Menu Číselníky - Škály

 

 

 

 

Typy položek pro škály - zobrazí dialog pro práci s číselníkem typů položek pro škály

 

Pohlaví - zobrazí dialog pro práci s číselníkem typů pohlaví

 

Druhy živočichů - zobrazí dialog pro práci s číselníkem druhů živočichů

 

Jednotky věku pacienta - zobrazí dialog pro práci s číselníkem jednotek věku pacienta

 

Stavy, typy škál - zobrazí dialog pro práci s číselníkem stavů, resp. typů škál

 

Události z hlediska interpretace - zobrazí dialog pro práci s číselníkem událostí z hlediska interpretace

 

Typ odběru - zobrazí dialog pro práci s číselníkem typů odběru

 

Typ diety - zobrazí dialog pro práci s číselníkem typů diet

 

Přepočet škály dle času sběru - zobrazí dialog pro práci s číselníkem přepočtu škál dle času sběru

 

Přepočet škály dle hmotnosti - zobrazí dialog pro práci s číselníkem přepočtu škál dle hmotnosti

 

Přepočet škály dle tělesné plochy - zobrazí dialog pro práci s číselníkem přepočtu škál dle tělesné plochy

 

Algoritmy pro výpočet škál - zobrazí dialog pro práci s číselníkem algoritmů pro výpočet škál