Číselník EPROC

ČíselníkEPROC
NázevEPROC
ZdrojČíselníky DS
Aktualizace13.12.2017 12:05:11
Klíč(e)KLIC
Počet vět102
Sada201810
Sada změna201810
Verze NČLP02.59.01
Verze DS04.16.01
Platnost od1.1.2018
Platnost do28.2.2018


KLICNAZEVE_CCODEE_DESCE_CSIDE_CSVERPLATI_ODPLATI_DOPORADINE_EPSCISNE_DASTA
10458001Evakuace intracerebrálního hematomu10458001Evacuation of intracerebral haematoma2016-072017-12-01
107907001Chirurgický výkon na zažívacím systému107907001Operative procedure on digestive system2016-072017-12-01
108021004Chirurgický výkon na mužském močopohlavním systému108021004Operative procedure on male genitourinary system2016-072017-12-01
10847001Bronchoskopie10847001Bronchoscopy2016-072017-12-01
112698002Chirurgický výkon na kloubu112698002Operation on joint2016-072017-12-01
112727005Revize náhrady kyčelního kloubu112727005Revision of hip replacement2016-072017-12-01
112802009Kardiovaskulární chirurgický výkon112802009Cardiovascular surgical procedure2016-072017-12-01
112828007Femoro-popliteální arteriální bypass (štěp)112828007Femoral-popliteal artery bypass graft2016-072017-12-01
11466000Císařský řez11466000Caesarean section2016-072017-12-01
118675001Výkon na ženském pohlavním systému118675001Procedure on female genital system2016-072017-12-01
118683007Výkon na uchu a souvisejících strukturách118683007Procedure on ear and related structures2016-072017-12-01
118716003Výkon na noze118716003Procedure on foot2016-072017-12-01
118795000Výkon na pleuře118795000Procedure on pleura2016-072017-12-01
118804001Výkon na krevní cévě118804001Procedure on blood vessel2016-072017-12-01
118831003Výkon na střevě118831003Procedure on intestine2016-072017-12-01
118949002Výkon na končetině118949002Procedure on extremity2016-072017-12-01
118950002Výkon na hlavě a/nebo na krku118950002Procedure on head AND/OR neck2016-072017-12-01
118955007Implantace v oblasti kardiovaskulárního systému118955007Implantation to cardiovascular system2016-072017-12-01
119922005Endoskopie žlučového systému119922005Biliary tract endoscopy2016-072017-12-01
122470005Repozice zavřené zlomeniny122470005Reduction of closed fracture2016-072017-12-01
122471009Repozice otevřené zlomeniny122471009Reduction of open fracture2016-072017-12-01
12658000Chirurgický výkon na ženských pohlavních orgánech12658000Operation on female genital organs2016-072017-12-01
133864008Lithotripse133864008Lithotripsy2016-072017-12-01
13619001Tyroidektomie13619001Thyroidectomy2016-072017-12-01
15018006Laparoskopická operace tříselné kýly15018006Laparoscopic repair of inguinal hernia2016-072017-12-01
16545005Chirurgický výkon na nervovém systému16545005Operation on nervous system2016-072017-12-01
173171007Lobektomie plic173171007Lobectomy of lung2016-072017-12-01
173422009Tonsilektomie173422009Tonsillectomy2016-072017-12-01
19063003Artroplastika kolennního kloubu19063003Arthroplasty of knee2016-072017-12-01
21371007Chirurgický výkon v břišní oblasti21371007Operation on abdominal region2016-072017-12-01
232632009Klínovitá excize plic232632009Wedge excision of lung2016-072017-12-01
232717009Bypass koronární arterie (štěp)232717009Coronary artery bypass graft2016-072017-12-01
234336002Transplantace hemopoetických kmenových buněk234336002Haemopoietic stem cell transplant2016-072017-12-01
236886002Hysterektomie236886002Hysterectomy2016-072017-12-01
236887006Laparoskopická hysterektomie236887006Laparoscopic hysterectomy2016-072017-12-01
23968004Kolektomie23968004Colectomy2016-072017-12-01
250980009Kardioverze250980009Cardioversion2016-072017-12-01
257822003Extrakapsulární extrakce čočky257822003Extracapsular extraction2016-072017-12-01
26476002Chirurgický výkon na bronchu26476002Operation on bronchus2016-072017-12-01
265703000Chirurgický výkon na temporomandibulárním kloubu265703000Jaw and temporomandibular joint operations2016-072017-12-01
287310004Excize nádoru plic287310004Lung tumour excision2016-072017-12-01
302343007Vložení prsního implantátu302343007Insertion of prosthesis for breast2016-072017-12-01
30904006Výkon vaskulární chirurgie30904006Vascular surgery procedure2016-072017-12-01
312775003Debridement vředu312775003Debridement of ulcer2016-072017-12-01
3418002Chondrektomie páteře3418002Chondrectomy of spine2016-072017-12-01
34969007Chirurgický výkon v oblasti retroperitonea34969007Operation on retroperitoneum2016-072017-12-01
359612003Implantace kochleárního protetického zařízení359612003Implantation of cochlear prosthetic device2016-072017-12-01
359623004Totální lobektomie plic359623004Total lobectomy of lung2016-072017-12-01
36228007Oční vyšetření36228007Ophthalmic examination and evaluation2016-072017-12-01
363187007Chirurgický výkon na končetině363187007Limb operation2016-072017-12-01
