Číselníky UZIS sada: 202111 - 202110 (1.1.2021 - )
DGLPZDGLPZ202110 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 
MKN10_5Mezinárodní statistická klasifikace nemocí (kód 5 znaků)202111 Popis struktury  Obsah číselníku  Změny  XML 


Obsah označených do XML
Přehled označených do XML