Číselník EVZTAH

ČíselníkEVZTAH
NázevEVZTAH
ZdrojČíselníky DS
Aktualizace23.2.2018 9:23:27
Klíč(e)KLIC
Počet vět39
Sada201811
Sada změna201811
Verze NČLP02.60.01
Verze DS04.16.01
Platnost od1.3.2018
Platnost do31.3.2018


KLICNAZEVE_CCODEE_DESCE_CSIDE_CSVERPLATI_ODPLATI_DOPORADINE_EPSCISNE_DASTA
AUNTtetaAUNTaunt913-200910202017-12-01
COUSNsestřenice/bratranecCOUSNcousin913-200910202017-12-01
DAUdceraDAUDaughter913-200910202017-12-01
DAUADOPTosvojená dceraDAUADOPTadopted daughter913-200910202017-12-01
DAUCDceraDAUCDaughter913-200910202019-01-01
DAUFOSTdcera v náhradní péči (kromě osvojení)DAUFOSTfoster daughter913-200910202017-12-01
DAUINLAWsnachaDAUINLAWdaughter in-law913-200910202017-12-01
DOMPARTdruh/družkaDOMPARTdomestic partner913-200910202017-12-01
FAMMEMBčlen rodinyFAMMEMBFamily Member913-200910202017-12-01
FRNDpřítel/přítelkyněFRNDunrelated friend913-200910202017-12-01
FTHotecFTHFather913-200910202017-12-01
FTHINLAWtchánFTHINLAWfather-in-law913-200910202017-12-01
GGRPRNpraprarodičGGRPRNgreat grandparent913-200910202017-12-01
GRNDCHILDvnoučeGRNDCHILDgrandchild913-200910202017-12-01
GRPRNprarodičGRPRNGrandparent913-200910202017-12-01
CHILDdítěCHILDChild913-200910202017-12-01
CHLDADOPTosvojené dítěCHLDADOPTadopted child913-200910202017-12-01
CHLDFOSTdítě v náhradní péči (kromě osvojení)CHLDFOSTfoster child913-200910202017-12-01
CHLDINLAWzeť/snachaCHLDINLAWchild in-law913-200910202017-12-01
MTHmatkaMTHMother913-200910202017-12-01
MTHINLAWtchýněMTHINLAWmother-in-law913-200910202017-12-01
NBORsoused/sousedkaNBORneighbor913-200910202017-12-01
NCHILDnemanželské dítěNCHILDnatural child913-200910202017-12-01
NIENEPHneteř/synovecNIENEPHniece/nephew913-200910202017-12-01
PRNrodičPRNParent913-200910202017-12-01
PRNINLAWtchyně/tchánPRNINLAWparent in-law913-200910202017-12-01
ROOMspolubydlícíROOMRoommate913-200910202017-12-01
SIBsourozenecSIBSibling913-200910202017-12-01
SIGOTHRosoba blízkáSIGOTHRsignificant other913-200910202017-12-01
SONsynSONSon913-200910202017-12-01
SONADOPTosvojený synSONADOPTadopted son913-200910202017-12-01
SONCSynSONCson913-200910202019-01-01
SONFOSTsyn v náhradní péči (kromě osvojení)SONFOSTfoster son913-200910202017-12-01
SONINLAWzeťSONINLAWson in-law913-200910202017-12-01
SPSmanžel/maželkaSPSspouse913-200910202017-12-01
STPDAUnevlastní dceraSTPDAUstepdaughter913-200910202017-12-01
STPCHLDnevlastní dítěSTPCHLDstep child913-200910202017-12-01
STPSONnevlastní synSTPSONstepson913-200910202017-12-01
UNCLEstrýcUNCLEuncle913-200910202017-12-01

Obsah v XML