OSN-SAbstraktOSN-E

CK MM je jedním je tří izoenzymů CK. CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK MM se vyskytuje v kosterním a srdečním svalu, v placentě a plicích.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Kreatinkináza MM

 

OSN-SSynonymaOSN-E

CK MM, CK-MM, CKMM, CK-3

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

CK

CK BB

CK MB

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

CK se vyskytuje jako mitochondriální a cytosolový enzym. CK MM se vyskytuje zejména v kosterním a srdečním svalu, v placentě a plicích. Podrobnosti jsou v dokumentu CK - izoenzymy.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

Asi 20 hodin.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Miroslav Engliš

recenzoval Jaroslav Racek