OSN-SAbstraktOSN-E

C2 je jedna ze složek tzv. klasické cesty aktivace komplementu. Její zvýšení je někdy citlivějším indikátorem aktivace klasické cesty než zvýšení C3 či C4.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

C2 složka komplementu v séru

C3 složka komplementu

C4 složka komplementu

C4 složka komplementu v séru

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

C2 má molekulovou hmotnost 95 000. Tato složka má jediný řetězec. Při elektroforéze se glykoprotein C2 pohybuje v oblasti beta-1.

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Stejně jako jiné proteiny komplementu se C2 vyskytuje v séru v neaktivním stavu. Aktivuje se v přítomnosti  hořčíku, C1s (fragment C1) a C4b (fragment C4 složky komplementu). Klasická dráha aktivace komplementu pokračuje vznikem biologicky aktivních fragmentů C2.

U C2b (větší fragment) se předpokládají schopnosti zvyšovat propustnost cév a vyvolat kontrakci hladkého svalstva.

C2a (menší z fragmentů) získá enzymatickou aktivitu. C4b a C2a vytvoří komplex označovaný jako konvertáza C3 a to pro svou schopnost štěpit C3 (další ze složek komplementové kaskády). Pokud C4bC2a nenajde C3 složku, se kterou by mohla reagovat, komplex se rozpadne. C4b je pak schopna reagovat v přítomnosti C1 s jinou C2, kdežto C2a z konvertázy C3 ztratí irreverzibilně enzymatickou aktivitu.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Složky komplementu jsou syntetizovány především v hepatocytech. V menší míře probíhá jejich syntéza také v enterocytech, monocytech, makrofázích a granulocytech.

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

Ke vzniku aktivního fragmentu C2a je nutná přítomnost C1s. C1s vzniká rozštěpením makrokomplexu C1. Pokud je aktivace komplementu na této fázi inhibována (C1 inhibitorem) nemůže již klasická dráha aktivace dále pokračovat. Ovšem může být funkční alternativní dráha aktivace komplementu, která není závislá na C1 a C2 složce komplementu.

Dalším důležitým kontrolním faktorem je C4 vazebný protein. Tato makromolekula inhibuje vznik vazby C2 na C4b a zrychluje rozpad konvertázy C3 (C4bC2a).

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Stites D.P., Terr A.I.: Základní a klinická imunologie, Victoria publishing, Praha, 1994 ISBN 80-85605-37-6.

Masopust J.: Klinická biochemie a hodnocení biochemických vyšetření, Karolinum, Praha, 1998, ISBN 80-7184-649-3.

Fučíková T.: Klinická imunologie v praxi, 2. přepracované vydání, Galén, Praha, 1997, ISBN 80-85824-57-4.

Staršia Z.: Klinický význam komplementu, Novinky v medicíně(39), Avicenum, Praha, 1987.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Marcela Melčáková