OSN-SAbstraktOSN-E

CK BB je jedním je tří izoenzymů cytosolové kreatinkinázy (CK). CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK BB se vyskytuje v mozku, děloze, prostatě, močovém měchýři, gastrointestinálním traktu a v placentě.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Kreatinkináza BB

 

OSN-SSynonymaOSN-E

CK BB, CK-BB, CKBB, CK-1

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

EC 2.7.3.2

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

CK

CK MM

CK MB

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Gen kódující subjednotku B je lokalizovaný na 14q32, existují další pseudogeny.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

CK se vyskytuje jako mitochondriální a cytosolový enzym. CK BB je cytosolový izoenzym, vyskytuje se zejména v mozku, děloze, prostatě, močovém měchýři, gastrointestinálním traktu a v placentě. Podrobnosti jsou v dokumentu CK - izoenzymy.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

Mnohem kratší než u ostatních izoenzymů, asi 3 hodiny.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

recenzoval Jaroslav Racek