Dodavatelé, Výrobci, Servisní firmy (technický popis)

 

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

 

 

Popis tří dialogů menu Agenda, které se liší pouze titulkem dialogu. Popis se týká dialogů

 

Dodavatelé přístrojové techniky a materiálu (Dodavatelé)

Výrobci přístrojové techniky (Výrobci)

Servisní firmy

 

Terminologie v popisu použitá bude popisovat dialog Dodavatelé.

 

Dialog pro práci se seznamem dodavatelů má dvě záložky - Detail a Seznam. Záložka Detail obsahuje základní informace o aktuálním dodavateli. Záložka Seznam zobrazí seznam všech dodavatelů.

Při aktivaci dialogu je zobrazena záložka Seznam. Seznam je setříděn vzestupně podle názvu. Při první aktivaci dialogu po spuštění SLP jsou zobrazeni pouze aktivní dodavatelé (viz tlačítko "Filtr" a filtrování seznamu dodavatelů). Při další aktivaci dialogu jsou zobrazeni dodavatelé odpovídající naposled použitému filtrování  (viz tlačítko "Filtr" a filtrování seznamu dodavatelů) - naposledy použitý filtr se "pamatuje" až do vypnutí SLP.

 

 

Přístupová práva

 

Údaje ve všech třech popisovaných dialozích smí editovat uživatelé programu  SLP, kteří mají nastavena Přístupová práva pro menu Agenda, oblast "Dodavatelé, výrobci, servisní firmy" na hodnotu "psát".

 

 

Pokud se v následujícím textu bude mluvit o editaci, přidávání a výmazu, týká se to pouze uživatelů, kteří mají pro oblast "Dodavatelé, výrobci, servisní firmy" menu Agenda nastavena přístupová práva "psát".

 

 

Popis záložky Detail

 

Všechny údaje v záložce Detail spravují uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLC a SLD a přístupovými právy "psát" pro oblast "Dodavatelé, výrobci, servisní firmy" menu Agenda (viz odstavec Přístupová práva). Mohou editovat údaje na této záložce, přidávat nové záznamy i mazat stávající záznamy.

 

 

Kód - jednoznačná identifikace.

Kód lze zadat pouze v režimu přidávání záznamu (po použití tlačítka Přidání). Po vyplnění kódu dojde ke kontrole jednoznačnosti v rámci číselníku. Následně již kód nelze editovat.

Maximální délka kódu je 8 znaků

 

Poznámka:

Pokud pracujete např. se seznamem dodavatelů, zadáte kód nového dodavatele a tento kód již existuje v seznamu výrobců (servisních firem), objeví se dotaz, zda chcete pro nového dodavatele použít údaje o výrobci (servisní firmě) se shodným kódem. Po odpovědi "Ano" budou pro nového dodavatele použity všechny údaje vyplněné pro výrobce (servisní firmu) se shodným kódem.

Tento princip funguje analogicky i pro přidání výrobce, resp. servisní firmy.

 

Název - název dodavatele

Název lze editovat. Má délku maximálně 50 znaků.

 

Příznak - pomocné pole pro třídění a filtrování dodavatelů (max. 4 znaky). Obsah pole "příznak" si zaveďte dle vašich potřeb.

Příznak lze editovat. Má délku max. 4 znaky.

 

Ulice - adresa dodavatele - ulice

Ulici lze editovat. Má délku maximálně 30 znaků.

 

Město - adresa dodavatele - město (obec)

Město lze editovat. Má délku maximálně 30 znaků.

 

Stát - adresa dodavatele - stát

Stát lze editovat. Má délku maximálně 15 znaků.

 

PSČ  - adresa dodavatele - PSČ

PSČ lze editovat. Zadává se ve tvaru 999 99 (tj. tři číslice, mezera, dvě číslice)

 

Telefon - spojení na dodavatele - telefonní čísla

Telefon lze editovat. Má délku maximálně 50 znaků.

 

Mobil - spojení na dodavatele - čísla mobilních telefonů

Mobil lze editovat. Má délku maximálně 50 znaků.

 

Fax - spojení na dodavatele - faxová čísla

Fax lze editovat. Má délku maximálně 50 znaků.

 

E-mail - mailové spojení na dodavatele

Mail lze editovat. Má délku maximálně 50 znaků.

 

e-mail (tlačítko za textovým polem) - pokud je v textovém poli před tlačítkem vyplněna mailová adresa, objeví se po stisknutí tlačítka "e-mail" obrazovka pro napsání nového mailu. Do pole "komu" se přenese zadaná mailová adresa.

 

www stránky - internetové stránky dodavatele

www stránky lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

www (tlačítko za textovým polem) - pokud je textové pole před tlačítkem vyplněno, bude po stisknutí tlačítka "www" zadaná internetová stránka zobrazena v prohlížeči Internet Explorer. Podmínkou je, aby byl váš počítač připojen k internetu.

