Číselník základních typů (národní, lokální)

 

Technický popis

 

 

Číselník základních typů se již v systému SLP nepoužívá. Byl nahrazen číselníky typů položek, typů položek pro dokumenty a typů položek pro škály.