OSN-SAbstraktOSN-E

Relativní arbitrární agregační aktivita je druh veličiny (vlastnosti, kind-of-property v terminologii konceptu IUPAC/IFCC) bez vazby na jednotku systému SI.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Relativní arbitrární agregační aktivita je definována jako absolutní hodnota procentuálního poklesu optické hustoty (turbidance), vztažený k výchozímu rozdílu agregace plazmy chudé a bohaté na destičky (PRP – PPP = 100%). Výpočet se provede podle vzorce │(a+b)/c│*100, kde a, b jsou parametry poklesu (vzestupu) agregační křivky, c je výchozí rozdíl agregace (PRP - PPP). Provádí se měření agregace trombocytů buď samovolné, nebo po přidání induktorů.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E