 

Hotline - spojení na dodavatele - kontakt na technickou podporu

Hotline lze editovat. Má délku maximálně 50 znaků.

 

Aktuální - logická hodnota pro vyznačení aktuálnosti záznamu o dodavateli. Je-li logická hodnota nastavena, je záznam aktuální.

Logickou hodnotu lze editovat.

 

Měna - kód měny, ve které probíhají platby dodavateli

Měnu lze editovat. Má délku maximálně 3 znaky.

 

Interval hodnocení (měsíce) - interval hodnocení aktuálního dodavatele (0 se považuje za nezadanou hodnotu)

Interval hodnocení lze editovat. Lze zadat maximálně dvoumístné číslo.

 

Poznámka - poznámka k aktuálnímu dodavateli

Poznámku lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

"příznak 1" - první položka, která je určena pro třídění a filtrování seznamu dodavatelů (viz tlačítka Třídění a Filtr). To, zda se položka "příznak 1" objeví a jaký bude její popisek lze nastavit v počátečním nastavení. Pokud není v počátečním nastavení vyplněn žádný popisek pro "příznak 1", položka "příznak 1" se v dialogu pro práci se seznamem dodavatelů vůbec neobjeví.

"Příznak 1" lze editovat. Má délku maximálně 10 znaků.

 

"příznak 2" - druhá položka, která je určena pro třídění a filtrování seznamu dodavatelů (viz tlačítka Třídění a Filtr). To, zda se položka "příznak 2" objeví a jaký bude její popisek lze nastavit v počátečním nastavení. Pokud není v počátečním nastavení vyplněn žádný popisek pro "příznak 2", položka "příznak 2" se v dialogu pro práci se seznamem dodavatelů vůbec neobjeví.

"Příznak 2" lze editovat. Má délku maximálně 10 znaků.

 

 

Kontakt

 

Kontakt (Jméno) - jméno kontaktní osoby

Jméno lze editovat. Má délku maximálně 50 znaků.

 

Telefon - spojení na kontaktní osobu - telefonní čísla

Telefon lze editovat. Má délku maximálně 50 znaků.

 

Mobil - spojení na kontaktní osobu - čísla mobilních telefonů

Mobil lze editovat. Má délku maximálně 50 znaků.

 

Fax - spojení na kontaktní osobu - faxová čísla

Fax lze editovat. Má délku maximálně 50 znaků.

 

Mail - spojení na kontaktní osobu - e-mailové adresy

Mail lze editovat. Má délku maximálně 50 znaků.

 

Další kontakty - další kontakty na aktuálního dodavatele (nestrukturované).

Pole "Další kontakty" editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

 

Kontakt v laboratoři

 

Kontakt v lab (Jméno) - jméno kontaktní osoby v laboratoři

Jméno lze editovat. Má délku maximálně 50 znaků.

 

Další kontakty - další kontakty v laboratoři na aktuálního dodavatele (nestrukturované).

Pole "Další kontakty" editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

 

Pohybová tlačítka - viz Dialogy programu SLP

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Třídění - tlačítko pro zobrazení dialogu pro třídění a hledání.

 

 

Lze zvolit setřídění seznamu dodavatelů podle

• Kódu dodavatele

• Názvu

• Města

• příznaku (pole za názvem dodavatele)

• příznaku 1

• příznaku 2

Poznámka:

Volby "příznak1" a "příznak 2" se objeví pouze, pokud jsou v počátečním nastavení vyplněny popisky k těmto položkám.

 

Do pole pro hledanou hodnotu lze zadat počáteční část hledaného řetězce.

Po stisknutí tlačítka "Hledat" bude přepnuto třídění seznamu dodavatelů dle vaší volby. Pokud byl vyplněn hledaný řetězec, bude nalezen první záznam, který odpovídá hledanému řetězci a dialog Třídění a hledání bude ukončen. Nebyl-li žádný takový záznam nalezen, objeví se hláška "Nenalezeno" a dialog pro Třídění a hledání nebude ukončen. Lze změnit hledaný řetězec a hledání opakovat, nebo tlačítkem Storno dialog ukončit.

Po stisknutí tlačítka storno bude dialog Třídění a hledání ukončen bez změny pořadí a bez případného hledání dle hledaného řetězce.

 

Filtr - tlačítko pro filtrování seznamu dodavatelů (tlačítko je zobrazeno pouze, pokud je v počátečním nastavení vyplněn alespoň jeden z popisků "příznak 1", "příznak 2")

 

 

Po zadání podmínek pro filtrování bude seznam dodavatelů filtrován podle zadaných podmínek. Lze vybrat filtrovací podmínky:

- zobrazit jen platné záznamy - v seznamu dodavatelů budou zobrazeny pouze platné (aktuální) záznamy

- příznak - v seznamu dodavatelů budou zobrazeny pouze záznamy se zde zadaným příznakem

- "příznak 1" a "příznak 2" - pro obě položky lze zadat řetězec, pomocí kterého se bude seznam filtrovat a zda mají být zobrazeny záznamy, které tímto řetězcem začínají, nebo ho obsahují (velká a malá písmena se nerozlišují).

