OSN-SAbstraktOSN-E

Fytanát (kyselina fytanová, 3,7,11,15-tetrametylhexadekanoát) je významným meziproduktem metabolismu mastných kyselin s rozvětveným řetězcem. Vzniká oxidací fytolu, tj. izoprenoidní alkohol s 20 uhlíkovými atomy a je dále odbourávána alfa-oxidací na pristanát. Pristanát vstupuje do beta-oxidace mastných kyselin.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Aminokyseliny

Beta oxidace

Mastné kyseliny

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Karolína Pešková

recenzoval Josef Hyánek