Číselníky NČLP sada: 202010 - 02.68.01 (1.1.2020 - )
_NCLPVERVerze vygenerovaných souborů202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPAVISČíselník algoritmů pro výpočet interpretačních škál200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPAZČíselník typů položek z hlediska územní platnosti200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPAZPČíselník algoritmů pro zpracování položek200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPDRVLČíselník druhů veličin202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPDRZČíselník druhů živočichů pro škály200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPFHČíselník formátů hodnot200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPFRMČíselník formátů referenčních mezí200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPJEDNČíselník jednotek201940 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPJVPČíselník jednotek věku pacientů pro škály200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPKOMPČíselník komponent202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPKTVČíselník kvalit vazeb (vazby mezi položkami)200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPMATČíselník materiálů pro laboratoře202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPMTVČíselník matic MTV201920 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPNDUVČíselník důvodů neaktuálnosti202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPONPČíselník odběrových nádobek a přípravků201820 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPPOLNárodní číselník laboratorních položek202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPPOLRNárodní číselník laboratorních položek redukovaný202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPPROCČíselník procedur202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPRCVUČíselník časových jednotek200920 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSKALInterpretační škály k položkám - národní škály202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSKUPČíselník skupin201240 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSPČíselník specifikací procedur201930 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSTSČíselník stavů respektive typů škál200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSVSExistence škály na národní úrovni200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPSYSTČíselník systémů202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTAVČíselník typů analytických vzorků200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTDSTyp diety pro škály200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTKČíselník tříd komponent201140 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTNGČíselník typů národních gescí201920 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTOSTyp odběru pro škály200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTPSTyp pohlaví pro škály200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPTYPDČíselník typů položek z hlediska dialogu200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPUVISČíselník událostí z hlediska interpretace škál202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPVAZBVazby mezi položkami - národní vazby200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPVEOVČíselník variant pro elektronické objednávání vyšetření201330 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCLPVZNKČíselník typů položek z hlediska jejich vzniku201910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPAGČíselník agens pro mikrobiologii201310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPAGVČíselník určovaných vlastností agens pro mikrobiologii200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPATMLČíselník antimikrobiálních látek201310 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPOBJKObjednávky mikrobiologických vyšetření200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPSPMSpecifikace mikrobiologických materiálů201930 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPSTMČíselník stavů mikrobiologických materiálů200910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPSYSTČíselník systémů pro mikrobiologii202010 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
NCMPZZMZpůsoby získání mikrobiologických materiálů201910 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 


Obsah označených do XML
Přehled označených do XML