Číselník kvalit vazeb

 

Technický popis

 

 

Viz též:

Vazby vzorové

Vazby lokální

 

 

Vazby v SLP představují provázání položky NČLP s jinými souvisejícími položkami NČLP (obvykle obsahují další informace potřebné pro zpracování položky) , případně provázání položky LČLP s jinými souvisejícími položkami LČLP. Kvalita vazby vyjadřuje vztah položky NČLP (LČLP) k položce vázané.

 

Číselník obsahuje hodnoty:

IUPAC - IUPAC/IFCC

CHEMNOM - chemická nomenklatura

POJIST - číselník pojišťoven - laboratorní výkony

CISLOK - číselník lokálního uživatele     

"nezadaná hodnota" - nezadáno

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Společné číselníky" -> "Vazby - kvalita vazby"

 

Číselník je udržován správcem národního číselníku (SNC). Správce lokálního číselníku (SLC) nemůže přidávat, vymazat ani editovat žádný záznam.

 

Kvalitu vazby pro národní položky zadává národní autor (ANC, SNC) v dialogu pro Národní číselník laboratorních položek (NČLP), záložce "Definice v NČLP" (v dialogu vyvolaném pomocí tlačítka "Vazby"). Kvalitu vazby pro lokální položky zadává lokální autor (SLC) v dialogu pro Lokální číselník laboratorních položek (LČLP), záložce "Lokální číselník" (v dialogu vyvolaném pomocí tlačítka "Vazby").