OSN-SAbstraktOSN-E

Krev pri CVVH (kontinuální veno-venózní hemodiafiltraci) nebo podobných výkonech s využitím antikoagulace. V případě citrátové antikoagulace je nutné monitorovat koncentraci ionizovaného kalcia, která určuje další postup.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E