OSN-SAbstraktOSN-E

Polarimetrie je založena na měření úhlu stočení roviny polarizovaného světla roztokem opticky aktivní látky. Velikost optické otáčivosti závisí na asymetrii struktury molekuly nebo mřížky látky, na vlnové délce světla, na teplotě a u roztoků na koncentraci látky a na tloušťce vrstvy. Přístroje k měření otáčivosti jsou polarimetry a spektropolarimetry.

Úměrnosti mezi otáčivostí a koncentrací se využívá ke stanovení opticky aktivních látek vedle látek inaktivních. Lze tak stanovit řadu biochemicky významných látek (cukry, steroidy, peptidy, alkaloidy). Spektropolarimetrie, tj. měření optiké rotační disperze a cirkulárního dichroismu, dává informace o stereochemické struktuře opticky aktivních molekul.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová