OSN-SAbstraktOSN-E

CK MB je jedním je tří izoenzymů CK. CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK MB se vyskytuje v kosterním a srdečním svalu.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Kreatinkináza MB

 

OSN-SSynonymaOSN-E

CK MB, CK-MB, CKMB, CK-2

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

CK

CK BB

CK MM

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

CK se vyskytuje jako mitochondriální a cytosolový enzym. CK MB se vyskytuje zejména v kosterním a srdečním svalu, v malém množství v děloze během gravidity a v placentě. Podrobnosti jsou v dokumentu CK - izoenzymy.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

V plazmě asi 12 hodin.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

recenzoval Jaroslav Racek