Číselník NCLPDRVL

ČíselníkNCLPDRVL
NázevČíselník druhů veličin
ZdrojČíselníky NČLP
Aktualizace29.4.2020 9:19:53
Klíč(e)KLIC
Počet vět195
Sada202021
Sada změna202021
Verze NČLP02.69.02
Verze DS04.20.02
Platnost od1.5.2020
Platnost do30.6.2020


KLICKODN24N32N55PORADIAKTUALKODLN32LN55L
AGEAGEvěkVěkVěk0001001AGEVěkVěk
ALLELLOSALLELLOSalelická ztrátaalelická ztrátaalelická ztráta9042001ALLELLOSalelická ztrátaalelická ztráta
ALOGNUMCALOGNUMCarb. logaritmická num.arb. logaritmická num. koncentr.arb. logaritmická num. koncentrace9038001ALOGNUMCarb. logaritmická num. koncentr.arb. logaritmická num. koncentrace
AMRTDIFAMRTDIFrozdíl látkových tokůRozdíl látkových tokůRozdíl látkových toků0080101AMRTDIFRozdíl látkových tokůRozdíl látkových toků
AMSAMSlátk. množ.Látkové množstvíLátkové množství0002001AMSLátkové množstvíLátkové množství
AMSDIFAMSDIFrozdíl látk. množstvíRozdíl látkového množstvíRozdíl látkového množství0002101AMSDIFRozdíl látkového množstvíRozdíl látkového množství
ARBAACRARBAACRarbitr. agreg. akt. (RU)Arbitrární agregační akt. (RU)Arbitrární agregační aktivita (RU)1ARBAACRArbitrární agregační akt. (RU)Arbitrární agregační aktivita (RU)
ARBAACTARBAACTAarb. agregační akt. (AU)Arbitrární agregační akt. (AU)Arbitrární agregační aktivita (AU)1ARBAACTAArbitrární agregační akt. (AU)Arbitrární agregační aktivita (AU)
ARBAAIARBAAIarbitr. agreg. akt. (%)Arbitr. agreg. akt. (% inh.)Arbitrární agregační aktivita (% inhibice)1ARBAAIArbitr. agreg. akt. (% inh.)Arbitrární agregační aktivita (% inhibice)
ARBACACARBACACarb. antikoag. aktivitaArb. antikoagulační aktivitaArbitrární antikoagulační aktivita1ARBACACArb. antikoagulační aktivitaArbitrární antikoagulační aktivita
ARBACINHARBACINHarb. aktivita inhibitoruArbitrární aktivita inhibitoruArbitrární aktivita inhibitoru1ARBACINHArbitrární aktivita inhibitoruArbitrární aktivita inhibitoru
ARBACRTOARBACRTOarbitrární poměr aktivitArbitrární poměr aktivitArbitrární poměr aktivit1ARBACRTOArbitrární poměr aktivitArbitrární poměr aktivit
ARBACTARBACTarbitrární aktivitaArbitrární aktivitaArbitrární aktivita1ARBACTArbitrární aktivitaArbitrární aktivita
ARBAMSARBAMSarb. látk. množ.Arbitrární látkové množstvíArbitrární látkové množství0004001ARBAMSArbitrární látkové množstvíArbitrární látkové množství
ARBCARBCarb. konc.Arbitrární koncentraceArbitrární koncentrace0005001ARBCArbitrární koncentraceArbitrární koncentrace
ARBCATACARBCATACarb. katal. akt.Arbitrární katalytická aktivitaArbitrární katalytická aktivita0006001ARBCATACArbitrární katalytická aktivitaArbitrární katalytická aktivita
ARBCATCARBCATCarb. katal. koncentracearb. katal. koncentracearb. katal. koncentrace9005001ARBCATCarb. katal. koncentracearb. katal. koncentrace
ARBCNARBCNarb. obsahArbitrární obsahArbitrární obsah0007001ARBCNArbitrární obsahArbitrární obsah
ARBCONDARBCONDarb. vodivostarb. vodivostarb. vodivost9052001ARBCONDarb. vodivostarb. vodivost
ARBCTARBCTarb. konc. (titr)Arbitrární koncentrace (titr)Arbitrární koncentrace (titr)0005101ARBCTArbitrární koncentrace (titr)Arbitrární koncentrace (titr)
ARBENAMSARBENAMSarb. entitní látk. množ.arb. entitní látk. množ.arb. entitní látk. množ.9008001ARBENAMSarb. entitní látk. množ.arb. entitní látk. množ.
