Číselník typů číselníků pro externí číselníky

 

Technický popis

 

 

Mezi položkami NČLP vzájemně a mezi položkami NČLP a dalšími číselníky a soubory existuje řada vazeb a vztahů. K jednotlivým položkám NČLP lze připojit údaje o označení položky v jiných klasifikačních systémech (vazba na externí číselníky). Odkazy na externí číselníky (číselníky, které nejsou součástí dat programu SLP) jsou určeny k provázání položek NČLP na např. číselníky IFCC, IUPAC.Typ externího číselníku určuje, zda se o klíč pro informační systém nebo textovou informaci.

 

Číselník obsahuje hodnoty:

KLIC- klíč pro informační systémy  

TEXT - textová informace

"nezadaná hodnota" - nezadáno

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Společné číselníky" -> "Externí číselníky - typ číselníku"

 

Číselník je předpřipraven správcem národního číselníku (SNC). Správce lokálního číselníku (SLC) nemůže přidávat, vymazat ani editovat žádný záznam.

 

Typ externího číselníku zadává SNC v dialogu pro Národní číselník laboratorních položek (NČLP), záložce "Definice v NČLP" (v dialogu vyvolaném pomocí tlačítka "Ext. čís.").