Číselník LODO

ČíselníkLODO
NázevDůvodu objednávky (v objednávce)
ZdrojČíselníky DS
Aktualizace29.3.2021 11:55:29
Klíč(e)KLIC
Počet vět11
Sada202120
Sada změna201530
Verze NČLP02.73.01
Verze DS04.22.01
Platnost od1.4.2021
Platnost do


KLICN32N55PORADI
Bběžné (implicitně)Běžné vyšetření (implicitně)01
Ddlouhodobé sledováníDlouhodobé sledování08
DEpo dialýzepo dialýze11
DSpřed dialýzoupřed dialýzou10
Eepidemiologická studieEpidemiologická studie04
PpreventivníPreventivní vyšetření02
SscreeningovéScreeningové vyšetření03
UOpo operaciPo operaci07
UPneodkladné přijetíNeodkladné přijetí06
UZzhoršení stavuZhoršení stavu05
VvýzkumVýzkum09

Obsah v XML