ARBENNUMARBENNUMarb. entitní početarb. entitní početarb. entitní počet9007001ARBENNUMarb. entitní početarb. entitní počet
ARBLENARBLENarbitrární délkaArbitrární délkaArbitrární délka0008101ARBLENArbitrární délkaArbitrární délka
ARBNUMARBNUMarb. početarb. početarb. počet9011001ARBNUMarb. početarb. počet
ARBNUMCARBNUMCarb. num. konc.Arbitrární numerická koncentraceArbitrární početní koncentrace0010001ARBNUMCArbitrární numerická koncentraceArbitrární početní koncentrace
ARBNUMFRARBNUMFRarb. num. podílarb. num. podílarb. num. podíl9039001ARBNUMFRarb. num. podílarb. num. podíl
ARBPRARBPRarb. tlakarb. tlakarb. tlak9019001ARBPRarb. tlakarb. tlak
ARBPROPARBPROParb. vlastnostArbitrární vlastnostArbitrární vlastnost0011001ARBPROPArbitrární vlastnostArbitrární vlastnost
ARBRTEARBRTEarb. tokArbitrární tokArbitrární tok0012001ARBRTEArbitrární tokArbitrární tok
ARBSATARBSATarb. saturacearb. saturacearb. saturace9053001ARBSATarb. saturacearb. saturace
ARBSCARBSCarb. látková konc.Arbitrární látková koncentraceArbitrární látková koncentrace0013001ARBSCArbitrární látková koncentraceArbitrární látková koncentrace
ARBSCNARBSCNarb. látk. obsaharb. látk. obsaharb. látk. obsah9014001ARBSCNarb. látk. obsaharb. látk. obsah
ARBSHSTRARBSHSTRarb. smykové napětíarb. smykové napětíarb. smykové napětí9036001ARBSHSTRarb. smykové napětíarb. smykové napětí
ARBSRTEARBSRTEarb. látkový tokArbitrární látkový tokArbitrární látkový tok0014001ARBSRTEArbitrární látkový tokArbitrární látkový tok
ARBVISCARBVISCarb. viskozitaarb. viskozitaarb. viskozita9044001ARBVISCarb. viskozitaarb. viskozita
ARCPTRMSARCPTRMSarb. reciproční prahováarb. reciproční prahová hmotnostarb. reciproční prahová hmotnost9017001ARCPTRMSarb. reciproční prahová hmotnostarb. reciproční prahová hmotnost
AREAAREAplochaPlochaPlocha0016001AREAPlochaPlocha
AREA1AREA1AUC (AU*min)Plocha pod křivkou (AU*min)Plocha pod křivkou (AU*min)1AREA1Plocha pod křivkou (AU*min)Plocha pod křivkou (AU*min)
AREA2AREA2AUC (nmol*min)Plocha pod křivkou (nmol*min)Plocha pod křivkou (nmol*min)1AREA2Plocha pod křivkou (nmol*min)Plocha pod křivkou (nmol*min)
AREA3AREA3AUC (mg*h/l)Plocha pod křivkou (mg*h/l)Plocha pod křivkou (mg*h/l)1AREA3Plocha pod křivkou (mg*h/l)Plocha pod křivkou (mg*h/l)
AREICMSSAREICMSSplošná hmotnostPlošná hmotnostPlošná hmotnost0017001AREICMSSPlošná hmotnostPlošná hmotnost
AREICNUMAREICNUMplošný početplošný početplošný počet9022001AREICNUMplošný početplošný počet
ATTENATTENútlumútlumútlum9041001ATTENútlumútlum
CATACTCATACTkatalytická aktivitaKatalytická aktivitaKatalytická aktivita0017901CATACTKatalytická aktivitaKatalytická aktivita
CATCCATCkonc. katal. akt.Koncentrace katalytické aktivityKoncentrace katalytické aktivity0018001CATCKoncentrace katalytické aktivityKoncentrace katalytické aktivity
CATCONTCATCONTobsah katal. akt.Obsah katalytické aktivityObsah katalytické aktivity0019001CATCONTObsah katalytické aktivityObsah katalytické aktivity
CATEGCATEGkategoriekategoriekategorie9030001CATEGkategoriekategorie
CATFRCATFRpodíl katal. akt.Podíl katalytické aktivityPodíl katalytické aktivity0020001CATFRPodíl katalytické aktivityPodíl katalytické aktivity
