Číselník HOSCHY

ČíselníkHOSCHY
NázevChyby v přijatém souboru nrh
ZdrojČíselníky UZIS
Aktualizace15.12.2015 12:23:41
Klíč(e)KOD
Počet vět152
Sada201610
Sada změna201420
Verze NČLP02.51.01
Verze DS04.12.01
Verze UZIS201610
Platnost od1.1.2016
Platnost do31.3.2016


KODNAZPLATI_ODPLATI_DO
000Chyba zjištěná při kontrole na DTD(schéma)
001IČO - identifikační číslo zařízení /hico/ a PČZ - pořadové číslo zařízení /hpcz/ - není v číselníku CISZAR nebo je neplatné2006-01-01
002Oddělení /hodd/ - 1.+2.místo - číselník ODDEL, 3. místo 1-9, 4.+5.místo číselník PRACOV2006-01-01
003Rodné číslo /hidcis/- 10 číslic nebo 9 číslic a mezera2006-01-01
005Obec /hobec/ - není v číselníku OBCE nebo je neplatná2006-01-01
007Státní občanství /hstaobc/ 1-32006-01-01
008Rodinný stav /hrostav/ 0-52006-01-01
009Zaměstnání /hkzam/ 0-92006-01-01
010Přijetí doporučil /hdophosp/ 0-92006-01-01
011Datum přijetí /hdapri/ - musí být uvedeno2006-01-01
012Hodina a minuta přijetí /hdapri - čas/ 0000-2359 nebo mezery2006-01-01
013Důvod přijetí /hduprij/ 1-5, 72006-01-01
014Druh přijetí /hprij/ 1-32006-01-01
015Datum začátku příznaků /hdapr/2006-01-01
016Hodina a minuta začátku příznaků /hdapr - čas/ 0000-2359 nebo mezery2006-01-01
017Základní dg /hdgz/ - dg se nenašla v číselníku MKN10 nebo chyba, pokud je v položce ZNAK "-"2006-01-01
018Hospitalizace poprvé /hhosprv/ 0-22006-01-01
019Další dg 1 - vnější příčina úrazu /hdg1/ - dg se nenašla v číselníku MKN10 nebo chyba, pokud je v položce ZNAK "-"2006-01-01
020Další dg 2 /hdg2/ - číselník MKN102006-01-01
021Další dg 3 /hdg3/ - číselník MKN102006-01-01
022Další dg 4 /hdg4/ - číselník MKN102006-01-01
023Další dg 5 /hdg5/ - číselník MKN102006-01-01
024Datum operace /hdaop/2006-01-01
025Hodina a minuta operace /hdaop - čas/ 0000-2359 nebo mezery2006-01-01
026Operační dg /hdgo/ - dg se nenašla v číselníku MKN10 nebo chyba,pokud je v položce ZNAK "-"2006-01-01
027Nemocniční nákaza /hnemnak/ 0-52006-01-01
028Druh operace /hdroper/ 0-22006-01-01
029Reoperace /hreoper/ 0-32006-01-01
030Pooperační komplikace /hpoopko1,hpoopko2,hpoopko3,hpoopko4/ vždy 0-92006-01-01
031Počet dnů na JIP /hdnyjip/ 000-9992006-01-01
034Datum propuštění/úmrtí /hdapp/ - musí být uvedeno2006-01-01
035Hodina a minuta propuštění/úmrtí /hdapp - čas/ 0000-23592006-01-01
036Základní příčina smrti dg Ic /hdg1c/ - číselník MKN10, pokud v položce ZNAK je "*", dg se nahradí položkou DGZAKL, jinak chyba, stejně jako pokud je v položce ZNAK "-"2006-01-01
037Bezprostřední příčina smrti dg Ia /hdg1a/ - číselník MKN10, pokud v položce ZNAK je "*", dg se nahradí položkou DGZAKL, jinak chyba, stejně jako pokud je v položce ZNAK "-"2006-01-01
038Ukončení hospitalizace /hukhosp/ 0-82006-01-01
039Potřeba další péče /hpodape/ 0-62006-01-01
040Počet dnů v kategorii 1 /hdnykat1/ 0000-9999 nebo mezery2006-01-01
