OSN-SAbstraktOSN-E

Porfyriny celkové (stolice) lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé složky celkových porfyrinů. Specifikace v závorce označuje nadřazený systém, označovaný jako supersystém. Supersystémem, ve kterém se jednotlivé složky celkových porfyrinů nalézají, je v tomto případě stolice.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

Podrobnější údaje o systému stolice uvádí samostatné heslo.

 

Jinými supersystémy, ve kterých lze stanovovat jednotlivé složky celkových porfyrinů, jsou jaterní tkáň a moč.

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.