OSN-SAbstraktOSN-E

Plazma bohatá na trombocyty je jako systém použita v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se zjišťují vlastnosti trombocytů při agregaci. Důvodem pro zavedení tohoto systému je nutnost přípravy materiálu pro optické agregametry

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

Vzorkem biologického materiálu, který je pro vyšetřování komponent v tomto systému potřebný, je venózní krev odebraná s přísadou protisrážlivého činidla.

 

Podrobnější údaje o systému krev včetně údajů o odběru uvádí samostatné heslo.

 

Plazma bohatá na trombocyty se získá  centrifugací při 80 – 150 g po dobu 10 minut za laboratorní teploty.

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor, Eva Fenclová

.