041Počet dnů v kategorii 2 /hdnykat2/ 0000-9999 nebo mezery2006-01-01
042Počet dnů v kategorii 3 /hdnykat3/ 0000-9999 nebo mezery2006-01-01
043Počet dnů v kategorii 4 /hdnykat4/ 0000-9999 nebo mezery2006-01-01
044Počet dnů v kategorii 5 /hdnykat5/ 0000-9999 nebo mezery2006-01-01
045Počet dnů v kategorii 0 /hdnykat0/ 0000-9999 nebo mezery2006-01-01
046Náhrady /huhrady/ vždy 0,3-7,92006-01-01
048Zdravotní pojiš"ovna /hzdrpoj/ - číselník ZDRPOJ nebo kódy 300-9982006-01-01
049Kód hdrg se nenašel v číselníku DRG2006-01-012006-06-30
090Důvod přijetí /hduprij/ = 7 -> způsob přijetí /hprij/=22012-07-01
091Důvod přijetí /hduprij/ = 7 -> počet dnů na jip /hdnyjip/ max 1 den2012-07-01
092Důvod přijetí /hduprij/ = 7 -> počet dnů přerušení hospitalizace /hdnykat0/, údaj má být prázdný2012-07-01
093Důvod přijetí /hduprij/ = 7 -> potřeba další péče /hpodape/=02012-07-01
094Důvod přijetí /hduprij/ = 7 -> počet ošetřovacích dnů >1 - pak datum přijetí nebo propuštění je chybné2012-07-01
101Rodné číslo /hidcis/ 1.+2.místo 00-992006-01-01
102Rodné číslo /hidcis/ 3.+4.místo 01-12,51-62,70-992006-01-01
103Rodné číslo /hidcis/ 5.+6.místo 01-992006-01-01
104Rodné číslo /hidcis/ vazba den a měsíc2006-01-01
105Rodné číslo /hidcis/ koncovka 7.-9.místo 000-999, 10.místo 0-9,mezera2006-01-01
106Rodné číslo /hidcis/ 10.místo mezera -> 1.+2.místo 00-53 nebo > 842006-01-01
107Rodné číslo /hidcis/ 3.+4.místo > 69 -> 10.místo není mezera (místo rodného čísla je identifikační číslo od pojišťovny)2006-01-01
108Věk (Datum přijetí /hdapri/ - datum narození z Rodného čísla /hidcis/) 0-1202006-01-01
109Přijetí doporučil /hdophosp/ = 0 -> 10ti místné Rodné číslo /hidcis/2006-01-01
110Přijetí doporučil /hdophosp/ = 0 -> Důvod přijetí /hduprij/ = 3,4,52006-01-01
111Přijetí doporučil /hdophosp/ = 0 -> Ukončení hospitalizace /hukhosp/ není 42006-01-01
112Přijetí doporučil /hdophosp/ = 0 -> Úhrady /huhrady/ = 0,3,62006-01-01
113Přijetí doporučil /hdophosp/ = 0 a Základní dg /hdgz/ = Z38 -> 4.místo u Základní dg /hdgz/ = 0,3,62006-01-01
114Přijetí doporučil /hdophosp/ = 0 -> datum narození (z Rodného čísla /hidcis/) = Datum přijetí /hdapri/2006-01-01
115Oddělení nebo pracoviště /hodd/ = 19 a věk (Datum přijetí /hdapri/ - datum narození z Rodného čísla /hidcis/) = 0 -> Základní dg /hdgz/ není O80-O89, Z372006-01-01
116Oddělení nebo pracoviště /hodd/ = 19 -> věk (Datum přijetí /hdapri/ - datum narození z Rodného čísla /hidcis/) není 1-152006-01-01
117Oddělení nebo pracoviště /hodd/ = 19 a věk (Datum přijetí /hdapri/ - datum narození z Rodného čísla /hidcis/) > 15 -> Základní dg /hdgz/ = Z7632006-01-01
118Přijetí doporučil /hdophosp/ = 1-8 a věk (Datum přijetí /hdapri/ - datum narození z Rodného čísla /hidcis/) = 0-15 -> Ukončení hospitalizace /hukhosp/ není 42006-01-01
