Číselník EVZTAH

ČíselníkEVZTAH
NázevEVZTAH
ZdrojČíselníky DS
Aktualizace15.6.2018 9:30:10
Klíč(e)KLIC
Počet vět39
Sada201830
Sada změna201820
Verze NČLP02.62.01
Verze DS04.17.01
Platnost od1.7.2018
Platnost do30.9.2018


KLICNAZEVE_CCODEE_DESCE_CSIDE_CSVERPLATI_ODPLATI_DOPORADINE_EPSCISNE_DASTA
AUNTtetaAUNTaunt2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
COUSNsestřenice/bratranecCOUSNcousin2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
DAUdceraDAUDaughter2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
DAUADOPTosvojená dceraDAUADOPTadopted daughter2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
DAUCDceraDAUCDaughter2.16.840.1.113883.5.111913-200910202019-01-01
DAUFOSTdcera v náhradní péči (kromě osvojení)DAUFOSTfoster daughter2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
DAUINLAWsnachaDAUINLAWdaughter in-law2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
DOMPARTdruh/družkaDOMPARTdomestic partner2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
FAMMEMBčlen rodinyFAMMEMBFamily Member2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
FRNDpřítel/přítelkyněFRNDunrelated friend2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
FTHotecFTHFather2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
FTHINLAWtchánFTHINLAWfather-in-law2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
GGRPRNpraprarodičGGRPRNgreat grandparent2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
GRNDCHILDvnoučeGRNDCHILDgrandchild2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
GRPRNprarodičGRPRNGrandparent2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
CHILDdítěCHILDChild2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
CHLDADOPTosvojené dítěCHLDADOPTadopted child2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
CHLDFOSTdítě v náhradní péči (kromě osvojení)CHLDFOSTfoster child2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
CHLDINLAWzeť/snachaCHLDINLAWchild in-law2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
MTHmatkaMTHMother2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
MTHINLAWtchýněMTHINLAWmother-in-law2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
NBORsoused/sousedkaNBORneighbor2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
NCHILDnemanželské dítěNCHILDnatural child2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
NIENEPHneteř/synovecNIENEPHniece/nephew2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
PRNrodičPRNParent2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
PRNINLAWtchyně/tchánPRNINLAWparent in-law2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
ROOMspolubydlícíROOMRoommate2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
SIBsourozenecSIBSibling2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
SIGOTHRosoba blízkáSIGOTHRsignificant other2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
SONsynSONSon2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
SONADOPTosvojený synSONADOPTadopted son2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
SONCSynSONCson2.16.840.1.113883.5.111913-200910202019-01-01
SONFOSTsyn v náhradní péči (kromě osvojení)SONFOSTfoster son2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
SONINLAWzeťSONINLAWson in-law2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
SPSmanžel/maželkaSPSspouse2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
STPDAUnevlastní dceraSTPDAUstepdaughter2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
STPCHLDnevlastní dítěSTPCHLDstep child2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
STPSONnevlastní synSTPSONstepson2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01
UNCLEstrýcUNCLEuncle2.16.840.1.113883.5.111913-200910202017-12-01

Obsah v XML