OSN-SAbstraktOSN-E

Frakční exkrece informují o podílu iontu, který se vyloučil do definitivní moče z původně profiltrovaného množství. Ke zvyšování frakční exkrece sodného kationtu dochází při renálním selhání jako kompenzace poklesu glomerulární filtrace při zániku části nefronů, při nadměrném příjmu Na+ a natriuréze podmíněné například natriuretickými peptidy. Ke snížení dochází nejčastěji pod vlivem mineralokortikoidů, zejména aldosteronu, například při snížení efektivního cirkulujícího objemu.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Frakční exkrece Na+

Frakční exkrece sodného kationu

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Exkreční frakce Na+

Frakční exkrece natria

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

NČLP: 01792, tj. Frakční exkrece Na (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Kromě frakčních exkrecí (aktuálních) se používají také adekvátní frakční exkrece. Jejich význam je v dokumentech

 

Frakční exkrece Na adekvátní ; Frakční exkrece K adekvátní

 

Frakční exkrece Na se posuzuje spolu s frakční exkrecí draselného kationu. Význam frakční exkrece K popisuje dokument

 

Frakční exkrece K

Vodní a iontová rovnováha

 

OSN-SPředpoklady a možnosti použití a provedení výpočtuOSN-E

Vzorek moče za dostatečné diurézy, není potřeba sběru, lze vyšetřit i z náhodného vzorku moče.

 

OSN-SPotřebné vstupní údajeOSN-E

Nutná je znalost látkových koncentrací kreatininu v plazmě (séru) a moči, sodného kationtu v plazmě (séru) a moči.

 

OSN-SZpůsob výpočtuOSN-E

Tradiční vzorec:

Výpočet podle obecného vzorce pro frakční exkrece, tj. podíl clearance sodného kationu a clearance kreatininu, po vykrácení objemu za čas získáme

FeNa=U_Na/S_Na/U_krea*S_krea/1000

kde FENa je frakční exkrece sodného kationu, S_Kreat kreatinin v séru (plazmě) v µmol/l, U_Kreat, U_Na a S_Na jsou močová, resp. sérová (plazmatická) koncentrace kreatininu a sodného kationu v mmol/l. Znamená to, že pro výpočet frakční exkrece není potřebný sběr moče.

 

Dále platí, že tubulární rezorpce sodného kationu (TRNa) se vypočte podle vzorce

TRNa = 1 - FENa

Přednost má výpočet frakční exkrece před tubulární rezorpcí.

 

Exaktní vzorec:

X=A/B/C*D/1000

kde jednotlivé proměnné jsou označeny s ohledem na Národní číselník laboratorních položek takto:

X: 01792, tj. Frakční exkrece Na (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)

A: 02508, tj. Na  v moči (U; látková konc. [mmol/l] *)

B: 02503, tj. Na (S; látková konc. [mmol/l] *)

C: 01513, tj. kreatinin v moči (U; látková konc. [mmol/l] *)

D: 01511, tj. kreatinin (S; látková konc. [µmol/l] *)

 

OSN-SOmezení výpočtuOSN-E

Přestože není pro výpočet nutná znalost objemu moče za čas, může být hodnota ovlivněna krátkodobou výchylkou jedné z měřených hodnot. Proto se dává přednost hodnocení ze sběru moče za delší (nad 4 hodiny) časové období.

 

OSN-SReferenční mezeOSN-E

Referenční hodnota FENa je 0,004 – 0,012 (0,4 – 1,2 %).

 

OSN-SVýznam ve stavu zdraví, fyziologické údajeOSN-E

 

OSN-SVýznam ve stavu nemoci, patofyziologické a patobiochemické údajeOSN-E

Zvýšení frakční exkrece sodného kationu je například při renálním selhání, použití diuretik a při hypoaldosteronismu. Maximální dosažitelná hodnota pro FENa je 0,30 (30 %, Schück, 1984). Snížení je při extrarenálních ztrátách sodného kationu, při hyperaldosteronismu a při depleci. Snížení FENa je spolu se vzestupem natrémie nad 145 indikací k provedení aldaktonového testu. Další klinické údaje jsou v dokumentu

 

 Renální funkce - frakční exkrece [N]

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Kazda, A., Jabor, A., Zámečník, M.: Evaluation of renal function - a computer programme. Int. J. Biomed. Comput., 24, 1989, s. 79 - 87.

Kazda, A., Jabor, A., Zámečník, M., Mašek, K.: Monitoring acid-base and electrolyte disturbances in intensive care. Advances in Clinical Chemistry, 27, 1989, 201 - 268.

Schück, O.: Examination of kidney function. Martinus Nijhoff Publ., Boston, Massachusetts, 1984.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor