Číselník NCLPSP

ČíselníkNCLPSP
NázevČíselník specifikací procedur
ZdrojČíselníky NČLP
Aktualizace15.6.2018 9:33:03
Klíč(e)KLICSP
Počet vět217
Sada201830
Sada změna200910
Verze NČLP02.62.01
Verze DS04.17.01
Platnost od1.7.2018
Platnost do30.9.2018


KLICKLICSPKODSPN32SPN55SPPORADISP
*2DIMELIA2DIMELIA2dim. elektroimunoassayElektroimunoassay-dvourozměrná071000
*2DIMELP2DIMELP2dim. elektroforézaElektroforéza-dvourozměrná (two-dimensional)059000
*2DIMCHR2DIMCHR2dim. chromatografieChromatografie-dvojrozměrná036000
*AASAASAASAbsorpční spektrofotometrie-atomová021000
*ACCELPACCELPElfo na acetylcelulózeElektroforéza-na acetylcelulóze065000
*AGELPAGELPElfo v agaruElektroforéza-v agarovém gelu066000
*AGLUAGLUAglutinaceAglutinace024000
*AGLUBABAGLUBABAglut. blok. protilátekAglutinační průkaz blokujících protilátek027000
*AGLUGAGLUGAglutinace (gel)Aglutinace na gelu025000
*AGLUTAGLUTAglutinace (zkum.)Aglutinace ve zkumavce026000
*AGRIMPAGRIMPAgregační křivka impedančněStanovení agregační křivky impedanční metodou109000
*AGROPTAGROPTAgregační křivka optickyStanovení agregační křivky optickou metodou110000
*AGSELPAGSELPElfo v agarózeElektroforéza-v agarózovém gelu067000
*ASASAbsorpční spektrofotometrieAbsorpční spektrofotometrie (pro enzymy 37 st. C)002000
*ASBICHRASBICHRAbsorpční spektrofotom. bichrom.Absorpční spektrofotometrie-dvouvlnová022000
*ASDERIVASDERIVAbsorpční spektrofotom. deriv.Absorpční spektrofotometrie-derivační spektrofotometrie023000
*ASEPASEPAbsorpční spektrofotom. e.p.Absorpční spektrofotometrie-end point (enzymy-37 st.C)006000
*ASIRASIRIR spektroskopieAbsorpční spektrofotometrie-IR spektroskopie018000
*ASKINASKINAbsorpční spektrofotom. kinet.Absorpční spektrofotometrie-kineticky (enzymy-37 st.C)010000
*ASREFLASREFLSpektrofotometrie reflexníSpektrofotometrie reflexní014000
*ASREGASREGAbsorpční spektrofotom. registr.Absorpční spektrofotometrie-registrační spektrofotomet.016000
*ASURASURUV spektrometrieAbsorpční spektrofotometrie-UV spektrofotometrie017000
*BCDBCDTest baktericidníTest baktericidní172000
*BTLBTLBlastická transform. lymfocytůTransformace blastická lymfocytů195000
*CAANAERCAANAERKult. bakteriologická anaerobníKultivace bakteriologická anaerobní121475
*CACABACACABAKultivace kampylobakterůKultivace kampylobakterů121425
*CACLDICACLDIKultivace Cl. difficileKultivace Clostridium difficile121450
*CAGENCAGENKultivace bakteriologická obecnáKultivace bakteriologická obecná121300
*CAHEPYCAHEPYKultivace H. pyloriKultivace Helicobacter pylori121575
*CAMHUUCAMHUUKult. M. hominis U. urealyticumKultivace Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum121550
*CAMYBACAMYBAKultivace na mykobakteriaKultivace na mykobakteria121350
*CAMYLFCAMYLFKultivace mykoplasmatKultivace mykoplasmat121400
*CANAMECANAMEKultivace N. meningitisKultivace Neisseria meningitis121525
*CANEGOCANEGOKultivace N. gonorrhoaeKultivace Neisseria gonorrhoae121500
*CAPCENTRCAPCENTRCentrifugace (kapilára)Centrifugace v kapiláře128000
*CCCCPočítání částicPočítání částic146000
*CCECCEElektroforéza-protisměrnáElektroforéza-protisměrná064000
*CCIMPCCIMPPočítání částic (impedance)Počítání částic - vodivostní princip (impedance)147000
