Číselník NCLPDRVL

ČíselníkNCLPDRVL
NázevČíselník druhů veličin
ZdrojČíselníky NČLP
Aktualizace9.10.2019 14:06:13
Klíč(e)KLIC
Počet vět138
Sada201940
Sada změna201930
Verze NČLP02.67.01
Verze DS04.19.02
Platnost od1.10.2019
Platnost do31.12.2019


KLICKODN24N32N55PORADIAKTUALKODLN32LN55L
AGEAGEvěkVěkVěk0001001AGEvěkVěk
AMRTDIFAMRTDIFrozdíl látkových tokůRozdíl látkových tokůRozdíl látkových toků0080101AMRTDIFRozdíl látkových tokůRozdíl látkových toků
AMSAMSlátk. množ.Látkové množstvíLátkové množství0002001AMSlátk. množ.Látkové množství
AMSDIFAMSDIFrozdíl látk. množstvíRozdíl látkového množstvíRozdíl látkového množství0002101AMSDIFRozdíl látkového množstvíRozdíl látkového množství
ARBAACRARBAACRarbitr. agreg. akt. (RU)Arbitrární agregační akt. (RU)Arbitrární agregační aktivita (RU)1Arbitrární agregační akt. (RU)Arbitrární agregační aktivita (RU)
ARBAACTARBAACTAarb. agregační akt. (AU)Arbitrární agregační akt. (AU)Arbitrární agregační aktivita (AU)1ARBAACTArb. agregační aktivitaArb. agregační aktivita
ARBAAIARBAAIarbitr. agreg. akt. (%)Arbitr. agreg. akt. (% inh.)Arbitrární agregační aktivita (% inhibice)1ARBAAIArbitr. agreg. akt. (% inh.)Arbitrární agregační aktivita (% inhibice)
ARBACACARBACACarb. antikoag. aktivitaArb. antikoagulační aktivitaArbitrární antikoagulační aktivita1ARBACACArb. antikoagulační aktivitaArbitrární antikoagulační aktivita
ARBACINHARBACINHarb. aktivita inhibitoruArbitrární aktivita inhibitoruArbitrární aktivita inhibitoru1ARBACINArbitrární aktivita inhibitoruArbitrární aktivita inhibitoru
ARBACRTOARBACRTOarbitrární poměr aktivitArbitrární poměr aktivitArbitrární poměr aktivit1Arbitrární poměr aktivitArbitrární poměr aktivit
ARBACTARBACTarbitrární aktivitaArbitrární aktivitaArbitrární aktivita1ARBACTArbitrární aktivitaArbitrární aktivita
ARBAMSARBAMSarb. látk. množ.Arbitrární látkové množstvíArbitrární látkové množství0004001ARBAMSarb. látk. množ.Arbitrární látkové množství
ARBCARBCarb. konc.Arbitrární koncentraceArbitrární koncentrace0005001ARBCarb. konc.Arbitrární koncentrace
ARBCATACARBCATACarb. katal. akt.Arbitrární katalytická aktivitaArbitrární katalytická aktivita0006001ARBCATACarb. katal. akt.Arbitrární katalytická aktivita
ARBCNARBCNarb. obsahArbitrární obsahArbitrární obsah0007001ARBCNarb. obsahArbitrární obsah
ARBCTARBCTarb. konc. (titr)Arbitrární koncentrace (titr)Arbitrární koncentrace (titr)0005101ARBCTArbitrární koncentrace (titr)Arbitrární koncentrace (titr)
ARBLENARBLENarbitrární délkaArbitrární délkaArbitrární délka0008101ARBLENarbitrární délkaArbitrární délka
ARBNUMCARBNUMCarb. num. konc.Arbitrární numerická koncentraceArbitrární početní koncentrace0010001ARBNUMCarb. num. konc.Arbitrární početní koncentrace
ARBPROPARBPROParb. vlastnostArbitrární vlastnostArbitrární vlastnost0011001ARBPROParb. vlastnostArbitrární vlastnost
ARBRTEARBRTEarb. tokArbitrární tokArbitrární tok0012001ARBRTEarb. tokArbitrární tok
ARBSCARBSCarb. látková konc.Arbitrární látková koncentraceArbitrární látková koncentrace0013001ARBSCarb. látková konc.Arbitrární látková koncentrace
ARBSRTEARBSRTEarb. látkový tokArbitrární látkový tokArbitrární látkový tok0014001ARBSRTEarb. látkový tokArbitrární látkový tok
AREAAREAplochaPlochaPlocha0016001AREAplochaPlocha