119Přijetí doporučil /hdophosp/ = 1-8 a věk (Datum přijetí /hdapri/ - datum narození z Rodného čísla /hidcis/) = 0-15 -> Náhrady /huhrady/ = 0,3,4,6,72006-01-01
120Přijetí doporučil /hdophosp/ = 4 -> Druh přijetí /hprij/ není 22006-01-01
121Druh přijetí /hprij/ = 1 -> musí být Datum začátku příznaků /hdapr/2006-01-01
122Druh přijetí /hprij/ = 1 -> musí být Hodina a minuta začátku příznaků /hdapr - čas/2006-01-01
123Datum přijetí /hdapri/ >= Datum začátku příznaků /hdapr/2006-01-01
124Datum začátku příznaků /hdapr/ >= datum narození (z Rodného čísla /hidcis/)2006-01-01
125Datum přijetí /hdapri/ = Datum začátku příznaků /hdapr/ -> Hodina a minuta přijetí /hdapri - čas/ > Hodina a minuta začátku příznaků /hdapr - čas/2006-01-01
126Datum operace /hdaop/ >= Datum přijetí /hdapri/2006-01-01
127Datum operace /hdaop/ = Datum přijetí /hdapri/ -> Hodina a minuta.operace /hdaop - čas/ > Hodina a minuta přijetí /hdapri - čas/2006-01-01
128Datum propuštění/úmrtí /hdapp/ >= Datum operace /hdaop/2006-01-01
129Datum propuštění/úmrtí /hdapp/ = Datum operace /hdaop/ -> Hodina a minuta propuštění/úmrtí /hdapp - čas/ > Hodina a minuta operace /hdaop - čas/2006-01-01
130Je datum operace /hdaop/-> musí být i Hodina a minuta operace /hdaop - čas/2006-01-01
131Datum propuštění/úmrtí /hdapp/ >= Datum přijetí /hdapri/2006-01-01
132Není datum operace /hdaop/ -> není Operační dg /hdgo/2006-01-01
133Není datum operace /hdaop/ -> Nemocniční nákaza /nnemnak/ = 0 - vazba od r.2007 neplatí2006-01-01
134Není datum operace /hdaop/ -> Druh operace /hdroper/ = 02006-01-01
135Není datum operace /hdaop/ -> Reoperace /hreoper/ = 02006-01-01
136Není datum operace /hdaop/ -> Pooperační komplikace/hpoopko1,hpoopko2,hpoopko3,hpoopko4/ = 00002006-01-01
137Je datum operace /hdaop/ -> musí být Operační dg /hdgo/2006-01-01
138Je datum operace /hdaop/ -> Druh operace /hdroper/ není 02006-01-01
139Ukončení hospitalizace /hukhosp/ = 7,8 a Datum propuštění/úmrtí /hdapp/ = Datum přijetí /dapri/ ->Hodina a minuta propuštění/úmrtí/hdapp - čas/ > Hodina a minuta přijetí/hdapri - čas/2006-01-01
140Ukončení hospitalizace /hukhosp/ = 7,8 a Datum propuštění/úmrtí /hdapp/ = Datum operace /hdaop/ ->Hodina a minuta propuštění/úmrtí/hdapp - čas/ > Hodina a minuta operace/hdaop - čas/2006-01-01
141Ukončení hospitalizace /hukhosp/ = 7,8 -> musí být Základní příčína smrti (dg Ic) /hdg1c/2006-01-01
142Ukončení hospitalizace /hukhosp/ = 7,8 -> Potřeba další péče /hpodape/ = 02006-01-01
143Ukončení hospitalizace /hukhosp/ = 0-6 -> Základní příčina smrti /hdg1c/ a Bezprostřední příčina smrti /hdg1a/ se neuvádějí2006-01-01
144Počet ošetřovacích dnů (Datum propuštění/úmrtí /hdapp/ - Datum přijetí /hdapri/) >= Počet dnů na JIP /hdnyjip/2006-01-01
145Základní dg /hdgz/ nesmí být v intervalu V01-Y982006-01-01
