Generování automatických vazeb - LČLP (menu Položky)

 

 

Viz též:

                Číselník kvalit vazeb

 

 

Tato volba zobrazí vygeneruje automatické vazby mezi položkami lokálního číselníku laboratorních položek (LČLP).

 

Po jejím aktivování se objeví dotaz, zda chcete opravdu vygenerovat automatické vazby mezi položkami LČLP.

 

 

Po odpovědi "OK" na tento dotaz bude odstartováno generování vazeb. Je zobrazována informace o průběhu generování. Po ukončení generování automatických hlášek mezi položkami LČLP je zobrazena hláška o ukončení generování.

 

 

 

Algoritmus pro generování automatických vazeb mezi položkami LČLP prochází všechny položky LČLP. Pokud je položka ve stavu "zkontrolováno" nebo "schváleno", vygeneruje pro ní automatické vazby na ostatní položky LČLP (generují se jen ty vazby, které dosud neexistují). Při generování se postupuje podle kvalit vazeb, které jsou zadány v položce "Automaticky vytvářené lokální vazby" v dialogu "Počáteční nastavení systému".