AREA1AREA1AUC (AU*min)Plocha pod křivkou (AU*min)Plocha pod křivkou (AU*min)1AREA1Plocha pod křivkou (AU*min)Plocha pod křivkou (AU*min)
AREA2AREA2AUC (nmol*min)Plocha pod křivkou (nmol*min)Plocha pod křivkou (nmol*min)1AREA2Plocha pod křivkouPlocha pod křivkou
AREA3AREA3AUC (mg*h/l)Plocha pod křivkou (mg*h/l)Plocha pod křivkou (mg*h/l)1AREA3Plocha pod křivkouPlocha pod křivkou
AREICMSSAREICMSSplošná hmotnostPlošná hmotnostPlošná hmotnost0017001AREICMSSplošná hmotnostPlošná hmotnost
CATACTCATACTkatalytická aktivitaKatalytická aktivitaKatalytická aktivita0017901CATACTkatalytická aktivitaKatalytická aktivita
CATCCATCkonc. katal. akt.Koncentrace katalytické aktivityKoncentrace katalytické aktivity0018001CATCkonc. katal. akt.Koncentrace katalytické aktivity
CATCONTCATCONTobsah katal. akt.Obsah katalytické aktivityObsah katalytické aktivity0019001CATCONTobsah katal. akt.Obsah katalytické aktivity
CATFRCATFRpodíl katal. akt.Podíl katalytické aktivityPodíl katalytické aktivity0020001CATFRpodíl katal. akt.Podíl katalytické aktivity
CATMRTOCATMRTOkat.akt./hmot.Poměr katal. aktivita/hmotnostPoměr katalytická aktivita/hmotnost0100201CATMRTOkat.akt./hmot.Poměr katalytická aktivita/hmotnost
CATRATIOCATRATIOpoměr katalyt. aktivitPoměr katalytických aktivitPoměr katalytických aktivit0200011CATRATIOPoměr katalyt. aktivitPoměr katalytických aktivit
CATRTECATRTEtok katal. akt.Tok katalytické aktivityTok katalytické aktivity0021001CATRTEtok katal. akt.Tok katalytické aktivity
CATSRTOCATSRTOkat.akt./látk.množ.Poměr katal. akt./látk. množ.Poměr katalytická aktivita/látkové množství0100211CATSRTOkat. akt./látk.množ.Poměr katalytická aktivita/látkové množství
CLARCLARčirostČirostČirost0022001CLARčirostČirost
COLOURCOLOURbarvaBarvaBarva0024001COLOURbarvaBarva
COMPATIBCOMPATIBkompatibilitaKompatibilitaKompatibilita0025001COMPATIBkompatibilitaKompatibilita
DESCRDESCRvlastnost (popis)Vlastnost (popis)Vlastnost (popis)0027001DESCRvlastnost (popis)Vlastnost (popis)
DIAMDIAMprůměrPrůměrPrůměr0031001DIAMprůměrPrůměr
DYNVISCDYNVISCviskozita dynamickáViskozita dynamickáViskozita dynamická0044101DYNVISCviskozita dynamickáViskozita dynamická
ELECTCURELECTCURelektrický proudElektrický proudElektrický proud0032901ELECTCURelektrický proudElektrický proud
ENCATACTENCATACTentitní kat. akt.Entitní katalytická aktivitEntitní katalytická aktivita0032001ENCATACTentitní kat. akt.Entitní katalytická aktivita
ENERGYENERGYenergieEnergieEnergie0033001ENERGYenergieEnergie
ENTAMSENTAMSentitní látk. množ.Entitní látkové množstvíEntitní látkové množství0034001ENTAMSentitní látk. množ.Entitní látkové množství
ENTAREAENTAREAentitní plochaEntitní plochaEntitní plocha0032101ENTAREAentitní plochaEntitní plocha
ENTLENENTLENentitní délkaEntitní délkaEntitní délka0035001ENTLENentitní délkaEntitní délka
ENTMASSENTMASSentitní hmotnostEntitní hmotnostEntitní hmotnost0036001ENTMASSentitní hmotnostEntitní hmotnost
ENTVOLENTVOLentitní objemEntitní objemEntitní objem0038001ENTVOLentitní objemEntitní objem
FREQFREQfrekvenceFrekvenceFrekvence0040001FREQfrekvenceFrekvence
HALFLHALFLpoločasPoločasPoločas0041001HALFLpoločasPoločas
HEIGHTHEIGHTvýškaVýškaVýška0042001HEIGHTvýškaVýška
HLAFENHLAFENHLA fenotypHLA fenotypHLA fenotyp (určeno pro sérologické typizace)1HLA fenotypHLA fenotyp (určeno pro sérologické typizace)
