Číselník časových jednotek

 

Technický popis

 

 

Číselník obsahuje seznam časových jednotek.

 

Obsahuje tyto záznamy:

S - sekunda

M - minuta

H - hodina

D - den

T - týden

R - rok

"nezadaná hodnota" - nezadáno

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Společné číselníky" -> "Časové jednotky"

a též v menu "Číselníky" -> "Seznam lokálně editovatelných číselníků"

 

Spravuje ho správce národního číselníku (SNC). Správce lokálního číselníku (SLC) nemůže přidávat, vymazat ani editovat žádný záznam. Smí editovat údaje v záložce "Lokální verze".

 

Je v SLP použit v dialogu "Preanalytická fáze, stability, jiné vlivy ..." pro položky národního číselníku (NČLP) i ve stejnojmenném dialogu pro položky lokálního číselníku (LČLP). Časové jednotky se používají též v laboratorní příručce (tabulka škál). Zde se přednostně používá lokální vyjádření časových jednotek.