Flekainid

FlekainidS_Flekainid

Flekainid (S; látková konc. [µmol/l] *)
Flekainid (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)

P_Flekainid

Flekainid (P; látková konc. [µmol/l] *)
Flekainid (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)


Flekainid (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Flekainid
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01799
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 25 - 250
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
mg/l*2.413=umol/l, umol/l*0.4144=mg/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceFlekainid (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Flekainid
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 01800
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 25 - 250
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
mg/l*2.413=umol/l umol/l*0.4144=mg/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
FPIA
Látková koncentraceFlekainid (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Flekainid
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01797
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 25 - 250
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
mg/l*2.413=umol/l, umol/l*0.4144=mg/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceFlekainid (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Flekainid
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 01798
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 25 - 250
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
mg/l*2.413=umol/l umol/l*0.4144=mg/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
FPIA
Látková koncentrace