HLAGENHLAGENHLA genotypHLA genotypHLA genotyp (určeno pro DNA typizaci)1HLA genotypHLA genotyp (určeno pro DNA typizaci)
IDXIDXindexIndexIndex1IDXIndexIndex
INCOMPINCOMPinkompatibilitaInkompatibilitaInkompatibilita1INCOMPInkompatibilitaInkompatibilita
INVTIMEINVTIMEinverzní časInverzní časInverzní čas0089011INVTIMEInverzní časInverzní čas
KINVISCKINVISCviskozita kinematickáViskozita kinematickáViskozita kinematická0044001KINVISCviskozita kinematickáViskozita kinematická
LENGTHLENGTHdélkaDélkaDélka0045001LENGTHdélkaDélka
LENINCRLENINCRdélkový přírůstekDélkový přírůstekDélkový přírůstek0046001LENINCRdélkový přírůstekDélkový přírůstek
LINMASSLINMASSdélková hmotnostDélková hmotnostDélková hmotnost0045101LINMASSDélková hmotnostDélková hmotnost
LISTLISTseznamSeznam pro funkční testSeznam pro funkční test0210001LISTSeznamSeznam pro funkční test
LUMINTLUMINTsvítivostSvítivostSvítivost0075101LUMINTsvítivostSvítivost
MASSMASShmotnostHmotnostHmotnost0048001MASShmotnostHmotnost
MASSCMASSChmot. konc.Hmotnostní koncentraceHmotnostní koncentrace0049001MASSChmot. konc.Hmotnostní koncentrace
MASSCDIFMASSCDIFrozdíl hmot. koncentracíRozdíl hmotnostních koncentracíRozdíl hmotnostních koncentrací1MASSCDIF.Rozdíl hmotnostních koncentrací
MASSCNMASSCNhmot. obsahHmotnostní obsahHmotnostní obsah0050001MASSCNhmot. obsahHmotnostní obsah
MASSFRMASSFRhmot. podílHmotnostní podílHmotnostní podíl0051001MASSFRhmot. podílHmotnostní podíl
MASSINCRMASSINCRhmot. přírůstekHmotnostní přírůstekHmotnostní přírůstek0052001MASSINCRhmot. přírůstekHmotnostní přírůstek
MASSRATEMASSRATEhmot. tokHmotnostní tokHmotnostní tok0053001MASSRATEhmot. tokHmotnostní tok
MASSRTOMASSRTOhmot. poměrHmotnostní poměrHmotnostní poměr0054001MASSRTOhmot. poměrHmotnostní poměr
MASSVOLMASSVOLhmot. objemHmotnostní objemHmotnostní objem0050101MASSVOLhmotnostní objemHmotnostní objem
MICROORGMICROORGvyšetření mikroorg.Vyšetření mikroorganismůVyšetření mikroorganismů0055001MICROORGvyšetření mikroorg.Vyšetření mikroorganismů - strukturovaný text
MOLALMOLALmolalitaMolalitaMolalita0056001MOLALmolalitaMolalita
MOLMASSMOLMASSmolární hmotnostMolární hmotnostMolární hmotnost0057001MOLMASSmolární hmotnostMolární hmotnost
MSRTDIFMSRTDIFrozdíl hmotnostních tokůRozdíl hmotnostních tokůRozdíl hmotnostních toků0080111MSRTDIFRozdíl hmotnostních tokůRozdíl
MSRTOMSRTOhmot./látk.množ.Poměr hmotnost/látkové množstvíPoměr hmotnost/látkové množství0100101MSRTOhmot./látk.množ.Poměr hmotnost/látkové množství
NUMNUMpočetPočetPočet0058001NUMpočetPočet
NUMCNUMCnum. konc.Numerická koncentracePočetní koncentrace0059001NUMCnum. konc.Početní koncentrace
NUMCNNUMCNnum. obsahNumerický obsahPočetní obsah0060001NUMCNnum. obsahPočetní obsah
NUMFRNUMFRnum. podílNumerický podílPočetní podíl0061001NUMFRnum. podílPočetní podíl
NUMRATENUMRATEnum. tokNumerický tokPočetní tok0062001NUMRATEnum. tokPočetní tok
NUMRTONUMRTOnum. poměrNumerický poměrPočetní poměr0061101NUMRTOnum. poměrPočetní poměr
PARTPRPARTPRparc. tlakParciální tlakParciální tlak0065151PARTPRparc. tlakParciální tlak
PARTPRDPARTPRDtlakový rozdíl (parc.)Tlakový rozdíl (parc.)Tlakový rozdíl (parc.)0065101PARTPRDtlakový rozdíl (parc.)Tlakový rozdíl (parc.)
