Literatura pro národní položky, lokální položky a škály (technický popis)

 

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

 

 

Po stisknutí tlačítka "Literatura" (je v každé záložce dialogu pro položky NČLP) se objeví dialog pro práci se seznamem literárních citací, které se váží k aktuální položce NČLP. V titulku dialogu je zobrazen název položky NČLP, ke které se literární citace váží (název v NČLP).

Dialog má dvě záložky - Detail a Seznam. Záložka Detail obsahuje informace o jedné literární citaci, která se váže k aktuální položce NČLP. Záložka Seznam zobrazí seznam všech literárních citací, které se váží k aktuální položce NČLP. Při aktivaci dialogu je vždy zobrazena záložka Seznam.

Údaje o literárních citacích lze částečně editovat (pole Strana (od -do)), lze přidat, případně vymazat záznam o literární citaci.

 

Popis záložky Detail

 

 

Klíč - klíč literární citace v číselníku literatury, ze kterého je citace vybrána. Pro literární citace, které jsou udržovány na národní úrovni správcem národního číselníku (SNC) mají klíče hodnotu 1 - 4999, pro literární citace , které jsou udržovány na lokální úrovní správcem lokálního číselníku (SLC) mají klíče hodnotu 5000 - 9999.

Klíč literární citace nelze editovat.

 

"Lokální, Globální" - přepínač, který zobrazuje, zda se jedná o citaci udržovanou na úrovni SNC nebo SLC. Hodnota přepínače je přenesena při přidání literární citace pro aktuální položku NČLP výběrem z číselníku literatury.

Hodnotu přepínače nelze editovat.

 

Kód - kód literární citace v číselníku literatury, ze kterého je citace vybrána.

Kód literární citace je přenesen při přidání literární citace pro aktuální položku NČLP výběrem z číselníku literatury.

Kód nelze editovat.

 

Rok - rok vydání literárního díla

Rok vydání je přenesen při přidání literární citace pro aktuální položku NČLP výběrem z číselníku literatury.

Rok nelze editovat.

 

Autor - autor literárního díla.

Autor literárního díla je přenesen při přidání literární citace pro aktuální položku NČLP výběrem z číselníku literatury.

Autora nelze editovat.

 

Název - název literárního díla.

Název literárního díla je přenesen při přidání literární citace pro aktuální položku NČLP výběrem z číselníku literatury.

Název nelze editovat.

 

Citace

Citace je přenesena při přidání literární citace pro aktuální položku NČLP výběrem z číselníku literatury.

Citaci nelze editovat.

 

Celkem - kompletní označení literární citace

Pole "celkem" je přeneseno při přidání literární citace pro aktuální položku NČLP výběrem z číselníku literatury.

Celkem nelze editovat.

 

Strana (od - do) - rozsah stran v literární citaci, které mají vztah k definici aktuální položky NČLP.

Pole "strana (od - do) lze editovat. Maximální délka pole je 20 znaků.

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Pohybová tlačítka - viz Dialogy programu SLP

 

Uložit - tlačítko pro uložení změn provedených v záložce Detail

 

Přidání - přidání nové literární citace do seznamu literárních citací pro aktuální položku NČLP. Po stisknutí tlačítka Přidání se objeví číselník literatury. Z něj lze vybrat literární citaci. Po potvrzení výběru (tlačítkem Výběr) bude do seznamu literárních citací pro aktuální položku NČLP přidána vybraná citace. Hodnoty všech polí budou naplněny přenesením z číselníku literatury a nelze je editovat. Pouze pole "Strana (od - do)" naplněno nebude a lze jej editovat.

 

Výmaz - tlačítko pro vymazání literární citace.

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci s literárními citacemi k aktuální položce NČLP. Došlo-li ke změnám v záložce Detail, objeví se dotaz na uložení provedených změn.

 

 

Popis záložky Seznam

 

Záložka Seznam zobrazuje seznam všech literárních citací, které se váží k aktuální položce NČLP. V záložce "Seznam" nelze žádné údaje opravovat.

 

 

Ve sloupcích seznamu jsou zobrazeny údaje o literárních citacích, které se váží k aktuální položce NČLP (obecné informace o práci se záložkou Seznam - viz Dialogy programu SLP).

 

 

Popis obsahu jednotlivých sloupců:

 

Kód - kód literární citace v číselníku literatury. Před kód je předřazen znak, který odpovídá příznaku "Lokální, Globální" - tj. např. pro globální citaci s kódem 0034 bude ve sloupci zobrazeno "G0034"

 

Rok - rok vydání literárního díla

 

Autor - autor literárního díla.

 

Název - název literárního díla.

 

Citace

 

Strana (od - do) - rozsah stran v literární citaci, které mají vztah k definici aktuální položky NČLP.

 

 

Popis tlačítek Help, Přidání, Výmaz a Návrat - viz záložka Popis záložky Detail.