Menu Číselníky - Společné číselníky

 

 

 

Autoři - zobrazí dialog pro práci s číselníkem autorů

 

Pracovníci laboratoře - zobrazí dialog pro provázání seznamu zpracovníků laboratoře s číselníkem autorů a nastavení hesel pro přístup do SLP. Tato volba se objeví pouze, pokud je v počátečním nastavení systému nastaven příznak "používat elektronické řízení dokumentace".

 

Dialogy pro jednoduchou verzi SLP - zobrazí dialog pro vytváření a úpravy dialogů pro jednoduchou verzi SLP

 

Literatura - zobrazí dialog pro práci s číselníkem literatury

 

Verze NČLP - zobrazí dialog pro práci s číselníkem verzí NČLP

 

Verze DS - zobrazí dialog pro práci s číselníkem verzí datového standardu

 

Verze číselníků NZIS - zobrazí dialog pro práci s číselníkem verzí číselníků NZIS

 

Verze číselníků NRC - zobrazí dialog pro práci s číselníkem verzí číselníků NRC

 

Základní typy - zobrazí dialog pro práci s číselníkem základních typů

 

Časové jednotky - zobrazí dialog pro práci s číselníkem časových jednotek

 

Algoritmy pro hypertext - zobrazí dialog pro práci s číselníkem algoritmů pro hypertext

 

Externí číselníky - druh - zobrazí dialog pro práci s číselníkem druhů pro externí číselníky

 

Externí číselníky - typ číselníku - zobrazí dialog pro práci s číselníkem typů číselníků pro externí číselníky

 

Vazby - kvalita vazby - zobrazí dialog pro práci s číselníkem kvalit vazeb

 

Akademický titul - zobrazí dialog pro práci s číselníkem akademických titulů