146Základní dg /hdgz/ C58, O00-O99, Z30-Z37, Z39, Z640, Z641, Z875 -> věk (Datum přijetí /hdapri/ - datum narození z Rodného čísla /hidcis/) nesmí být > 542006-01-01
147Základní dg /hdgz/ začíná písmeny S nebo T -> Další dg 1 - vnějšípříčina úrazu /hdg1/ musí být uvedena a začínat některým z písmen V, W, X, Y2006-01-01
148Základní dg /hdgz/ nezačíná písmeny S nebo T -> Další dg 1 - vnějšípříčina úrazu /hdg1/ nesmí být uvedena2006-01-01
149Operační dg /hdgo/ musí být v intervalech A00-T98, Z11-Z13, Z22, Z36, Z40-Z43, Z45, Z47-Z49, Z005, Z006, Z302, Z310-Z314, Z515, Z521-Z5282006-01-01
150Pokud jsou uvedeny další dg /hdg1, hdg2, hdg3, hdg4, hdg5/, nesmějí se rovnat Základní dg /hdgz/ ani sobě navzájem2006-01-01
151Základní příčina smrti dg 1c /hdg1c/ - položka PUMRTI (z MKN10) = 1, 3 je přípustná jen u dg 1c V01-Y982006-01-01
152Pokud druh zařízení(drzar z CISZAR podle IČO/hico/ a PČZ/hcpz/) není 110-129 nebo odděl.není 25,84,86-90,93 nebo pracoviště není 25,75,84,87-89 nebo se jedná o odděl.akut.péče -> rozdíl Dat.přijetí/hdapri/ a Dat.propuš./úmrtí/hdapp/ max.2 roky (729 dní)2006-01-01
160Kód výkonu /vyk/ - není v číselníku VYKONY nebo je neplatný2006-01-01
161Nebyla nalezena odpovídající věta s výkonem (pro shodné zařízení, oddělení a rodné číslo)2006-01-01
162Datum přijetí /hdapri/ <= Datum výkonu /datvyk/2006-01-01
163Datum propuštění/úmrtí /hdapp/ >= Datum výkonu /datvyk/2006-01-01
164Rok propuštění /rokprop/ se musí rovnat roku z Datumu propuštění/úmrtí /hdapp/2006-01-01
165Je datum operace /hdaop/ a není žádný operační výkon /vyk/ nebo je jiný než operační2006-01-01
166Neodpovídá počet výkonů z věty H1 a počet vět H2 - výkon je mimo interval hospit. nebo chybí
167Je datum operace /hdaop/ a počet výkonů /hpocv/ z věty H1=0 (je operace musí být výkon)
171Základní dg /hdgz/ - chybné pohlaví (z Rodného čísla /hidcis/)2006-01-01
172Základní dg /hdgz/ - chybný věk (Datum přijetí /hdapri/ - datum narození z Rodného čísla /hidcis/)2006-01-01
173Základní dg /hdgz/ - číselník MKN10-chyba, pokud v položce ZNAK je "*", pak diag.dg2 musí mít v položce ZNAK "+" nebo se musí rovnat položce DGZAKL2006-01-01
181Dg za celý pobyt /hdgzzz/ - chybné pohlaví (z rodného čísla /hidcis/)
182Dg za celý pobyt /hdgzzz/ - chybný věk (Datum přijetí /hdapri/ - datum narození z rodného čísla /hidcis/)
183Dg za celý pobyt /hdgzzz/ - číselník MKN10 - kód se nanašel nebo chyba, pokud v položce ZNAK je "-"
191Další dg 1 - vnější příčina úrazu /hdg1/ - chybné pohlaví (z Rodného čísla /hidcis/)2006-01-01
192Další dg 1 - vnější příčina úrazu /hdg1/ - chybný věk (Datum přijetí /hdapri/ - datum narození z Rodného čísla /hidcis/) a dále do 4 let věku nejsou povoleny dg X60-X842006-01-01
193Další dg 1 - vnější příčina úrazu /hdg1/ - 5.místo mezera nebo 0-92006-01-01
201Další dg 2 /hdg2/ - chybné pohlaví (z Rodného čísla /hidcis/)2006-01-01