*CCRCCRKonsumpce komplementuKonsumpce (spotřeba) komplementu116000
*CDSCDSRozpuštění sraženinyRozpuštění sraženiny (samovolně nebo v roztoku)108000
*CELLCULTCELLCULTKultivace (tkáňová kultura)Kultivace na tkáňové kultuře119000
*CENTRIFCENTRIFCentrifugaceCentrifugace031000
*CEVCEVPočítání entitPočítání entit (vizuální)148000
*CFRCFRKomplement-fixační reakceReakce komplement-fixační165000
*CLOTCLOTKoagulace krve/plazmyKoagulační srážení krve nebo plazmy106000
*CLTCLTTest cytolytickýTest cytolytický176000
*CLWCLWKoagulace (Lee White)Koagulační srážení krve dle Lee Whitea107000
*CMTCMTTest cross-matchTest cross-match174000
*COAGCOAGKoagulaceKoagulace111000
*COAGECOAGEKoagulace (det. impulzem)Koagulace detekovaná elektrickým impulsem112000
*COAGLUCOAGLUKoaglutinaceKoaglutinace102000
*COAGMECHCOAGMECHKoagulace (det. změn mag. pole)Koagulace detekovaná změnou magnetického pole114000
*COAGOPTCOAGOPTKoagulace (opticky)Koagulace optická metoda113000
*CONDUCTCONDUCTKonduktometrieKonduktometrie115000
*COULOMCOULOMCoulometrieCoulometrie053000
*CPGENCPGENKultivace paraz. obecnáKultivace parazitologická obecná120500
*CRTNCRTNResistence kapilár (neg. tlak)Test rezistence kapilár - vyšetření s negativním tlakem185000
*CRTPCRTPResistence kapilár (poz. tlak)Test rezistence kapilár - vyšetření s pozitivním tlakem186000
*CRYOCRITCRYOCRITKryokritKryokrit117000
*CTTCTTTest cytotoxickýTest cytotoxický175000
*CVCMVCVCMVKultivace CMVKultivace virologická CMV120150
*CVGENCVGENKultivace virologická obecnáKultivace virologická obecná120000
*CVHSVVZVCVHSVVZVKultivace HSV a VZVKultivace virologická HSV a VZV120200
*CVCHLAMCVCHLAMKultivace chlamydiíKultivace chlamydií120250
*CVINFLCVINFLKultivace virů chřipkyKultivace virologická virů chřipky120050
*CVPOLIOCVPOLIOKultivace poliovirůKultivace virologická poliovirů120300
*CVRSVCVRSVKultivace RS viruKultivace virologická RS viru120100
*CYDERMCYDERMKultivace na dermatofytaKultivace na dermatofyta121100
*CYGENCYGENKultivace mykologická obecnáKultivace mykologická obecná121000
*DDDenzitometrieDenzitometrie054000
*DATDATPřímý antiglobulinový testPřímý antiglobulinový test030000
*DFMICROSDFMICROSMikroskopie (IF, přímá)Mikroskopie-(imuno)fluorescenční přímá136000
*DISCELPDISCELPElektroforéza-diskováElektroforéza-disková058000
*DPOTENTDPOTENTPotenciometrie-přímáPotenciometrie-přímá159000
*DUKEDUKEKrvácivost (Duke)Krvácivost dle Dukea152000
*EGTEGTTest etanolgelifikačníTest etanolgelifikační177000
*EIAEIAEIAEnzymová imunoanalýza (kompetitivní)072000
*EITEITTest enzymový inhibičníTest enzymový inhibiční188000
*ELIAELIAElektroimunoassayElektroimunoassay069000
*ELISAELISAELISAEnzymová imunoanalýza s enzymem vázaným na imunosorbent078000
*ELPELPElektroforézaElektroforéza055000
*ENZELECTENZELECTEnzymové elektrodyEnzymové elektrody082000
*FAESFAESFAESSpektrofotometrie-plamenová emisní atomová015000
*FEIAFEIAFEIAEnzymová imunoanalýza s fluorescenční detekcí074000
*FIAFIAFIAImunoanalýza fluorescenční kompetitivní073000
*FINGFINGIngesce fagocytyIngesce (pohlcování) částic fagocyty (makrofágy)094000
*FLOWCYTFLOWCYTCytometrie průtokováCytometrie průtoková050000
*FLUORIMFLUORIMFlurimetrieFluorimetrie084000