CATMRTOCATMRTOkat.akt./hmot.Poměr katal. aktivita/hmotnostPoměr katalytická aktivita/hmotnost0100201CATMRTOPoměr katal. aktivita/hmotnostPoměr katalytická aktivita/hmotnost
CATRATIOCATRATIOpoměr katalyt. aktivitPoměr katalytických aktivitPoměr katalytických aktivit0200011CATRATIOPoměr katalytických aktivitPoměr katalytických aktivit
CATRTECATRTEtok katal. akt.Tok katalytické aktivityTok katalytické aktivity0021001CATRTETok katalytické aktivityTok katalytické aktivity
CATSRTOCATSRTOkat.akt./látk.množ.Poměr katal. akt./látk. množ.Poměr katalytická aktivita/látkové množství0100211CATSRTOPoměr katal. akt./látk. množ.Poměr katalytická aktivita/látkové množství
CCOEFCCOEFkonc. koeficientkonc. koeficientkonc. koeficient9054001CCOEFkonc. koeficientkonc. koeficient
CLARCLARčirostČirostČirost0022001CLARČirostČirost
CLONALCLONALklonalitaklonalitaklonalita9047001CLONALklonalitaklonalita
COLOURCOLOURbarvaBarvaBarva0024001COLOURBarvaBarva
COMPATIBCOMPATIBkompatibilitaKompatibilitaKompatibilita0025001COMPATIBKompatibilitaKompatibilita
DESCRDESCRvlastnost (popis)Vlastnost (popis)Vlastnost (popis)0027001DESCRVlastnost (popis)Vlastnost (popis)
DIAMDIAMprůměrPrůměrPrůměr0031001DIAMPrůměrPrůměr
DISTWDISTWdistribuční šíředistribuční šíředistribuční šíře9034001DISTWdistribuční šíředistribuční šíře
DYNVISCDYNVISCviskozita dynamickáViskozita dynamickáViskozita dynamická0044101DYNVISCViskozita dynamickáViskozita dynamická
ELECTCURELECTCURelektrický proudElektrický proudElektrický proud0032901ELECTCURElektrický proudElektrický proud
EMISSMAXEMISSMAXmaximum zářenímaximum zářenímaximum záření9046001EMISSMAXmaximum zářenímaximum záření
ENCATACTENCATACTentitní kat. akt.Entitní katalytická aktivitEntitní katalytická aktivita0032001ENCATACTEntitní katalytická aktivitEntitní katalytická aktivita
ENERGYENERGYenergieEnergieEnergie0033001ENERGYEnergieEnergie
ENNUMAMPENNUMAMPentitní počet amplifikaíentitní počet amplifikacíentitní počet amplifikací9049001ENNUMAMPentitní počet amplifikacíentitní počet amplifikací
ENTAMSENTAMSentitní látk. množ.Entitní látkové množstvíEntitní látkové množství0034001ENTAMSEntitní látkové množstvíEntitní látkové množství
ENTAREAENTAREAentitní plochaEntitní plochaEntitní plocha0032101ENTAREAEntitní plochaEntitní plocha
ENTDIAMENTDIAMentitní průměrentitní průměrentitní průměr9013001ENTDIAMentitní průměrentitní průměr
ENTLENENTLENentitní délkaEntitní délkaEntitní délka0035001ENTLENEntitní délkaEntitní délka
ENTMASSENTMASSentitní hmotnostEntitní hmotnostEntitní hmotnost0036001ENTMASSEntitní hmotnostEntitní hmotnost
ENTNUMENTNUMentitní početentitní početentitní počet9006001ENTNUMentitní početentitní počet
ENTVOLENTVOLentitní objemEntitní objemEntitní objem0038001ENTVOLEntitní objemEntitní objem
EXPEXPexpiraceexpiraceexpirace9031001EXPexpiraceexpirace
FRFRpodílpodílpodíl9048001FRpodílpodíl
FREQFREQfrekvenceFrekvenceFrekvence0040001FREQFrekvenceFrekvence
FUSIONFUSIONfúzefúzefúze9032001FUSIONfúzefúze
HALFLHALFLpoločasPoločasPoločas0041001HALFLPoločasPoločas
HEIGHTHEIGHTvýškaVýškaVýška0042001HEIGHTVýškaVýška
