Glycerol

C3H8O3 

m.h. 92,09

 

 

Alditol (cukerný alkohol). V lipidech tkání savců. Chutná sladce. Součást stěn většiny Gram-pozitivních bakterií. Z glycerolu vzniká fosforylací pomocí glycerolkinázy glycerol-3-fosfát, který se zúčastňuje glykolýzy.