OSN-SAbstraktOSN-E

Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Chlor, Cl, chloridový anion, Cl-

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Chloridy

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Chloridový anion v plazmě

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

 

Tabulka 1

Chlor - základní charakteristika

 

Chlor,  latinsky Chlorum, anglicky Chlorine

Symbol

Cl

Atomové číslo

17

Atomová hmotnost

35,453

Elektronová konfigurace

[Ne]3s23p5

Radius

99 pm

Bod tání

-101,5 °C

Bod varu

-34,4  °C

Oxidační stavy

7, 5, 1, -1

 

Poznámka: 1 mmol/l = 1 mEkv/l = 3,5453 mg/dl = 35,453 mg/l

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny. Ve velkém množství se nacházejí i v sekretech produkovaných trávicím traktem.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

V Tabulce 2  je uveden průměrný denní příjem chloridového aniontu, který by měl být základem racionální, méně slané diety. Ve skutečnosti jsou ale reálné přívody chloridového aniontu podstatně vyšší.

 

Tabulka 2

Průměrný denní příjem chloridového aniontu v mg a mmol mmol (Nutrient reference values for Australia and New Zealand, 2006, pro porovnání v závorce údaje Dietary reference intakes, 2005)

 

Skupina

Příjem celkem (mg)

Příjem celkem (mmol)

muži, 19 - 50 let

710 – 1420 (2300)

20 – 40 (65)

muži, 51 – 70 let

710 – 1420 (2000)

20 – 40 (55)

muži, nad 70 let

710 – 1420 (1800)

20 – 40 (50)

ženy, 19 – 50 let

710 – 1420 (2300)

20 – 40 (65)

ženy, 51 – 70 let

710 – 1420 (2000)

20 – 40 (55)

ženy, nad 70 let

710 – 1420 (1800)

20 – 40 (50)

těhotné, 14 – 50 let

710 – 1420 (2300)

20 – 40 (65)

laktace, 14 – 50 let

710 – 1420 (2300)

20 – 40 (65)

 

Poznámka: Nutrient reference values for Australia and New Zealand, 2006 údaje pro chloridový anion neuvádí, ale hodnoty lze odvodit od doporučení sodného kationtu, kde se předpokládá ekvimolární příjem sodného a chloridového iontu ve formě NaCl.

 

Chloridový aniont se z potravy vstřebává kompletně pasivním a aktivním transportem. Pokud na střevní buňky působí cholerový toxin, dochází k vysoké produkci cyklického AMP, čímž se utlumuje absorpce sodného kationtu a aktivuje sekreční transportní systém buněk krypt s následnou akumulací sodného a chloridového iontu v lumen. Hromadění NaCl ve střevě vede ke zvýšení akumulace vody ve střevním lumen osmotickým mechanismem a výsledkem je průjem. Z hlediska transportu chloridů se jedná o permanentně otevřený kanál CFTR (heterozygoti s cystickou fibrózou tak mají výhodu při onemocnění cholerou). 

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

Produkce chloridů v gastrointestinálním traktu dosahuje obrovských hodnot – žaludek produkuje až 5000 mmol/den, střevo 3000 mmol/den, pankreatická tekutina 1400 mmol/den, sliny 1200 mmol/den, žluč 1200 mmol/den. Secernovaná tekutina se spolu s ionty recykluje zpět do oběhu.

 

Koncentrace chloridů se zvyšuje podle Gibbsovy a Donnanovy rovnováhy v kompartmentu bez proteinů. Typicky je proto zvýšená koncentrace chloridů v likvoru, intersticiální tekutině, v transudátech.

 

Chloridový posun

Koncentrace chloridů ve venózní plazmě je nižší než v arteriální, protože koncentrace chloridů v erytrocytech žilní krve je vyšší než v erytrocytech krev arteriální. Je to způsobeno chloridovým posunem (chloride shift, Hamburgerův shift), který je podmíněn zvýšenou afinitou chloridového aniontu k deoxyhemoglobinu, vstupem Cl- do erytrocytů ve venózní krvi a výstupem HCO3- z erytrocytů  ve venózní krvi. Tvorbu hydrogenkarbonátu zajišťuje karbonátdehydratáza erytrocytů (karboanhydráza). Při snížení pCO2 v plicích se chloridy vrací zpět do erytrocytů.

 

Tabulka 3

Chloridový aniont – výskyt v organismu

 

Pojem

Kvantita

Jednotka

Poznámka

Koncentrace v plazmě

98 – 106

mmol/l

 

Denní příjem potravou

50 - 280

mmol/d

silně závislé na obsahu soli v dietě; hlavní zdroje: stolní sůl, hovězí maso, sýry, zelené olivy, chaluhy, chipsy, sardinky

Koncentrace v ECT

100 – 107

mmol/l

variabilní údaje v litratuře

Koncentrace v ICT

kolem 4

mmol/l

zvýšena v erytrocytech ve venózní krvi

Celková zásoba v organismu

28 – 33

mmol/kg

směnitelné chloridy, kolem 2100 mmol pro hmotnost 70 kg, u mužů je zásoba mírně vyšší

Denní eliminace ledvinami

120 – 240

mmol/den

silně závislá na přívodu

Denní eliminace stolicí

pod 20

mmol/den

 

Absorpce střevem

100

%

 

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

Chloridy jsou vylučovány převážně ledvinami. V glomerulech dochází k volné filtraci, přes 85 % se zpětně vstřebává pasivním transportem v proximálním tubulu. Řízení sekrece zajišťuje aldosteron v distálních partiích nefronu. Ledviny regulují koncentraci chloridů v moči (a plazmě) velmi efektivně, u zvracení nebo odsávání žaludeční šťávy může koncentrace chloridů v moči klesat pod 5 mmol/l, podobně nízké koncentrace se objevují při delším hladovění. Vylučování chloridů během nočního odpočinku je na úrovni 30 – 40 mmol/den, přes den může stoupat na pětinásobek této hodnoty.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor (2007)