HLAFENHLAFENHLA fenotypHLA fenotypHLA fenotyp (určeno pro sérologické typizace)1HLAFENHLA fenotypHLA fenotyp (určeno pro sérologické typizace)
HLAGENHLAGENHLA genotypHLA genotypHLA genotyp (určeno pro DNA typizaci)1HLAGENHLA genotypHLA genotyp (určeno pro DNA typizaci)
IDXIDXindexIndexIndex1IDXIndexIndex
IMPINCRIMPINCRpřírůstek impedancepřírůstek impedancepřírůstek impedance9040001IMPINCRpřírůstek impedancepřírůstek impedance
INCOMPINCOMPinkompatibilitaInkompatibilitaInkompatibilita1INCOMPInkompatibilitaInkompatibilita
INVTIMEINVTIMEinverzní časInverzní časInverzní čas0089011INVTIMEInverzní časInverzní čas
KINVISCKINVISCviskozita kinematickáViskozita kinematickáViskozita kinematická0044001KINVISCViskozita kinematickáViskozita kinematická
LENGTHLENGTHdélkaDélkaDélka0045001LENGTHDélkaDélka
LENINCRLENINCRdélkový přírůstekDélkový přírůstekDélkový přírůstek0046001LENINCRDélkový přírůstekDélkový přírůstek
LINMASSLINMASSdélková hmotnostDélková hmotnostDélková hmotnost0045101LINMASSDélková hmotnostDélková hmotnost
LISTLISTseznamSeznam pro funkční testSeznam pro funkční test0210001LISTSeznam pro funkční testSeznam pro funkční test
LSPANLSPANživotnostživotnostživotnost9051001LSPANživotnostživotnost
LUMINTLUMINTsvítivostSvítivostSvítivost0075101LUMINTSvítivostSvítivost
MASSMASShmotnostHmotnostHmotnost0048001MASSHmotnostHmotnost
MASSCMASSChmot. konc.Hmotnostní koncentraceHmotnostní koncentrace0049001MASSCHmotnostní koncentraceHmotnostní koncentrace
MASSCDIFMASSCDIFrozdíl hmot. koncentracíRozdíl hmotnostních koncentracíRozdíl hmotnostních koncentrací1MASSCDIFRozdíl hmotnostních koncentracíRozdíl hmotnostních koncentrací
MASSCNMASSCNhmot. obsahHmotnostní obsahHmotnostní obsah0050001MASSCNHmotnostní obsahHmotnostní obsah
MASSCOEFMASSCOEFhmot. koeficienthmot. koeficienthmot. koeficient9004001MASSCOEFhmot. koeficienthmot. koeficient
MASSFRMASSFRhmot. podílHmotnostní podílHmotnostní podíl0051001MASSFRHmotnostní podílHmotnostní podíl
MASSINCRMASSINCRhmot. přírůstekHmotnostní přírůstekHmotnostní přírůstek0052001MASSINCRHmotnostní přírůstekHmotnostní přírůstek
MASSRATEMASSRATEhmot. tokHmotnostní tokHmotnostní tok0053001MASSRATEHmotnostní tokHmotnostní tok
MASSRTOMASSRTOhmot. poměrHmotnostní poměrHmotnostní poměr0054001MASSRTOHmotnostní poměrHmotnostní poměr
MASSVOLMASSVOLhmot. objemHmotnostní objemHmotnostní objem0050101MASSVOLHmotnostní objemHmotnostní objem
MICROORGMICROORGvyšetření mikroorg.Vyšetření mikroorganismůVyšetření mikroorganismů0055001MICROORGVyšetření mikroorganismůVyšetření mikroorganismů
MOLALMOLALmolalitaMolalitaMolalita0056001MOLALMolalitaMolalita
MOLMASSMOLMASSmolární hmotnostMolární hmotnostMolární hmotnost0057001MOLMASSMolární hmotnostMolární hmotnost
MORPHMORPHmorfologiemorfologiemorfologie9029001MORPHmorfologiemorfologie
MOTILMOTILpohyblivostpohyblivostpohyblivost9050001MOTILpohyblivostpohyblivost
MSRTDIFMSRTDIFrozdíl hmotnostních tokůRozdíl hmotnostních tokůRozdíl hmotnostních toků0080111MSRTDIFRozdíl hmotnostních tokůRozdíl hmotnostních toků
MSRTERTOMSRTERTOpoměr hmot. tokůpoměr hmot. tokůpoměr hmot. toků9055001MSRTERTOpoměr hmot. tokůpoměr hmot. toků
