OSN-SAbstraktOSN-E

Odchylka bazí extracelulární tekutiny (BE ECT) je ukazatelem metabolické komponenty acidobazického nálezu pro hypotetickou tekutinu, která by vznikla smísením jednoho dílu krve dvěma díly její plazmy. Doporučovaný a relevantní ukazatel.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Base excess  ECT, base excess extracelulární tekutiny

 

OSN-SSynonymaOSN-E

BE ECF, BE ECT

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

NČLP: 03916, tj. Base excess(ECT) (Erc+Plazma(aB); přírůstek látk. konc. [mmol/l] výpočet)

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 

OSN-SPředpoklady a možnosti použití a provedení výpočtuOSN-E

 

OSN-SPotřebné vstupní údajeOSN-E

Aktuální bikarbonáty, pH

 

OSN-SZpůsob výpočtuOSN-E

Tradiční vzorec:

BE_ECT=Akt. Bikarbonáty -24,2+16,2*(pH-7,4)

 

Exaktní vzorec:

X=A-24,2*16,2*(B-7,4)

kde jednotlivé proměnné jsou označeny s ohledem na Národní číselník laboratorních položek takto:

X: 03916, tj. Base excess(ECT) (Erc+Plazma(aB); přírůstek látk. konc. [mmol/l] výpočet)

A: 05014, tj. HCO3 stand. (P; látková konc. [mmol/l] *)

B: 02658, tj. pH (P; pH [-] *)

 

OSN-SOmezení výpočtuOSN-E

 

OSN-SReferenční mezeOSN-E

-2,5 2,5 mmol/l

 

OSN-SVýznam ve stavu zdraví, fyziologické údajeOSN-E

 

OSN-SVýznam ve stavu nemoci, patofyziologické a patobiochemické údajeOSN-E

Základní ukazatel metabolické komponenty acidobazického nálezu. Při poklesu hodnoty pod –2,5 mmol/l indikuje převažující metabolickou acidózu. Při vzestupu nad +2,5 mmol/l indikuje převažující metabolickou alkalózu. Při kombinovaných acidobazických poruchách může být hodnota base excess v referenčním pásmu v případě, že se podílí kvantitativně stejně významné acidifikující a alkalizující poruchy.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E