Číselník literatury

 

Technický popis

 

 

K položkám národního číselníku (NČLP), lokálního číselníku (LČLP) a ke škálám lze připojit informace o literatuře, která sloužila jako podklad k vytvoření národní položky (lokální položky, škály).

 

Číselník literatury obsahuje seznam literatury, která sloužila jako podklad pro vypravování národních položek a národních škál. Můžete do něj doplnit seznam literatury, kterou jste použili jako podklad pro vypracování lokálních položek a lokálních škál.

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Společné číselníky" -> "Literatura"

a též v menu "Číselníky" -> "Seznam lokálně editovatelných číselníků"

  

Číselník spravuje správce národního číselníku (SNC) (literatura s klíčem nižším, než 5000). Správce lokálního číselníku (SLC) spravuje lokální část číselníku literatury (literatura s klíčem 5001 a vyšším).

 

Literaturu k položkám národního číselníku zadává obvykle národní autor v dialogu Národní číselník laboratorních položek, záložce "Definice v NČLP" (v dialogu vyvolaném tlačítkem "Literatura").

Literaturu k národním škálám zadává národní autor v dialogu Škály vzorové, záložce "Definice" (v dialogu vyvolaném tlačítkem "Literatura").

 

Literaturu k položkám lokálního číselníku zadává lokální autor (SLC) v dialogu Lokální číselník laboratorních položek, záložce "Lokální číselník" (v dialogu vyvolaném tlačítkem "Literatura").

Literaturu k lokálním škálám zadává lokální autor v dialogu Škály lokální, záložce "Definice" (v dialogu vyvolaném tlačítkem "Literatura").

 

Poznámka:

V číselníku autorů lze nastavit, že seznam literaturních citací pro lokální položky a škály smí editovat i autor s přístupovými právy SLD