OSN-SAbstraktOSN-E

Kortizol v séru je důležitým glukokortikoidní hormonem kůry nadledvin. Zúčastňuje se regulace přeměny všech živin, aminokyselin, uvolňování tuků, tvorbě glukózy z aminokyselin, je zvýšeně uvolňován při stresu, infekcích, velké fyzické námaze.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Kortizol

Kortizol v plazmě

Kortizol v moči

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Kortizol podléhá cirkadiánnímu rytmu s maximem kolem 8. hodiny ranní a minimem v nočních hodinách, jeho hladina je závislá i na věku vyšetřovaného.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Kortizol je ukazatelem hyper- nebo hypofunkce kůry nadledvin. Volný kortizol se vyšetřuje při podezření na Cushingův syndrom, zejména ve spojitosti s alterovanou hladinou transkortinu, obezitou, těhotenstvím, estrogenní terapií, orální kontracepcí, hypothyroidismem, anorexií, mnohočetným myelomem, nefrotickým syndromem. Pro dg. Cushingova syndromu je třeba doplnit funkční zátěžové testy, dexametazonový, CRH test. Pro odlišení primární nebo sekundární adrenokortikální insuficience je vhodný ACTH test.

Zvýšená hladina kortizolu, která nesouvisí s Cushingovou chorobou:

-alkoholismus- dexametazonový test odhalí poruchu suprese, dochází k normalizaci po 4 týdnech abstinence

-endogenní deprese- normální dexametazonový test, normální reakce na inzulinový hypoglykemický test, normalizace v období remise nemoci

-těžké akutní nebo chronické onemocnění-opakované měření kortizolu s poklesem ukazuje remisi primárního onemocnění

-obezita-15% jedinců s obezitou vykazuje abnormální supresi při dexametazonovém testu, ale normální hodnoty volného kortizolu ve slinách a moči

-stavy s vysokou hodnotou estrogenů-např. těhotenství, léčba estrogeny, orální kontracepce. Estrogeny zvyšují koncentraci transkortinu. Volný kortizol v moči a slinách je normální.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

Odběr v 8 hod. ráno     děti      5.den               6-200 µg/l         17-550 nmol/l

                                               2-12 měsíc        24-230              66-630

                                               2-15 rok            25-230              69-630

                                               16-18 rok          24-290              66-800

Odběr v 8 hod. ráno     dospělí 50-250              138-690

Odběr o půlnoci                       dospělí < 50                 < 138

                         

Volný kortizol ve slinách

8 hod.                                                  4-10                 11-28

24 hod.                                                0,8-1,3              2-4

µg/l x 2,7= nmol/l

 

OSN-SInterference in-vivoOSN-E

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Kortizol se stanovuje v séru, nebo heparinové plazmě, slinách, 24 hodinové sbírané moči skladové v chladu, zabraňující bakteriálnímu přerůstání.

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

Při imunoanalytických stanoveních může být zkřížená reakce pro stanovení kortizolu v 1-5% s 11-deoxykortizolem a až v 20% s prednisolonem. U pacientů na terapii prednisolonem není doporučeno imunoanalytické stanovení kortizolu.

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Lothar Thomas, Clinical Laboratory Diagnostics, 1st. English Edition, TH-Books, Germany, 1998

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jiřina Lukášková (2008)