370611004Excize zhoubného novotvaru370611004Excision of malignant neoplasm2016-072017-12-01
373353005Chirurgický výkon na bulbu oka373353005Surgical procedure on eye proper2016-072017-12-01
37508003Chirurgický výkon na krku37508003Operation on neck2016-072017-12-01
38102005Cholecystektomie38102005Cholecystectomy2016-072017-12-01
384723003Radikální mastektomie384723003Radical mastectomy2016-072017-12-01
385487005Chirurgický výkon na hrudníku385487005Surgical procedure on thorax2016-072017-12-01
385488000Chirurgický výkon na hrudní stěně385488000Surgical procedure on chest wall2016-072017-12-01
386638009Porodnický (chirurgický) výkon386638009Obstetric operation2016-072017-12-01
386765006Chirurgický výkon na mediastinu386765006Operation on mediastinum2016-072017-12-01
387714009Chirurgický výkon na plicích387714009Operation on lung2016-072017-12-01
392011001Chirurgický výkon na kůži392011001Operation on skin2016-072017-12-01
392048005Chirurgický výkon na močovém systému392048005Operation on urinary system2016-072017-12-01
392090004Chirurgický výkon na prsou392090004Operation on breast2016-072017-12-01
392236004Chirurgický výkon na pateři392236004Operative procedure on spinal structure2016-072017-12-01
397956004Protetická artroplastika kyčelního kloubu397956004Prosthetic arthroplasty of the hip2016-072017-12-01
405525004Chirurgický výkon pro aneuryzma břišní aorty405525004Repair of aneurysm of abdominal aorta2016-072017-12-01
423827005Endoskopie423827005Endoscopy2016-072017-12-01
426153007Inserce umělé dýchací cesty426153007Insertion of artificial airway2016-072017-12-01
429639007Perkutánní transluminální balonová angioplastika s implantací stentu do koronární arterie429639007Percutaneous transluminal balloon angioplasty with insertion of stent into coronary artery2016-072017-12-01
441612006Chirurgický výkon pro infrarenální aneuryzma břišní aorty s implantací endovaskulárního stentu441612006Repair of infrarenal abdominal aortic aneurysm with insertion of endovascular stent2016-072017-12-01
44558001Chirurgický výkon pro inguinální kýlu44558001Repair of inguinal hernia2016-072017-12-01
45595009Laparoskopická cholecystektomie45595009Laparoscopic cholecystectomy2016-072017-12-01
46116005Excize zhoubného nádoru prsu46116005Excision of malignant tumour of breast2016-072017-12-01
47534009Dekomprese mediálního nervu47534009Decompression of median nerve2016-072017-12-01
4770005Kolporafie pro uretrokélu4770005Colporrhaphy for repair of urethrocele2016-072017-12-01
49509003Chirurgický výkon na lymfatickém systému49509003Operation on lymphatic structure2016-072017-12-01
53266006Chirurgický výkon na bránici53266006Operation on diaphragm2016-072017-12-01
54885007Extrakce čočky pro šedý zákal54885007Extraction of cataract2016-072017-12-01
56361007Excize měkké tkáně56361007Excision of soft tissue2016-072017-12-01
57168000Chirurgický výkon na kosti57168000Operation on bone2016-072017-12-01
59300005Chirurgický výkon na slezině59300005Operation on spleen2016-072017-12-01
59712006Evakuace subdurálního hematomu59712006Evacuation of subdural haematoma2016-072017-12-01
6025007Laparoskopická apendektomie6025007Laparoscopic appendicectomy2016-072017-12-01
63016009Totální cystektomie63016009Complete cystectomy2016-072017-12-01
64253000Implantace podpůrného srdečního systému64253000Implantation of heart assist system2016-072017-12-01
64368001Částečná mastektomie64368001Partial mastectomy2016-072017-12-01
66951008Karotická endarterektomie66951008Carotid endarterectomy2016-072017-12-01
70183006Subkutánní mastektomie70183006Subcutaneous mastectomy2016-072017-12-01
70536003Transplantace ledvin70536003Transplant of kidney2016-072017-12-01
73761001Kolonoskopie73761001Colonoscopy2016-072017-12-01
76810006Diagnostická dilatace a kyretáž dělohy76810006Diagnostic dilation and curettage of uterus2016-072017-12-01
78418002Chirurgický výkon na srdce a perikardu78418002Operation on heart and pericardium2016-072017-12-01
80146002Apendektomie80146002Appendicectomy2016-072017-12-01
84877006Artroskopie kolennního kloubu s opravou menisku84877006Arthroscopy of knee with meniscus repair2016-072017-12-01
85548006Epiziotomie85548006Episiotomy2016-072017-12-01
85921004Punkční výkon85921004Puncture procedure2016-072017-12-01
86273004Biopsie86273004Biopsy2016-072017-12-01
86749008Stripování a ligace86749008Stripping and ligation2016-072017-12-01
86800006Chirurgický výkon na trachey86800006Operation on trachea2016-072017-12-01
90199006Transuretrální prostatektomie90199006Transurethral prostatectomy2016-072017-12-01
90470006Prostatektomie90470006Prostatectomy2016-072017-12-01
9888007Excise intrakraniální léze9888007Excision of intracranial lesion2016-072017-12-01

Obsah v XML