Léčba warfarinem (5 mg/tbl)

Léčba warfarinem - 5mgPT_Léčba warfarinem - 5mg

Léčba warfarinem - 5mg (Pt; TYPE [-] TIME) Obsoletní


Léčba warfarinem - 5mg (Pt; TYPE [-] TIME) Obsoletní

Systém: Pt
Komponenta: Léčba warfarinem (5 mg/tbl)
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: TIME
Klíč: 20596
Gesce: informatika
Vznik: Události významné z hlediska interpretací (výběr škál)
Typ položky: C
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: časová vzdálenost
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:
POLOŽKA NEBUDE DÁLE POUŽÍVÁNA! Nové řešení událostí ve vazbě na DS 2.01.01 (a výše).
Položka pro výběr interpretační škály

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt
TIME
Typ