MSRTOMSRTOhmot./látk.množ.Poměr hmotnost/látkové množstvíPoměr hmotnost/látkové množství0100101MSRTOPoměr hmotnost/látkové množstvíPoměr hmotnost/látkové množství
MUTMUTmutacemutacemutace9025001MUTmutacemutace
NUMNUMpočetPočetPočet0058001NUMPočetPočet
NUMCNUMCnum. konc.Numerická koncentracePočetní koncentrace0059001NUMCNumerická koncentracePočetní koncentrace
NUMCNNUMCNnum. obsahNumerický obsahPočetní obsah0060001NUMCNNumerický obsahPočetní obsah
NUMDOSNUMDOSpočet dávekpočet dávekpočet dávek9037001NUMDOSpočet dávekpočet dávek
NUMFRNUMFRnum. podílNumerický podílPočetní podíl0061001NUMFRNumerický podílPočetní podíl
NUMRATENUMRATEnum. tokNumerický tokPočetní tok0062001NUMRATENumerický tokPočetní tok
NUMRTONUMRTOnum. poměrNumerický poměrPočetní poměr0061101NUMRTONumerický poměrPočetní poměr
PARTPRPARTPRparc. tlakParciální tlakParciální tlak0065151PARTPRParciální tlakParciální tlak
PARTPRDPARTPRDtlakový rozdíl (parc.)Tlakový rozdíl (parc.)Tlakový rozdíl (parc.)0065101PARTPRDTlakový rozdíl (parc.)Tlakový rozdíl (parc.)
PHPHpHpHpH0064001PHpHpH
PRPRtlakTlakTlak0065001PRTlakTlak
PRDIFPRDIFtlakový rozdílTlakový rozdílTlakový rozdíl0065051PRDIFTlakový rozdílTlakový rozdíl
PRESENCEPRESENCEpřítomnostPřítomnostPřítomnost0066001PRESENCEPřítomnostPřítomnost
PRESLISTPRESLISTpřítomnosti - seznamPřítomnosti - seznamPřítomnosti - seznam0066501PRESLISTPřítomnosti - seznamPřítomnosti - seznam
PRMSRTPRMSRTsoučin hmot. poměrůSoučin hmotnostních poměrůSoučin hmotnostních poměrů1PRMSRTSoučin hmotnostních poměrůSoučin hmotnostních poměrů
PROBABPROBABpravděpodobnostPravděpodobnostPravděpodobnost1PROBABPravděpodobnostPravděpodobnost
PROPPROPvlastnostvlastnostvlastnost9056001PROPvlastnostvlastnost
PTTCRYSTPTTCRYSTkrystalizační strukturakrystalizační strukturakrystalizační struktura9045001PTTCRYSTkrystalizační strukturakrystalizační struktura
RADIOACTRADIOACTradioaktivitaradioaktivitaradioaktivita9027001RADIOACTradioaktivitaradioaktivita
RARBACRARBACrelativní arb. aktivitaRelativní arbitrární aktivitaRelativní arbitrární aktivita1RARBACRelativní arbitrární aktivitaRelativní arbitrární aktivita
RCPRISKRCPRISKreciproční rizikoreciproční rizikoreciproční riziko9024001RCPRISKreciproční rizikoreciproční riziko
RELAGACRELAGACrelat. agreg. aktivitaRelativní agregační aktivitaRelativní agregační aktivita1RELAGACRelativní agregační aktivitaRelativní agregační aktivita
RELAMSRELAMSrel. látkové množ.Relativní látkové množstvíRelativní látkové množství0067001RELAMSRelativní látkové množstvíRelativní látkové množství
RELARBCRELARBCrelativní arb. konc.Relativní arbitrární koncentraceRelativní arbitrární koncentrace1RELARBCRelativní arbitrární koncentraceRelativní arbitrární koncentrace
RELARBSCRELARBSCrel. arb. látková konc.Rel. arb. látková koncentraceRelativní arbitrární látková koncentrace1RELARBSCRel. arb. látková koncentraceRelativní arbitrární látková koncentrace
RELDISTWRELDISTWrel. distribuční šířerel. distribuční šířerel. distribuční šíře9033001RELDISTWrel. distribuční šířerel. distribuční šíře
RELENNUMRELENNUMrel. entitní početrel. entitní početrel. entitní počet9026001RELENNUMrel. entitní početrel. entitní počet