PHPHpHpHpH0064001PHpHpH
PRPRtlakTlakTlak0065001PRtlakTlak
PRDIFPRDIFtlakový rozdílTlakový rozdílTlakový rozdíl0065051PRDIFtlakový rozdílTlakový rozdíl
PRESENCEPRESENCEpřítomnostPřítomnostPřítomnost0066001PRESENCEpřítomnostPřítomnost
PRESLISTPRESLISTpřítomnosti - seznamPřítomnosti - seznamPřítomnosti - seznam0066501PRESLISTpřítomnosti - seznamPřítomnosti - seznam
PRMSRTPRMSRTsoučin hmot. poměrůSoučin hmotnostních poměrůSoučin hmotnostních poměrů1PRMSRTSoučin hmotnostních poměrůSoučin hmotnostních poměrů
PROBABPROBABpravděpodobnostPravděpodobnostPravděpodobnost1PROBABPravděpodobnostPravděpodobnost
RARBACRARBACrelativní arb. aktivitaRelativní arbitrární aktivitaRelativní arbitrární aktivita1RARBACRelativní arbitrární aktivitaRelativní arbitrární aktivita
RELAGACRELAGACrelat. agreg. aktivitaRelativní agregační aktivitaRelativní agregační aktivita1RELAGACRelativní agregační aktivitaRelativní agregační aktivita
RELAMSRELAMSrel. látkové množ.Relativní látkové množstvíRelativní látkové množství0067001RELAMSrel. látkové množ.Relativní látkové množství
RELARBCRELARBCrelativní arb. konc.Relativní arbitrární koncentraceRelativní arbitrární koncentrace1RELARBCRelativní arbitrární koncentraceRelativní arbitrární koncentrace
RELARBSCRELARBSCrel. arb. látková konc.Rel. arb. látková koncentraceRelativní arbitrární látková koncentrace1RELARBSCRelativní arbitrární látková konRelativní arbitrární látková koncentrace
RELSTDRELSTDrelat. směr. odch. výb.Relativní směrodat. odch. výběr.Relativní směrodatná odchylka výběrová0061101RELSTDrelat. směr. odch. výb.Relativní směrodatná odchylka výběrová
RELTIMERELTIMErel. časRelativní časRelativní čas0068001RELTIMErel. časRelativní čas
RMASSCRMASSCrel. hmot. konc.Relativní hmotnostní koncentraceRelativní hmotnostní koncentrace0069001RMASSCrel. hmot. konc.Relativní hmotnostní koncentrace
RMASSRRMASSRrel. hmot. poměrRelativní hmotnostní poměrRelativní hmotnostní poměr0070001RMASSRrel. hmot. poměrRelativní hmotnostní poměr
RSUBSTCRSUBSTCrel. látková konc.Relativní látková koncentraceRelativní (poměrná) látková koncentrace0071001RSUBSTCrel. látková konc.Relativní (poměrná) látková koncentrace
RSUBSTRRSUBSTRrel. látkový poměrRelativní látkový poměrRelativní látkový poměr0072001RSUBSTRrel. látkový poměrRelativní látkový poměr
SATFRSATFRsaturační podílSaturační podílSaturační podíl0073001SATFRsaturační podílSaturační podíl
SDSDsměrodatná odchylkaSměrodatná odchylkaSměrodatná odchylka1SDSměrodatná odchylkaSměrodatná odchylka
SEQVARSEQVARseq. var.Seq. var.Sequence variation1SEQVARseq.var.sequence variation
SLOPESLOPEstrmost křivkyStrmost křivkyStrmost křivky1SLOPEStrmost křivkyStrmost křivky
SLOPE1SLOPE1strmost křivky (j/min)Strmost křivky (j/min)Strmost křivky (jednotka/min)1SLOPE1Strmost křivky (j)Strmost křivky (j)
