OSN-SAbstraktOSN-E

Celková kreatinkináza (CK) v plazmě se stanovuje jako koncentrace katalytické aktivity s cílem identifikovat patologické procesy ve svalové tkáni (kosterní sval). Význam celkové CK pro identifikaci poruch jiných tkání je malý, resp. nevyužívá se. Hlavní příčinou zvýšení aktivity jsou myopatie (vrozené myopatie, traumata, myozitidy), stavy po epileptických záchvatech, nádorová onemocnění a další.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

CK

CK MB

CK MB v plazmě

CK - izoenzymy

CK - izoformy

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Plazmatická aktivita u žen je o 20 - 25 % nižší než u mužů a souvisí s objemem svalové hmoty a pravděpodobně také s rozdílnou stabilitou buněčných membrán (vyšší u žen). Černošky mohou mít vyšší aktivity než muži - běloši. Odpočinek na lůžku přes noc obecně snižuje aktivitu o 10 - 20 %. Zvýšení po fyzické zátěži. Snížení aktivity v graviditě, změny CK ve smyslu zvýšení jsou v porodním období.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Traumata svalů, jiná postižení svalů, postižení tkání obsahujících libovolný izoenzym CK.

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Nejsou popsány.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

U dětí do 1 roku života jsou aktivity zhruba dvojnásobné než u dospělých jedinců.

 

OSN-SInterference in-vivoOSN-E

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Před odběrem je nutné vyloučit fyzickou zátěž, intramuskulární aplikaci léčiv, zvýšení je po chirurgických výkonech zasahujících svalovou tkáň, při stanovení vadí hemolýza.

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

Celková katalytická koncentrace zjištěná v opakovaných odběrech se používala k retrospektivnímu odhadu velikosti infarktu myokardu, později byl tento postup nahrazen opakovaným stanovením CK MB mass.

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Význam stanovení celkové katalytické koncentrace CK se omezuje na svalová onemocnění kosterního svalstva, význam pro detekci postižení myokardu vymizel, pro jiné indikace se používá zřídka. Z diagnostiky rovněž vymizelo využití izoforem CK (posttranslační modifikace molekuly proteázami s odštěpením terminálních lysinových zbytků).

 

Příčiny zvýšení CK

svalová onemocnění:

 

onemocnění myokardu:

 

nádorová onemocnění:

 

ostatní onemocnění:

 

Příčiny snížení CK

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

recenzoval Jaroslav Racek

.