RELINCRRELINCRrel. přírůstekrel. přírůstekrel. přírůstek9002001RELINCRrel. přírůstekrel. přírůstek
RELNUMCRELNUMCrel. num. koncentracerel. num. koncentracerel. num. koncentrace9002001RELNUMCrel. num. koncentracerel. num. koncentrace
RELPRRELPRrel. tlakrel. tlakrel. tlak9020001RELPRrel. tlakrel. tlak
RELSTDRELSTDrelat. směr. odch. výb.Relativní směrodat. odch. výběr.Relativní směrodatná odchylka výběrová0061101RELSTDRelativní směrodat. odch. výběr.Relativní směrodatná odchylka výběrová
RELTIMERELTIMErel. časRelativní časRelativní čas0068001RELTIMERelativní časRelativní čas
RELVISCRELVISCrel. viskozitarel. viskozitarel. viskozita9021001RELVISCrel. viskozitarel. viskozita
RISKRISKrizikorizikoriziko9023001RISKrizikoriziko
RMASSCRMASSCrel. hmot. konc.Relativní hmotnostní koncentraceRelativní hmotnostní koncentrace0069001RMASSCRelativní hmotnostní koncentraceRelativní hmotnostní koncentrace
RMASSRRMASSRrel. hmot. poměrRelativní hmotnostní poměrRelativní hmotnostní poměr0070001RMASSRRelativní hmotnostní poměrRelativní hmotnostní poměr
RNUMRTORNUMRTOrel. num. podílrel. num. podílrel. num. podíl9000001RNUMRTOrel. num. podílrel. num. podíl
RODIPRODIPrel. opt. denzitaRelativní optická denzita IPRelativní optická denzita IP1RODIPRelativní optická denzita IPRelativní optická denzita IP
RRDIOACTRRDIOACTrel. radioaktivitarel. radioaktivitarel. radioaktivita9028001RRDIOACTrel. radioaktivitarel. radioaktivita
RSUBSTCRSUBSTCrel. látková konc.Relativní látková koncentraceRelativní (poměrná) látková koncentrace0071001RSUBSTCRelativní látková koncentraceRelativní (poměrná) látková koncentrace
RSUBSTRRSUBSTRrel. látkový poměrRelativní látkový poměrRelativní látkový poměr0072001RSUBSTRRelativní látkový poměrRelativní látkový poměr
RTIMERTORTIMERTOrel. časový poměrrel. časový poměrrel. časový poměr9018001RTIMERTOrel. časový poměrrel. časový poměr
SATFRSATFRsaturační podílSaturační podílSaturační podíl0073001SATFRSaturační podílSaturační podíl
SCNRTESCNRTEzměna látkového obsahuzměna látkového obsahuzměna látkového obsahu9015001SCNRTEzměna látkového obsahuzměna látkového obsahu
SDSDsměrodatná odchylkaSměrodatná odchylkaSměrodatná odchylka1SDSměrodatná odchylkaSměrodatná odchylka
SEQVARSEQVARseq. var.Seq. var.Sequence variation1SEQVARSeq. var.Sequence variation
SLOPESLOPEstrmost křivkyStrmost křivkyStrmost křivky1SLOPEStrmost křivkyStrmost křivky
SLOPE1SLOPE1strmost křivky (j/min)Strmost křivky (j/min)Strmost křivky (jednotka/min)1SLOPE1Strmost křivky (j/min)Strmost křivky (jednotka/min)
SMRTOSMRTOlátk.množ./hmot.Poměr látkové množství/hmotnostPoměr látkové množství/hmotnost0100301SMRTOPoměr látkové množství/hmotnostPoměr látkové množství/hmotnost
SRTERTOSRTERTOpoměr látk. tokůpoměr látk. tokůpoměr látk. toků9012001SRTERTOpoměr látk. tokůpoměr látk. toků
SRTOINCRSRTOINCRpřírůstek látk. poměrupřírůstek látk. poměrupřírůstek látk. poměru9010001SRTOINCRpřírůstek látk. poměrupřírůstek látk. poměru
SUBSTCSUBSTClátková konc.Látková koncentraceLátková koncentrace0076001SUBSTCLátková koncentraceLátková koncentrace
