OSN-SAbstraktOSN-E

Glukózový index (kvocient glukózy) je vhodnější parametr pro posouzení spotřeby glukózy jako energetického substrátu v likvorovém kompartmentu než samotná koncentrace glukózy v likvoru. Glukóza je aktivně transportována přes hematolikvorovou bariéru a její koncentrace v likvoru je tedy významně závislá na koncentraci v plazmě (u pacientů s hyperglykémií může uniknout pokles glukózy v likvoru, který je patognomický pro např. bakteriální meningitis, ale i jiná onemocnění CNS).

 

OSN-STerminologieOSN-E

 

OSN-SSynonymaOSN-E

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 

OSN-SPředpoklady a možnosti použití a provedení výpočtuOSN-E

 

OSN-SPotřebné vstupní údajeOSN-E

 

OSN-SZpůsob výpočtuOSN-E

 

OSN-SOmezení výpočtuOSN-E

 

OSN-SReferenční mezeOSN-E

Referenční meze s ohledem na pohlaví a věk (zdroj, odkaz):

Pro všechny věkové skupiny a obě pohlaví: 0,55 – 0,651,2,3,4  

OSN-SVýznam ve stavu zdraví, fyziologické údajeOSN-E

 

OSN-SVýznam ve stavu nemoci, patofyziologické a patobiochemické údajeOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

1 P. Adam, L. Táborský, O. Sobek et al., “Cerebrospinal fluid,” Advances in Clinical Chemistry, vol. 36, pp. 1–62, 2001.

2 P. Kelbich, P. Adam, O. Sobek et al., “Basic cerebrospinal fluid test in diagnosing central nervous system involvement,” Neurologie Pro Praxi, vol. 10, no. 5, pp. 285–289, 2009.

3 O. Sobek, P. Adam, M. Koudelková, P. Štourač, and J. Mareš, “The algorithm of CSF examination according to the recommendation of the Committee of CSF and Neuroimmunology of the Czech Neurological Society,” Česká a Slovenská Neurologie, vol. 108, no. 2, pp. 159–163, 2012.

4 K. Felgenhauer, „Laboratory of neurological diseases. In Clinical Laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results“, L. Thomas, Ed. TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Franfurkt, Germany 1998: 1308–1326.

OSN-SPoznámkyOSN-E

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E