OSN-SAbstraktOSN-E

CK MM v plazmě se může zvyšovat při onemocněních kosterního ale i srdečního svalu, ale uvedené jednotky netvoří indikační oblasti tohoto stanovení. Obvykle je koncentrace katalytické aktivity CK MM vydávána při stanovení všech tří izoenzymů CK, nejčastěji za účelem stanovení CK MB. Význam stanovení izoenzymů CK se v poslední době vytrácí.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

CK - izoenzymy

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Stanovení katalytické aktivity CK MM se běžně nepoužívá.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

recenzoval Jaroslav Racek