*FMICROSFMICROSMikroskopie (fluorescenční)Mikroskopie-fluorescenční134000
*FPIAFPIAFPIAImunoanalýza fluorescenční polarizační080000
*FREEELPFREEELPElektroforéza-volnáElektroforéza-volná057000
*FREECHRFREECHRChromatografie-volnáChromatografie-volná035000
*FWFWFWSedimentace dle Fahreuse a Westergrena170000
*GCGCChromatografie-plynováChromatografie-plynová039000
*GCMSGCMSGC/MSChromatografie-plynová s hmotnostní detekcí045000
*GELGELGelifikaceGelifikace - vznik gelovité substance103000
*GELEGTGELEGTGelifikace etanolemGelifikace etanolem104000
*GELFILGELFILGelová filtraceGelová filtrace049000
*GELPSGELPSGelifikace protaminsulfátemGelifikace protaminsulfátem105000
*GEPRGEPRGenová sondaGenová sonda089000
*GLASSELEGLASSELESkleněná elektrodaSkleněná elektroda083000
*GPCGPCGPCChromatografie-gelová permeační044000
*GUTHRIEGUTHRIETest GuthriehoTest Guthrieho pro průkaz fenylalaninu178000
*HAGLINHHAGLINHInhibice hemaglutinaceInhibice hemaglutinace097000
*HEMAGLUHEMAGLUHemaglutinaceHemaglutinace028000
*HEMOINHHEMOINHInhibice hemolýzyInhibice hemolýzy096000
*HISHISHibridizace in situHybridizace in situ090000
*HPCEHPCEHPCEElektroforéza-vysokoúčinná kapilární056000
*HPCEMSHPCEMSHPCE/MSElektroforéza-kapilární vysokoúčinná s hmot.spektr.060000
*HPLCHPLCHPLCChromatografie-vysokoúčinná kapalinová041000
*HPLCMSHPLCMSHPLC/MSChromatografie-vysokoúčinná kapalinová s hmot.spektr.042000
*HPTLCHPTLCHPTLCChromatografie-vysokoúčinná tenkovrstvá038000
*CHCHTest komplementu hemolytickýTest komplementu hemolytický182000
*CHEMANALCHEMANALChemická analýzaChemická analýza032000
*CHROMCHROMChromatografieChromatografie033000
*CHROMAFCHROMAFChromatografie-afinitníChromatografie-afinitní048000
*CHTCHTTest chemotaktickýTest chemotaktický173000
*IBIBImmunoblottingImmunoblotting091000
*IBTIBTTest imunokuličekTest imunokuliček (immunobeads)180000
*ICPICPICPInduktivně vázaná plazma093000
*IDIDIzotopová diluceIzotopové zřeďování051000
*IDMSIDMSID/MSIzotopové zřeďování s hmotnostní spektrometrií052000
*IECIECIECChromatografie-iontově výměnná047000
*IEFIEFIEFElektroforéza-izoelektrická fokusace062000
*IFMICROSIFMICROSMikroskopie (IF, nepřímá)Mikroskopie-(imuno)fluorescenční nepřímá135000
*ILMAILMAILMAImunoanalýza luminiscenční nekompetitivní075000
*IMUELPIMUELPImunoelektroforézaElektroforéza-imunoelektroforéza063000
*IMUFIXIMUFIXImunofixaceImunofixace092000
*IMUTURBIMUTURBImunoturbidimetrieTurbidimetrie-imunoturbidimetrie197000
*INTEGINTEGIntegrálIntegrál150000
*INTEGAINTEGAIntegrál plošnýPlošný integrál151000
*IRIRIRSpektrofotometrie infračervená019000
*IRMAIRMAIRMARadioimunoanalýza nekompetitivní079000
*IRMSIRMSIR/MSHmotnostní spektrometrie poměru izotopů046000
*ISEISEISEIontově selektivní elektrody098000
*ISEDILISEDILISE s dilucíIontově selektivní elektrody s ředěním vzorku100000
*ISEDIRISEDIRISE bez diluceIontově selektivní elektrody bez ředění vzorku099000
*ITPITPIzotachoforézaIzotachoforéza101000
*IVYIVYKrvácivost (Ivy)Krvácivost dle Ivyho154000
*LASERLASERFotooptické stanovení (laser)Fotooptické stanovení- laserový paprsek (laser)088000
*LATEXAGLLATEXAGLAglutinace (latex)Aglutinace latexová029000
*LCLCLCChromatografie-kapalinová040000
*LCRLCRLCRReakce řetězová ligázová166000
