Číselníky NČLP sada: 202010 - 02.68.01 (1.1.2020 - )
_NCLPVERVerze vygenerovaných souborů202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPAVISČíselník algoritmů pro výpočet interpretačních škál200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPAZČíselník typů položek z hlediska územní platnosti200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPAZPČíselník algoritmů pro zpracování položek200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPDRVLČíselník druhů veličin202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPDRZČíselník druhů živočichů pro škály200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPFHČíselník formátů hodnot200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPFRMČíselník formátů referenčních mezí200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPJEDNČíselník jednotek201940 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPJVPČíselník jednotek věku pacientů pro škály200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPKOMPČíselník komponent202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPKTVČíselník kvalit vazeb (vazby mezi položkami)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPMATČíselník materiálů pro laboratoře202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPMTVČíselník matic MTV201920 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPNDUVČíselník důvodů neaktuálnosti202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPONPČíselník odběrových nádobek a přípravků201820 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPPOLNárodní číselník laboratorních položek202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPPOLRNárodní číselník laboratorních položek redukovaný202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPPROCČíselník procedur202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPRCVUČíselník časových jednotek200920 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSKALInterpretační škály k položkám - národní škály202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSKUPČíselník skupin201240 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSPČíselník specifikací procedur201930 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSTSČíselník stavů respektive typů škál200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSVSExistence škály na národní úrovni200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSYSTČíselník systémů202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTAVČíselník typů analytických vzorků200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTDSTyp diety pro škály200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTKČíselník tříd komponent201140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTNGČíselník typů národních gescí201920 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTOSTyp odběru pro škály200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTPSTyp pohlaví pro škály200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTYPDČíselník typů položek z hlediska dialogu200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPUVISČíselník událostí z hlediska interpretace škál202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPVAZBVazby mezi položkami - národní vazby200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPVEOVČíselník variant pro elektronické objednávání vyšetření201330 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPVZNKČíselník typů položek z hlediska jejich vzniku201910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPAGČíselník agens pro mikrobiologii201310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPAGVČíselník určovaných vlastností agens pro mikrobiologii200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPATMLČíselník antimikrobiálních látek201310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPOBJKObjednávky mikrobiologických vyšetření200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPSPMSpecifikace mikrobiologických materiálů201930 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPSTMČíselník stavů mikrobiologických materiálů200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPSYSTČíselník systémů pro mikrobiologii202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPZZMZpůsoby získání mikrobiologických materiálů201910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
Číselníky DS sada: 202010 - 04.19.03 (1.1.2020 - )
_DSVERVerze vygenerovaných souborů202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
DRUH_KUDruh KU201730 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
DUPRPDUPRP201120 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EACTINGEACTING201820 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EALERGENEALERGEN201820 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EALERGREEALERGRE201820 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EDOSFORMEDOSFORM201820 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EJAZYKEJAZYK201820 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ELDELD201810 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ENAHRADYENAHRADY201820 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ENOINFOENOINFO201820 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EPACKEPACK201820 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EPROCEPROC201820 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ERIZFAKTERIZFAKT201810 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EROUTADMEROUTADM201820 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ESTAVESTAV201820 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ETERMPORETERMPOR201820 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
ETEVENTETEVENT201820 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EVZTAHEVZTAH201840 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EZAVAZEZAVAZ201820 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EZDRROLEEZDRROLE201820 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
EZPEZP201810 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
KU_LOKALKU_LOKAL201340 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
KU_MODALKU modal201340 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LGCESNČíselník extenzí souborů (v obrazovém nálezu)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LGKBNKódování barev (v obrazovém nálezu)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LKKOLIZEKolize201420 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LMHCNHodnocení citlivosti (v mikrobiologickém nálezu)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LMHPUVNHodnocení přítomnosti uvedené vlastnosti (v mikrobiologickém nálezu)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LMIDVANInformace o dalším vyšetření agens (v mikrobiologickém nálezu)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LMIPANIndikace přítomnosti agens (v mikrobiologickém nálezu)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LMPHKNPříznak hodnoty kvantity (v mikrobiologickém nálezu)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LMSZMMNStav zpracování mikrobiologického materiálu200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOCKOLKód očkovací látky200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOCTOTyp očkování201730 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LODODůvodu objednávky (v objednávce)201530 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOHPOLHlášení o přijetí objednávky laboratoří (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOHPVLHlášení o přijetí vzorku laboratoří (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOPPPPotvrzení přijetí požadavků (v objednávce)200940 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOTDVTyp dodání vzorků (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOTOZTyp označení zkumavky (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOTPLIPTyp položky pro blok „LIP“ (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOTPLOPTyp položky pro blok „LOP“ (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOTZDCUTyp zadání datumu a času události (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOUPUrgentnost požadavků (v objednávce)201840 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDFVECZpůsob dodání formalizovaných vyšetření elektronickou cestou (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDGZpůsob dodání grafů (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDKZpůsob dodání komentářů (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDNZpůsob dodání nadpisů (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDSZpůsob dodání škál (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDSECZpůsob dodání sestav elektronickou cestou (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDVZpůsob dodání výsledků (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZDVEZpůsob sdělení extrémních výsledků200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZRKZpůsob řešení kolizí (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LOZTSTyp dodávaných škál (v objednávce)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LUKSAB0Krevní skupiny z číselníku MTV201810 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVIOSNIndikace opravného sdělení (v nálezu)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVIVFVNIndikace vazby na funkční vyšetření (v nálezu)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVPHKNPříznak hodnoty kvantity200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVSVNStav výsledku (v nálezu)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVTSVNTyp sdělení výsledku (v nálezu)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVTZDCUNTyp zadání datumu a času události (v nálezu)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVUINUrgentnost informace (v nálezu)201840 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVUZNUrgentnost zpracování (v nálezu)201840 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVVISAVolba interpretační škály - atribut200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LVVISTVolba interpretační škály - typ200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LZSOZSpecifikace obsahu zprávy201410 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LZSZZStav zpracování zprávy201410 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LZTOZVTyp obsahu zprávy z hlediska místa jejího vzniku201410 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
LZTZOVTyp žádosti o zprávu200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
TAB_KFKód firmy201940 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
TAB_TATyp adresy201810 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
TAB_TOTyp odesílajícího místa201930 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
TYP_ANAMTyp anamnézy201811 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
TYP_KUTyp KU201840 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
V_DSVerze DS202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
V_NCLPVerze NČLP202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
V_NRCVerze NRC200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
V_NZISVerze číselníků NZIS202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
Číselníky UZIS sada: 202010 - 202010 (1.1.2020 - )
CISZARČíselník zařízení202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
DGLPZDGLPZ201920 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
MKN10_5Mezinárodní statistická klasifikace nemocí (kód 5 znaků)202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
OBCEObce201930 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 


Obsah označených do XML
Přehled označených do XML