OSN-SAbstraktOSN-E

Světlo je elektromagnetické záření schopné vzbudit zrakový vjem. Vlnové délky viditelné části elektromagnetického záření jsou v rozmezí 400 až 780 nm. Zdroji světla bývají zpravidla tepelné zdroje (plamen, žárovka),  výboje v plynech (výbojka), luminiscence (výbojka s baňkou pokrytou luminoforem).

 

OSN-SText OSN-E

Světlo je elektromagnetické záření schopné vzbudit zrakový vjem. Vlnové délky viditelné části elektromagnetického záření jsou v rozmezí 400 až 780 nm. Zdroji světla bývají zpravidla tepelné zdroje (plamen, žárovka),  výboje v plynech (výbojka), luminiscence (výbojka s baňkou pokrytou luminoforem).

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová