OSN-SAbstraktOSN-E

CK BB v plazmě se může zvyšovat při onemocněních mozku, prostaty, gastrointestinálního traktu, dělohy a placenty, ale uvedené jednotky netvoří indikační oblasti tohoto stanovení. Obvykle je koncentrace katalytické aktivity CK BB vydávána při stanovení všech tří izoenzymů CK, nejčastěji za účelem stanovení CK MB. Význam stanovení izoenzymů CK se v poslední době vytrácí.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

CK - izoenzymy

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Stanovení CK BB se běžně neprovádí, ale stanovení CK MB založená na principu imunoinhibice M podjednotky specifickou protilátkou informovala o aktivitě B podjednotky pocházející z izoenzymu MB a BB. U nemocných se zvýšenou aktivitou BB podjednotky pak aktivita CK MB mohla převyšovat celkovou aktivitu CK. V těchto situacích byla obvykle fyziologická koncentrace CK MB mass.

 

Mezi příčiny zvýšení CK BB patří:

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

recenzoval Jaroslav Racek