Pacient (ledviny)

ACCR -> Frakční exkrece AMS
Amylase-to-creatinine clearance ratio -> Frakční exkrece AMS
Clear. bezelektrolytové vody
Clear. bezelektrolytové vody korig.
Clear. bezsol. vody efekt.
Clear. bezsol. vody efekt. korig.
Clear. bezsolutové vody
Clear. bezsolutové vody korig.
Clear. Ca
Clear. Cl
Clear. efektivních solutů
Clear. efektivních solutů korig.
Clear. elektrolytová
Clear. elektrolytová korig.
Clear. inulinu
Clear. inulinu korig.
Clear. K
Clear. kreatininu
Clear. kreatininu korig.
Clear. kreatininu odhad
Clear. kreatininu odhad
Clear. Li
Clear. močoviny
Clear. Na
Clear. osmolální
Clear. osmolální korig.
Clear. P
Clear. urátu
Clearance Ca -> Clear. Ca
Clearance Cl -> Clear. Cl
Clearance draslíku -> Clear. K
Clearance chloridu -> Clear. Cl
Clearance K -> Clear. K
Clearance lithného kationu -> Clear. Li
Clearance Na -> Clear. Na
Clearance natria -> Clear. Na
Clearance sodíku -> Clear. Na
Clearance vápníku -> Clear. Ca
eGFR (CKD-EPI 2009) -> eGFR (CKD-EPI kreat.)
eGFR (CKD-EPI 2012) -> eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C)
eGFR (CKD-EPI 2012) -> eGFR (CKD-EPI cystatin C)
eGFR (CKD-EPI cystatin C)
eGFR (CKD-EPI kreat.)
eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C)
eGFR (Cockroft Gault)
eGFR (EBPG korig.)
eGFR (EBPG nekorig.)
eGFR (Lund-Malmo)
eGFR (MDRD 1p)
eGFR (MDRD 3p)
eGFR (MDRD 6p) -> eGFR (MDRD 3p)
eGFR (Schwartz děti do 1 roku)
eGFR (Schwartz děti nad 1 rok)
Exkreční frakce AMS -> Frakční exkrece AMS
Exkreční frakce Ca -> Frakční exkrece Ca
Exkreční frakce Cl -> Frakční exkrece Cl
Exkreční frakce K -> Frakční exkrece K
Exkreční frakce K adekvátní -> Frakční exkrece K adekvátní
Exkreční frakce Mg -> Frakční exkrece Mg
Exkreční frakce Na -> Frakční exkrece Na
Exkreční frakce Na adekvátní -> Frakční exkrece Na adekv.
Exkreční frakce osmolální -> Frakční exkrece osmolální
Exkreční frakce P -> Frakční exkrece P
Exkreční frakce urátu -> Frakční exkrece urátu
Exkreční frakce urey -> Frakční exkrece urey
Exkreční frakce vody -> Frakční exkrece vody
Filtrace glomerulární odhad -> Clear. kreatininu odhad
Filtrace glomerulární odhad -> Clear. kreatininu odhad
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (Cockroft Gault)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (CKD-EPI kreat.)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (EBPG korig.)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (EBPG nekorig.)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (Lund-Malmo)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (MDRD 3p)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (MDRD 1p)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (Schwartz děti nad 1 rok)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (Schwartz děti do 1 roku)
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (CKD-EPI cystatin C)
Frakční exkrece AMS
Frakční exkrece Ca
Frakční exkrece Cl
Frakční exkrece K
Frakční exkrece K adekvátní
Frakční exkrece Mg
Frakční exkrece močoviny -> Frakční exkrece urey
Frakční exkrece Na
Frakční exkrece Na adekv.
Frakční exkrece osmolální
Frakční exkrece P
Frakční exkrece urátu
Frakční exkrece urey
Frakční exkrece vody
GFR -> Clear. kreatininu odhad
GFR -> Clear. kreatininu odhad
GFR -> eGFR (Cockroft Gault)
GFR -> eGFR (CKD-EPI kreat.)
GFR -> eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C)
GFR -> eGFR (EBPG korig.)
GFR -> eGFR (EBPG nekorig.)
GFR -> eGFR (Lund-Malmo)
GFR -> eGFR (MDRD 3p)
GFR -> eGFR (MDRD 1p)
GFR -> eGFR (Schwartz děti nad 1 rok)
GFR -> eGFR (Schwartz děti do 1 roku)
GFR -> eGFR (CKD-EPI cystatin C)
Glomerulární filtrace odhad -> Clear. kreatininu odhad
Glomerulární filtrace odhad -> Clear. kreatininu odhad
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (Cockroft Gault)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (CKD-EPI kreat.)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (EBPG korig.)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (EBPG nekorig.)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (Lund-Malmo)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (MDRD 3p)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (MDRD 1p)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (Schwartz děti nad 1 rok)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (Schwartz děti do 1 roku)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (CKD-EPI cystatin C)
Kreatininová clearance -> Clear. kreatininu
Poznámky-jiné
Renální fosfátový práh
Rezorpce vody -> Tubulární rezorpce vody
Tubulární rezorpce vody