Všechny nastavené filtrovací podmínky se uplatní současně.

 

Poznámka:

Volby "příznak1" a "příznak 2" se objeví pouze, pokud jsou v počátečním nastavení vyplněny popisky k těmto položkám.

 

Smlouvy - tlačítko vyvolá dialog, pomocí kterého lze zadat údaje o smlouvách aktuálního dodavatele.

Při první aktivaci dialogu po spuštění SLP jsou zobrazeny pouze aktuální smlouvy s dodavatelem (viz filtrování seznamu smluv). Při další aktivaci dialogu jsou zobrazeny smlouvy odpovídající naposled použitému filtrování  (viz filtrování seznamu smluv) - naposledy použitý filtr se "pamatuje" až do vypnutí SLP.

Dialog má dvě záložky - Detail a Seznam.

 

 

V záložce Detail lze zadat datum uzavření smlouvy, číslo smlouvy, předmět smlouvy, dokdy smlouva platí, příznak, zda byla smlouva prodloužena nebo k ní byl vypracován dodatek, místo uložení smlouvy a příznak, zda je smlouva dosud aktuální (jen aktuální smlouvy e mohou objevit v tiskové sestavě smluv, kterým končí platnost v zadaném období). Záložka obsahuje standardní tlačítka pro pohyb po záznamech, přidání nové smlouvy (Přidání), výmaz smlouvy (Výmaz) a ukončení dialogu pro práci se seznamem smluv aktuálního dodavatele (Návrat).

 

 

Filtr - pomocí nastavení filtru lze zobrazit pouze aktuální smlouvy s dodavatelem.

 

Ve sloupcích seznamu smluv pro aktuálního dodavatele je zobrazeno datum uzavření smlouvy, číslo smlouvy, předmět smlouvy a dokdy smlouva platí. Záložka dále obsahuje tlačítka pro přidání nové smlouvy (Přidání), výmaz smlouvy (Výmaz) a ukončení dialogu (Návrat).

 

Poznámka:

V menu "Agenda" najdete volbu Smlouvy s dodavateli, výrobci a servisními firmami". Pomocí této volby můžete pracovat se seznamem všech smluv (na rozdíl od dialogu "Dodavatelé", ve kterém lze pracovat se seznamem smluv pouze pro aktuálního dodavatele. Přidání smlouvy je však možné pouze z dialogu "Dodavatelé".

 

Hodnocení - tlačítko pro práci se seznamem hodnocení aktuálního dodavatele.

 

Objednávky - tlačítko vyvolá dialog, pomocí kterého lze zadat objednávky pro aktuálního dodavatele. Dialog má dvě záložky - Detail a Seznam.

 

 

V záložce Detail lze zadat datum objednávky, její číslo, text objednávky a její název (netiskne se, pouze se zobrazuje v seznamu). Záložka obsahuje standardní tlačítka pro pohyb po záznamech, tlačítko pro tisk objednávky, přidání nové objednávky (Přidání), výmaz objednávky (Výmaz) a ukončení dialogu pro práci se seznamem objednávek pro aktuálního dodavatele (Návrat).

 

 

Ve sloupcích seznamu objednávek pro aktuálního dodavatele je zobrazeno datum objednávky, její číslo a název objednávky. Záložka dále obsahuje tlačítka pro přidání nové objednávky (Přidání), výmaz objednávky (Výmaz) a ukončení dialogu (Návrat).

 

 

Uložit - tlačítko pro průběžné uložení změn provedených v aktuálním záznamu bez nutnosti opustit záznam nebo zavřít obrazovku.

 

Přidání - tlačítko pro přidání nového záznamu.

 

Po kliknutí na tlačítko "přidání se objeví dotaz

 

 

Lze přidat prázdný záznam nebo použít údaje z aktuálního záznamu.

 

Výmaz - tlačítko pro výmaz aktuálního záznamu

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci se seznamem dodavatelů. Došlo-li od posledního uložení ke změně v definici aktuálního záznamu, objeví se dotaz na uložení změn.

 

 

Popis záložky Seznam

 

Záložka Seznam zobrazuje seznam všech dodavatelů. V záložce "Seznam" nelze žádné údaje opravovat

 

 

 

Filtr - pomocí nastavení filtru lze zobrazit pouze platné (aktuální) záznamy o dodavatelích, případně pouze dodavatele se zadaným obsahem pole "příznak".

