Vanad v plazmě

 

Fyziologická variabilita

V krvi se vyskytuje vanad ve formě vysoko i nízkomolekulárních komplexů, vytváří komplexy s transferinem a feritinem v plazmě.

 

Referenční intervaly

 

(David B. Milne)

Sérum, plazma

0,014 – 0,23

µg/l

0,27 – 4,51

µmol/l   

Plná krev

0,06 – 0,87

µg/l

1,2 – 17,1

nmol/l

Erytrocyty

0,1 – 17,0

µg/l

1,96 – 333,2

nmol/l

Moč

<0,08 – 0,24

µg/l

<1,6 – 4,7

nmol/l      

 

(WHO 1996)

Sérum

0,1 – 1,0

µg/l

2,0 – 19,6

nmol/l

Plná krev

0,1 – 0,5

µg/l

2,0 – 9,8

nmol/l

Moč

0,2 – 1,0

µg/den

3,9 – 19,6

nmol/den

Mléko

0,1 – 0,3

µg/l

2,0 – 5,9

nmol/l

Játra

5 – 20

µg/kg

98,2 – 392,6

nmol/kg

Vlasy

50 - 150

µg/kg

981,5 – 2944,6

nmol/kg

 

Omezení stanovení

Stanovení vanadu je problematické. Nejčastěji je využívána elektrotermická atomová absorpční spektrometrie ETA-AAS (viz též AAS).

 

Použití pro klinické účely

Stanovení koncentrace vanadu v séru je možno využít jako indikátor zvýšeného příjmu. Hodnoty nad 1,0 µg/l indikují zvýšenou expozici.

 

Další informace:

·       Stopové prvky

·       Stopové prvky - biochemické funkce

·       Stopové prvky - efekt příjmu

·       Stopové prvky - přepočty

·       Stopové prvky a VR

·       Analýzy stopových prvků

·       Vanad

 

Literatura

·      World Health Organization: Trace elements in human nutrition and health. 1996, s.

·      Lentner, C.: Geigy Scientific Tables. Volume 3. Physical Chemistry, Composition of Blood, Hematology, Somatometric Data. CIBA-GEIGY, 1984, s.

·      Shils M. E., Olson, J. A., Shike, M., Ross, A. C. 1999: Modern Nutrition in Health and Disease: F. H. Nielsen: Ultratrace Minerals. 9th edition, Williams & Wilkins, s.284-303

·      Biesalski, H. K. , Grimm, P. 1999: Taschenatlas der Ernahrung. Georg Thieme Verlag Stuttgart, 314 s.

·      Uderwood, E. J., Suttle, N. F. 1999: The mineral nutrition of livestock. 3rd edition, CABI Publishing, 642 s.

·      Kaplan L.A., Pesce A.J. (Eds): Clinical chemistry.- theory, analysis, correlations. ISBN 0-8151-5243-4, 3rd edition, 1996, p.746-759.

·      Burtis C.A., Ashwood E.R. (Eds): Tietz textbook of clinical chemistry. ISBN 0-7216-5610-2, 3rd edition, p.1029-1055.

 

Alena Pechová

.