplikací, zvýšení TSH a pokles T4 až u 33% léčených, časté deprese T vlny na EKG.

 

OSN-SToxické mezeOSN-E

Výjimečně i v terapeutické rozmezí, obvyklé nad 1,5 mmol/l, závažné nad 2,0 mmol/l (LG213), nad 4,0 mmol/l bezvědomí, letální

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Odběr: 6-12 hodin od poslední dávky, skladuje se minimálně 2 ml v lednici, stabilita vzorku séra 24 hodin při pokojové teplotě, krevní elementy oddělit do 30 minut po odběru, nesmí se použít heparin lithný, vadí hemolýza

 

Referenční intervaly

Sérum, plazma

0 - 31

µg/l

0 – 4,5

µmol/l

 

(WHO 1996)

Sérum

0,2 – 0,8

µg/l

0,03 – 0,12

µmol/l

Plná krev

0,4 – 1,0

µg/l

0,06 – 0,14

µmol/l

Moč

25 – 100

µg/den

3,60 – 14,1

µmol/den

Vlasy

10 – 100

µg/kg

1,44 – 14,4

µmol/kg

 

Omezení stanovení

Ke stanovení je možno využít atomovou emisní spektrofotometrii nebo elektrotermickou atomovou absorpční spektrofotometrii.

 

Další informace:

·        Stopové prvky

·        Stopové prvky - biochemické funkce

·        Stopové prvky - efekt neadekvátního příjmu

·        Stopové prvky - přepočty

·        Stopové prvky a volné radikály

·        Analýzy stopových prvků

·        Li (základní přehled)

·        Li

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

·       Perlík, F., Janků, I.: Pokroky ve farmacii - Klinické využití určování koncentrace léčiv, Avicenum, 1989.

 

·       World Health Organization: Trace elements in human nutrition and health. 1996, s.

·       Lentner, C.: Geigy Scientific Tables. Volume 3. Physical Chemistry, Composition of Blood, Hematology, Somatometric Data. CIBA-GEIGY, 1984, s.

·       Shils M. E., Olson, J. A., Shike, M., Ross, A. C. 1999: Modern Nutrition in Health and Disease: F. H. Nielsen: Ultratrace Minerals. 9th edition, Williams & Wilkins, s.284-303

·       Biesalski, H. K. , Grimm, P. 1999: Taschenatlas der Ernahrung. Georg Thieme Verlag Stuttgart, 314 s.

·       Uderwood, E. J., Suttle, N. F. 1999: The mineral nutrition of livestock. 3rd edition, CABI Publishing, 642 s.

·       Kaplan L.A., Pesce A.J. (Eds): Clinical chemistry.- theory, analysis, correlations. ISBN 0-8151-5243-4, 3rd edition, 1996, p.746-759.

·       Burtis C.A., Ashwood E.R. (Eds): Tietz textbook of clinical chemistry. ISBN 0-7216-5610-2, 3rd edition, p.1029-1055.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor, Alena Pechová

.