202Další dg 2 /hdg2/ - chybný věk (Datum přijetí /hdapri/ - datum narození z Rodného čísla /hidcis/)2006-01-01
203Další dg 2 /hdg2/ - 5.místo mezera nebo 0-92006-01-01
211Další dg 3 /hdg3/ - chybné pohlaví (z Rodného čísla /hidcis/)2006-01-01
212Další dg 3 /hdg3/ - chybný věk (Datum přijetí /hdapri/ - datum narození z Rodného čísla /hidcis/)2006-01-01
213Další dg 3 /hdg3/ - 5.místo mezera nebo 0-92006-01-01
221Další dg 4 /hdg4/ - chybné pohlaví (z Rodného čísla /hidcis/)2006-01-01
222Další dg 4 /hdg4/ - chybný věk (Datum přijetí /hdapri/ - datum narození z Rodného čísla /hidcis/)2006-01-01
223Další dg 4 /hdg4/ - 5.místo mezera nebo 0-92006-01-01
231Další dg 5 /hdg5/ - chybné pohlaví (z Rodného čísla /hidcis/)2006-01-01
232Další dg 5 /hdg5/ - chybný věk (Datum přijetí /hdapri/ - datum narození z Rodného čísla /hidcis/)2006-01-01
233Další dg 5 /hdg5/ - 5.místo mezera nebo 0-92006-01-01
261Operační dg /hdgo/ - chybné pohlaví (z Rodného čísla /hidcis/)2006-01-01
262Operační dg /hdgo/ - chybný věk (Datum přijetí /hdapri/ - datum narození z Rodného čísla /hidcis/)2006-01-01
263Operační dg /hdgo/ - 5.místo mezera nebo 0-92006-01-01
270IČO /hico/ a PCZ /hpcz/ a ODD /hodd/ - se nenašlo v číselníku nebo je neplatné
271Drg /hdrg/ - kód není uveden nebo je chybný - kód musí být uveden, když oddělení poskytuje akutní péči
272Drg /hdrg/ - kód se neuvádí, když oddělení poskytuje následnou (neakutní) péči
273Drg /hdrg/ - kód se neuvádí, když ukončení hospit. /ukhosp/ je 0 nebo 3
274Drg /hdrg/ - první 2 znaky kódu = 12 - nepřípustné pro pohlaví = 2 tj. pro ženy
275Drg /hdrg/ - první 2 znaky kódu = 13 nebo 14 - nepřípustné pro pohlaví = 1 tj. pro muže
276Drg /hdrg/ - první 2 znaky kódu = 15 - nepřípustné pro věk > 0
277Drg /hdrg/ - první 2 znaky kódu = 14 a pohlaví = 2 - nepřípustné pro věk < 12 a věk > 54
281Dgzzz /hdgzzz/ - kód musí být uveden, když oddělení poskytuje akutní péči
282Dgzzz /hdgzzz/ - kód se neuvádí, když oddělení poskytuje následnou (neakutní) péči
283Dgzzz /hdgzzz/ - kód se neuvádí, když ukončení hospit. /ukhosp/ je 0 nebo 3
361Základní příčina smrti Ic /hdg1c/ - chybné pohlaví (z Rodného čísla /hidcis/)2006-01-01
362Základní příčina smrti Ic /hdg1c/ - chybný věk (Datum přijetí /hdapri/ - datum narození z Rodného čísla /hidcis/)
363Základní příčina smrti Ic /hdg1c/ - na 5.místě mezera nebo 0-9, dg nesmí začínat písmenem Z
371Bezprostřední příčina smrti Ia /hdg1a/ - chybné pohlaví (z Rodného čísla /hidcis/)
372Bezprostřední příčina smrti Ia /hdg1a/ - chybný věk (Datum přijetí /hdapri/ - datum narození z Rodného čísla /hidcis/)
373Bezprostřední příčina smrti Ia /hdg1a/ - na 5.místě mezera nebo 0-9, položka PUMRTI (z MKN10) = 1,3 znamená nepřípustná dg
374Diagnóza úmrtí (základní příčina /hdg1c/ nebo bezprostřední příčina /hdg1a/) se nenašla v MKN10_5 (možná ukončená platnost)

Obsah v XML