Třídění a hledání (lokální položka) (technický popis)

 

 

Dialog pro výběr třídění položek LČLP a současně hledání položky (hledání probíhá podle zvoleného třídění).         

 

 

Pro vybrané třídění jsou ve spodní části dialogu zpřístupněna pole pro zadání hledané položky. Pole jsou k vyplnění nabídnuta v pořadí, které odpovídá vybranému třídění položek LČLP. Lze zadat pouze počáteční část hledané hodnoty. Pokud není nalezena položka, která odpovídá hledané hodnotě, objeví se hláška

 

 

Dialog pro třídění a hledání nebude ukončen. Lze změnit hledanou hodnotu nebo dialog ukončit tlačítkem "Storno".

 

Pokud chcete položky LČLP pouze setřídit podle vybraného třídní, pole pro hledanou položku nevyplňujte.

 

Poznámka:

Změnit třídění položek LČLP lze i v záložce Seznam kliknutím na hlavičku některých sloupců (viz též: Dialogy programu SLP - popis záložky Seznam).

 

 

Hledat - přepínač pro výběr třídění položek LČLP. V současné době je nabízeno 13 možných třídění položek:

 

Lokální kód - třídění dle: lokálního kódu.

K zadání hledané hodnoty bude nabídnuto pole Lokální kód.

Třídění je podporováno v záložce Seznam (sloupec Lokální kód)

 

Klíč v NČLP - třídění dle: klíče položky NČLP

K zadání hledané hodnoty bude nabídnuto pole Klíč v NČLP. Při zadání klíče hledané položky lze vynechat vedoucí nuly - např. pokud hledáte položku LČLP s klíčem "00100", lze zadat hledanou hodnotu klíče "100".

Třídění je podporováno v záložce Seznam (sloupec Klíč)

 

Název v NČLP - třídění dle: názvu komponenty, kódu systému a kódu procedury.

K zadání hledané hodnoty budou nabídnuta pole Název v NČLP, Systém, Procedura.

Třídění je podporováno v záložce Seznam (sloupec Název komponenty v NČLP)

 

Systém - třídění dle: kódu systému, názvu komponenty a kódu procedury.

K zadání hledané hodnoty budou nabídnuta pole Systém, Název v NČLP, Procedura.

Třídění je podporováno v záložce Seznam (sloupec SYST)

 

Komponenta - třídění dle: kódu komponenty, kódu systému a kódu procedury.

K zadání hledané hodnoty budou nabídnuta pole Komponenta, Systém, Procedura.

Třídění je podporováno v záložce Seznam (sloupec KOMP)

 

Procedura - třídění dle: kódu procedury, názvu komponenty a kódu systému.

K zadání hledané hodnoty budou nabídnuta pole Procedura, Název v NČLP, Systém.

Třídění je podporováno v záložce Seznam (sloupec KOMP)

 

Druh veličiny - třídění dle: kódu druhu veličiny, názvu komponenty a kódu systému.

K zadání hledané hodnoty budou nabídnuta pole Druh veličiny, Název v NČLP, Systém.

Třídění je podporováno v záložce Seznam (sloupec DRVL)

 

Název pro LP 1 - třídění dle: názvu pro LP 1.

K zadání hledané hodnoty bude nabídnuto pole Název pro LP 1.

Třídění je podporováno v záložce Seznam (sloupec Název pro LP 1)

 

Název pro LP 2 - třídění dle: názvu pro LP 2.

K zadání hledané hodnoty bude nabídnuto pole Název pro LP 2.

 

Lokální gesce - třídění dle: kódu lokální gesce, názvu komponenty, kódu systému a kódu procedury.

K zadání hledané hodnoty budou nabídnuta pole Lokální gesce, Název v NČLP, Systém, Procedura.

Třídění je podporováno v záložce Seznam (sloupec G)

 

Stav - třídění dle: stavu položky, kódu názvu komponenty, kódu systému.

K zadání hledané hodnoty budou nabídnuta pole Stav, Název v NČLP, Systém.

Třídění je podporováno v záložce Seznam (sloupec S)

 

Zkratka - třídění dle: zkratky

K zadání hledané hodnoty bude nabídnuto pole Zkratka

Třídění je podporováno v záložce Seznam (sloupec Zkratka)

 

Laboratoř - třídění dle: kódu laboratoře, zkratky.

K zadání hledané hodnoty budou nabídnuta pole Laboratoř, Zkratka.

Třídění je podporováno v záložce Seznam (sloupec Lab)

 

Příští revize - třídění dle: data příští revize dokumentu. Tato nabídka třídění a hledání se objeví pouze, pokud je v počátečním nastavení systémy, záložce LČLP, nastaveno, že se mají položky LČLP revidovat.

K zadání hledané hodnoty budou nabídnuta pole Příští revize, Název v NČLP, Systém a Procedára.

Třídění je podporováno v záložce Seznam (sloupec Příští revize)

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Hledat - tlačítko pro změnu třídění položek, případně hledání položky dle zadaných hodnot. Pokud není vyplněno žádné pole pro hledanou hodnotu, změní se pouze třídění položek podle vybraného třídění a dialog bude ukončen. Je-li zadána hledaná hodnota, bude zahájeno hledání položky. Pokud je položka nalezena, změní se třídění, aktuální položkou se stane nalezená položka a dialog bude ukončen. Není-li položka nalezena, objeví se hláška "Nenalezeno" a dialog nebude ukončen. Lze změnit hledanou hodnotu nebo dialog ukončit tlačítkem "Storno".

 

Storno - tlačítko pro ukončení dialogu bez změny třídění a bez hledání položky LČLP.