Číselník jednotek (technický popis)

 

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

 

 

Dialog pro práci s číselníkem jednotek.

Dialog má dvě záložky - Detail a Seznam. Záložka Detail obsahuje informace o aktuální jednotce. Záložka Seznam zobrazí seznam všech jednotek.

Při aktivaci dialogu je zobrazena záložka Seznam. Seznam je setříděn vzestupně podle jednotky.

Číselník spravuje správce národního číselníku (SNC). Nelze přidávat, ani vymazat žádný záznam. V záložce Detail můžete zadat vlastní lokální vyjádření pro aktuální jednotku.

 

Editovat údaje v záložce Lokální verze mohou pouze uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLC. Uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLD žádné údaje číselníku jednotek editovat nemohou.

 

 

Popis záložky Detail

 

 

Klíč - jednoznačná identifikace pro systém SLP. Klíč jednotky je neměnný.

Klíč nelze editovat. Má délku maximálně 8 znaků.

 

Jednotka - zápis jednotky pro potřebu datového standardu a pro tvorbu zákl. názvu položky v NČLP. Úsporný tvar zápisu

Jednotku nelze editovat. Má délku maximálně 20 znaků.

 

Aktuálnost - informace o aktuálnosti jednotky.

 Možné hodnoty:

Aktuální - jednotka je perspektivní a platná.

Obsoletní - jednotka je dosud platná, ale již je neperspektivní - časem bude označena "neaktuální".

Neaktuální - jednotka již není aktuální, měl by být používána pouze v archivních databázích.

Aktuálnost nelze editovat.

 

Počet výskytů - informace o počtu použití této jednotky v položkách v rámci NČLP. Vztaženo k datu posledního upgrade NČLP

Počet výskytů nelze editovat.

 

Referenční anglické vyjádření

Sekci Referenční anglické vyjádření spravuje správce národního číselníku.

 

Jednotka

Jednotku nelze editovat. Má délku maximálně 20 znaků.

 

Lokální vyjádření - Jednotka

Lokální název jednotky lze editovat. Lze jej vybrat z variant předpřipravených správcem národního číselníku (SNC). V současné době lze vybírat z více možností jen u jednotek, v nichž se vyskytuje písmeno "l" ve významu litr. Jako druhá možnost je u těchto jednotek nabídnuta varianta názvu s "L".

 

Poznámka 1:

V záložce "Seznam" lze pomocí tlačítka "l -> L" změnit lokální název jednotky najednou pro všechny jednotky, v nichž se vyskytuje písmeno "l" ve významu litr. Při této změně bude u všech takových jednotek použita varianta lokálního názvu s "L".

 

Poznámka 2:

Aby se změna lokálního názvu jednotky promítla i v názvech lokálních položek, které jednotku používají, musíte provést aktualizaci lokálních názvů pomocí tlačítka "Akt. kódů" v dialogu "Počáteční nastavení systému", záložce "Ostatní".

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Změny - tlačítko, které zobrazí dialog s informacemi o změnách, které byly provedeny (a zdokumentovány) pro aktuální jednotku. Dialog je analogický dialogu pro popis změn položky NČLP, proto zde nebude samostatně dokumentován.

 

Pohybová tlačítka - viz Dialogy programu SLP

 

Třídění - tlačítko pro zobrazení dialogu pro třídění a hledání.

 

 

Lze zvolit setřídění číselníku podle

• Jednotky

• Klíče

 

Do pole pro hledanou hodnotu lze zadat počáteční část hledaného řetězce.

Po stisknutí tlačítka "Hledat" bude přepnuto třídění číselníku jednotek dle vaší volby. Pokud byl vyplněn hledaný řetězec, bude nalezen první záznam, který odpovídá hledanému řetězci a dialog Třídění a hledání bude ukončen. Nebyl-li žádný takový záznam nalezen, objeví se hláška "Nenalezeno" a dialog pro Třídění a hledání nebude ukončen. Lze změnit hledaný řetězec a hledání opakovat, nebo tlačítkem Storno dialog ukončit.

Po stisknutí tlačítka storno bude dialog Třídění a hledání ukončen bez změny pořadí a bez případného hledání dle hledaného řetězce.

 

Externí číselníky - tlačítko pro označení jednotky v jiných klasifikačních systémech (provázání  na externí číselníky). Dialog je analogický dialogu pro externí číselníky pro položku NČLP, proto zde nebude samostatně dokumentován.

 

Poznámka:

Vazbu na externí číselníky spravuje správce národního číselníku. Proto nemůžete žádné údaje přidávat, vymazávat, ani editovat. Zobrazený dialog pro externí číselníky pro aktuální jednotku proto na neobsahuje tlačítka "Uložit", "Přidání", "Výmaz".

 

Uložit - tlačítko pro průběžné uložení změn provedených v sekci "Lokální vyjádření".

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci s číselníkem jednotek. Došlo-li od posledního uložení ke změně v lokálním vyjádření aktuální jednotky, objeví se dotaz na uložení změn.

 

 

Popis záložky Seznam

 

Záložka Seznam zobrazuje seznam všech jednotek. V záložce "Seznam" nelze žádné údaje opravovat

 

 

 

Ve sloupcích seznamu jsou zobrazeny údaje z číselníku jednotek (obecné informace o práci se záložkou Seznam - viz Dialogy programu SLP).

 

 

Popis obsahu jednotlivých sloupců:

 

1. sloupec (bez titulku) - označení obsoletních a neaktuálních jednotek. Pokud je jednotka obsoletní, objeví se ve sloupci "O". Pro neaktuální jednotky bude ve sloupci zobrazeno "N" (viz popis pole Aktuálnost v záložce Detail)

 

Klíč - klíč jednotky.

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle klíče.

 

Jednotka

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle jednotky.

 

Anglické vyjádření

 

Lokální vyjádření - lokální název jednotky. Vybírá se z variant předpřipravených správcem národního číselníku (SNC).

 

Pořadí - logické pořadí číselníku jednotek (určeno SNC). Je zobrazeno pouze v záložce Seznam.

 

 

Popis tlačítek Help, Změny, Třídění - viz Popis záložky Detail.

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci se číselníkem druhů veličin

 

 (tisk) - zobrazí dialog pro tisk číselníku jednotek (kódy a názvy národní i lokální). Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Třídění sestavy bude totožné s aktuálním tříděním číselníku jednotek.

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

tlačítko "l -> L" - je určeno pro hromadnou změnu lokálního názvu jednotky u všech jednotek, ve kterých se vyskytuje písmeno "l" ve významu litr. Pomocí tohoto tlačítka se u všech těchto jednotek převede "l" na "L".

 

Poznámka:

Aby se změna i v názvech lokálních položek, musíte provést aktualizaci lokálních názvů pomocí tlačítka "Akt. kódů" v dialogu "Počáteční nastavení systému", záložce "Ostatní".