SUBSTCDSUBSTCDpřírůstek látk. konc.Přírůstek látkové koncentracePřírůstek látkové koncentrace0077001SUBSTCDPřírůstek látkové koncentracePřírůstek látkové koncentrace
SUBSTCNSUBSTCNlátkový obsahLátkový obsahLátkový obsah0078001SUBSTCNLátkový obsahLátkový obsah
SUBSTFRSUBSTFRlátkový podílLátkový podílLátkový podíl0079001SUBSTFRLátkový podílLátkový podíl
SUBSTRTESUBSTRTElátkový tokLátkový tokLátkový tok0080001SUBSTRTELátkový tokLátkový tok
SUBSTRTOSUBSTRTOlátkový poměrLátkový poměrLátkový poměr0081001SUBSTRTOLátkový poměrLátkový poměr
SUSCSUSCcitlivostCitlivostCitlivost0082001SUSCCitlivostCitlivost
SUSCLISTSUSCLISTseznam citlivostíSeznam citlivostíSeznam citlivostí0083001SUSCLISTSeznam citlivostíSeznam citlivostí
SUSCTABSUSCTABtabulka citlivostíTabulka citlivostíTabulka citlivostí0084001SUSCTABTabulka citlivostíTabulka citlivostí
TAXONTAXONtaxonTaxonTaxon0085001TAXONTaxonTaxon
TEMPTEMPteplotaTeplotaTeplota (termodynamická)0086001TEMPTeplotaTeplota (termodynamická)
TEMPINCRTEMPINCRteplotní přírůstekTeplotní přírůstekTeplotní přírůstek (diference)0087001TEMPINCRTeplotní přírůstekTeplotní přírůstek (diference)
TENSIONTENSIONtenzetenzetenze9035001TENSIONtenzetenze
THICKTHICKtloušťkaTloušťkaTloušťka0045051THICKTloušťkaTloušťka
TIMETIMEčasČasČas0089001TIMEČasČas
TIMEDIFTIMEDIFčasový rozdílČasový rozdílČasový rozdíl0090001TIMEDIFČasový rozdílČasový rozdíl
TRARBCTRARBCprahová arb. koncentraceprahová arb. koncentraceprahová arb. koncentrace9009001TRARBCprahová arb. koncentraceprahová arb. koncentrace
TRMASSCTRMASSCprahová hmot. konc.Prahová hmotnostní koncentracePrahová hmotnostní koncentrace0091001TRMASSCPrahová hmotnostní koncentracePrahová hmotnostní koncentrace
TRSUBSTCTRSUBSTCprahová látk. konc.Prahová látková koncentracePrahová látková koncentrace0092001TRSUBSTCPrahová látková koncentracePrahová látková koncentrace
TYPETYPETYPETypTyp0093001TYPETypTyp
UNIPDISUNIPDISuniparentální disomieuniparentální disomieuniparentální disomie9043001UNIPDISuniparentální disomieuniparentální disomie
VELVELrychlostRychlostRychlost0094001VELRychlostRychlost
VLRTDIFVLRTDIFrozdíl objemových tokůRozdíl objemových tokůRozdíl objemových toků0080121VLRTDIFRozdíl objemových tokůRozdíl objemových toků
VOLVOLobjemObjemObjem0096001VOLObjemObjem
VOLCNVOLCNobjemový obsahObjemový obsahObjemový obsah0097001VOLCNObjemový obsahObjemový obsah
VOLDIFVOLDIFrozdíl objemůRozdíl objemůRozdíl objemů0099051VOLDIFRozdíl objemůRozdíl objemů
VOLENERVOLENERobjemová energieobjemová energieobjemová energie9016001VOLENERobjemová energieobjemová energie
VOLFRVOLFRobjemový podílObjemový podílObjemový podíl0098001VOLFRObjemový podílObjemový podíl
VOLMASSVOLMASShustotaHustotaObjemová hmotnost0096501VOLMASSHustotaObjemová hmotnost
VOLNUMVOLNUMobjemový početObjemový početObjemový počet0098101VOLNUMObjemový početObjemový počet
VOLRTEVOLRTEobjemový tokObjemový tokObjemový tok0099001VOLRTEObjemový tokObjemový tok
VOLRTOVOLRTOobjemový poměrObjemový poměrObjemový poměr0099101VOLRTOObjemový poměrObjemový poměr
VOLRTRTOVOLRTRTOpoměr obj. tokůPoměr objemových tokůPoměr objemových toků0100001VOLRTRTOPoměr objemových tokůPoměr objemových toků

Obsah v XML