 

Ve sloupcích seznamu jsou zobrazeny údaje ze seznamu dodavatelů (obecné informace o práci se záložkou Seznam - viz Dialogy programu SLP).

 

Sloupce "příznak 1" a "příznak 2" (viz druhý tvar seznamu dodavatelů) se objeví pouze, pokud jsou v počátečním nastavení vyplněny popisky k těmto položkám. Pokud jsou zobrazeny sloupce "příznak 1", případně "příznak 2" ostatní sloupce v seznamu se proporcionálně zúží.

 

Popis obsahu jednotlivých sloupců:

 

Kód

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu.

 

Poznámka:

Pokud není dodavatel označen jako aktuální, je jeho kód v seznamu zobrazen červeně.

 

Příznak

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle příznaku.

 

Název

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle názvu.

 

Adresa - adresa dodavatele ve tvaru stát - město, ulice

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle města, ulice.

 

Telefon

 

"příznak 1" - viz popis pole "příznak 1" v záložce detail

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle pole "příznak 1"

To, zda se sloupec "příznak 1" objeví a jaký bude jeho popisek lze nastavit v počátečním nastavení. Pokud není v počátečním nastavení vyplněn žádný popisek pro "příznak 1", sloupec "příznak 1" se v zálložce "Seznam" vůbec neobjeví.

 

"příznak 2" - viz popis pole "příznak 2" v záložce detail

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle pole "příznak 2"

To, zda se sloupec "příznak 2" objeví a jaký bude jeho popisek lze nastavit v počátečním nastavení. Pokud není v počátečním nastavení vyplněn žádný popisek pro "příznak 2", sloupec "příznak 2" se v zálložce "Seznam" vůbec neobjeví.

 

Kontakt v laboratoři - jméno kontaktní osoby v laboratoři

 

Popis tlačítek Help, Třídění, Filtr, Hodnocení, Přidání a Výmaz - viz Popis záložky Detail.

 

 (tisk 1) - zobrazí dialog pro tisk seznamu dodavatelů.

 

 

Lze zvolit filtrování sestavy:

• Aktuální - do sestavy se dostanou pouze dodavatelé, kteří jsou označeni jako aktuální

• Neaktuální - do sestavy se dostanou pouze dodavatelé, kteří jsou označeni jako neaktuální

• Vše - do sestavy se dostanou všichni dodavatelé

 

Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), vytisknout (volba Na tiskárnu). Je orientována na šířku. Třídění sestavy bude totožné s aktuálním tříděním seznamu dodavatelů. Další možností je údaje o dodavatelích uložit do excelové tabulky a z té si pak následně vytvořit tiskovou sestavu podle vašich požadavků (volba typu tisku "Do tabulky v Excelu).

 

• Do tabulky v Excelu - bude vytvořena tabulka pro Excel. Každý řádek vytvořeného XLS souboru bude obsahovat údaje o jednom dodavateli: kód, název, adresu, měnu, telefon, fax, hotline, mobil, mail, poznámku, údaje o kontaktu a kontaktu v laboratoři. Vytvořená tabulka pro Excel bude uložena do adresáře TEXTY programu SLP. Soubor se bude jmenovat "TISKDDDDDDTTTTTT.XLS, kde

 

DDDDDDDD je aktuální datum ve tvaru RRRRMMDD (rok, měsíc, den)

TTTTTT je aktuální čas ve tvaru HHMMSS (hodina, minuta, sekunda)

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

 (tisk 2) - zobrazí dialog pro tisk smluv s dodavateli, kterým skončí platnost smlouvy v zadaném období.

 

 

Zadává se období, ve kterém skončí platnost smlouvy. Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Sestava bude setříděna dle kódu dodavatele..

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

Poznámka:

V seznamu se objeví i aktuální smlouvy, kterým končí platnost před začátkem zadaného období.

V seznamu se objeví i aktuální smlouvy, u kterých není zadáno, dokdy smlouva platí (ve sloupci "Platí do" bude nápis "Nezadáno"

Seznam všech smluv (s dodavateli, výrobci i servisními firmami) najdete v menu "Agenda". Pomocí této volby lze opravovat údaje o smlouvách. Přidávat smlouvy lze však pouze z dialogu "Dodavatelé" ("Výrobci", "Servisní firmy").

 

 (tisk 3) - zobrazí dialog pro tisk seznamu posledních hodnocení dodavatelů. Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Je orientována na šířku. Třídění sestavy bude totožné s aktuálním tříděním seznamu dodavatelů.

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

 (tisk 4) - zobrazí dialog pro tisk plánu hodnocení dodavatelů.

 

 

Zadává se období, na které chcete plán hodnocení dodavatelů vytisknout. Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Sestava bude setříděna dle kódu dodavatele..

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci se seznamem dodavatelů.