SMRTOSMRTOlátk.množ./hmot.Poměr látkové množství/hmotnostPoměr látkové množství/hmotnost0100301SMRTOlátk.množ./hmot.Poměr látkové množství/hmotnost
SUBSTCSUBSTClátková konc.Látková koncentraceLátková koncentrace0076001SUBSTClátková konc.Látková koncentrace
SUBSTCDSUBSTCDpřírůstek látk. konc.Přírůstek látkové koncentracePřírůstek látkové koncentrace0077001SUBSTCDpřírůstek látk. konc.Přírůstek látkové koncentrace
SUBSTCNSUBSTCNlátkový obsahLátkový obsahLátkový obsah0078001SUBSTCNlátkový obsahLátkový obsah
SUBSTFRSUBSTFRlátkový podílLátkový podílLátkový podíl0079001SUBSTFRlátkový podílLátkový podíl
SUBSTRTESUBSTRTElátkový tokLátkový tokLátkový tok0080001SUBSTRTElátkový tokLátkový tok
SUBSTRTOSUBSTRTOlátkový poměrLátkový poměrLátkový poměr0081001SUBSTRTOlátkový poměrLátkový poměr
SUSCSUSCcitlivostCitlivostCitlivost0082001SUSCcitlivostCitlivost
SUSCLISTSUSCLISTseznam citlivostíSeznam citlivostíSeznam citlivostí0083001SUSCLISTseznam citlivostíSeznam citlivostí
SUSCTABSUSCTABtabulka citlivostíTabulka citlivostíTabulka citlivostí0084001SUSCTABtabulka citlivostíTabulka citlivostí
TAXONTAXONtaxonTaxonTaxon0085001TAXONtaxonTaxon
TEMPTEMPteplotaTeplotaTeplota (termodynamická)0086001TEMPteplotaTeplota (termodynamická)
TEMPINCRTEMPINCRteplotní přírůstekTeplotní přírůstekTeplotní přírůstek (diference)0087001TEMPINCRteplotní přírůstekTeplotní přírůstek (diference)
THICKTHICKtloušťkaTloušťkaTloušťka0045051THICKtloušťkatloušťka
TIMETIMEčasČasČas0089001TIMEčasČas
TIMEDIFTIMEDIFčasový rozdílČasový rozdílČasový rozdíl0090001TIMEDIFčasový rozdílČasový rozdíl
TRMASSCTRMASSCprahová hmot. konc.Prahová hmotnostní koncentracePrahová hmotnostní koncentrace0091001TRMASSCprahová hmot. konc.Prahová hmotnostní koncentrace
TRSUBSTCTRSUBSTCprahová látk. konc.Prahová látková koncentracePrahová látková koncentrace0092001TRSUBSTCprahová látk. konc.Prahová látková koncentrace
TYPETYPETYPETypTyp0093001TYPETYPETyp
VELVELrychlostRychlostRychlost0094001VELrychlostRychlost
VLRTDIFVLRTDIFrozdíl objemových tokůRozdíl objemových tokůRozdíl objemových toků0080121VLRTDIFRozdíl objemových tokůRozdíl objemových toků
VOLVOLobjemObjemObjem0096001VOLobjemObjem
VOLCNVOLCNobjemový obsahObjemový obsahObjemový obsah0097001VOLCNobjemový obsahObjemový obsah
VOLDIFVOLDIFrozdíl objemůRozdíl objemůRozdíl objemů0099051VOLDIFRozdíl objemůRozdíl objemů
VOLFRVOLFRobjemový podílObjemový podílObjemový podíl0098001VOLFRobjemový podílObjemový podíl
VOLMASSVOLMASShustotaHustotaObjemová hmotnost0096501VOLMASSHustotaObjemová hmotnost
VOLNUMVOLNUMobjemový početObjemový početObjemový počet0098101VOLNUMobjemový početObjemový počet
VOLRTEVOLRTEobjemový tokObjemový tokObjemový tok0099001VOLRTEobjemový tokObjemový tok
VOLRTOVOLRTOobjemový poměrObjemový poměrObjemový poměr0099101VOLRTOobjemový poměrObjemový poměr
VOLRTRTOVOLRTRTOpoměr obj. tokůPoměr objemových tokůPoměr objemových toků0100001VOLRTRTOpoměr obj. tokůPoměr objemových toků

Obsah v XML