*LEIALEIALEIAEnzymová imunoanalýza s luminiscenční detekcí077000
*LENGTHLENGTHMěření délkyMěření délky125000
*LEUCOINHLEUCOINHInhibice adherence leukocytůInhibice adherence (přilnavosti) leukocytů095000
*LIALIALIAImunoanalýza luminiscenční kompetitivní (na pevné fázi)076000
*LIFLIFLIFLaserem indukovaná fluorimetrie085000
*LIGHTLIGHTFotooptické stanovení (světlo)Fotooptické stanovení- světelný paprsek (light)087000
*LMICROSLMICROSMikroskopie (světelná)Mikroskopie-světelná130000
*LMICROSPLMICROSPMikroskopie (polarizační)Mikroskopie-světelná, polarizační131000
*LMTLMTTest inhibice migrace leukocytůTest inhibice migrace leukocytů181000
*LNLNNefelometrie-laserováNefelometrie-laserová139000
*LTCELLLTCELLKultura tkáňová dlouhodobáKultura dlouhodobá tkáňová123000
*LUMINOLUMINOLuminometrieLuminometrie124000
*MAARTMAARTMikroskopie ARTMikroskopické vyšetření acidorezistentních tyček121375
*MADNAMADNAMolekulární analýza DNAMolekulární analýza DNA137000
*MAGENMAGENMikroskopie bakteriol. obecnáMikroskopické vyšetření bakteriologické obecné121325
*MAMMAMMěření metabolické aktivityMěření metabolické aktivity171000
*MEIAMEIAMEIAFluorescenční imunoanalýza na mikročásticích (enzymová)081000
*MICRAMICRAVyšetření mikroorganismů - agensVyšetření mikroorganismů - agens121950
*MICRCMICRCVyšetření mikroorganismů - kult.Vyšetření mikroorganismů - kultivace121952
*MICROSMICROSMikroskopieMikroskopie129000
*MILYCTXMILYCTXTest mikrolymfocytotoxickýTest mikrolymfocytotoxický183000
*MLCELLMLCELLKultura smíšená lymfocytárníKultura smíšená lymfocytární122000
*MPBTHMPBTHMikroskopie helmintůMikroskopické vyšetření krevních a tkáňových helmintů120600
*MPGENMPGENMikroskopie paraz. obecnáMikroskopické vyšetření parazitologické obecné120550
*MYGENMYGENMikroskopie mykologická obecnáMikroskopické vyšetření mykologické obecné121050
*NAANAANAANeutronová aktivační analýza140000
*NEPHELNEPHELNefelometrieNefelometrie138000
*NMRNMRNMRNukleární magnetická rezonanční spektroskopie141000
*ONCOMETONCOMETOnkometrieOnkometrie142000
*ORDORDOptická rotační disperzeOptická rotační disperze143000
*OSMOMETOSMOMETOsmometrieOsmometrie144000
*OXIMETOXIMETOximetrieOximetrie145000
*PAGEPAGEElektroforéza-polyakrylamid. gelElektroforéza-v polyakrylamidovém gelu068000
*PANDYPANDYPandyho zkouškaPandy - proteiny v likvoru156000
*PAPERCHRPAPERCHRChromatografie-na papířeChromatografie-na papíře034000
*PCRPCRPCRReakce řetězová polymerázová167000
*PETPETTest odolnosti kapilár podtlakemTest odolnosti kapilár - podtlaková technika157000
*PHOTOESTPHOTOESTFotooptické stanoveníFotooptické stanovení086000
*POLARIMPOLARIMPolarimetriePolarimetrie149000
*POTENTPOTENTPotenciometriePotenciometrie158000
*PTITRPTITRPotenciometrie-titracePotenciometrie-titrace160000
*RASTRASTTest immunoallegro sorbentTest immunoallegro sorbent179000
*REASREASREASRadioenzymová analýza163000
*REFRREFRRefraktometrieRefraktometrie168000
*REMICROSREMICROSMikroskopie-elektron. rastr.Mikroskopie-elektronová rastrovací132000
*RIRIRadiální imunodifuzeRadiální imunodifuse161000
*RIARIARIARadioimunoanalýza kompetititvní162000
*RLRLTest Rumpel-LeedeTest odolnosti kapilár - Rumpel-Leede155000
*ROCKELIAROCKELIAElektroimunoassay-raketkováElektroimunoassay-raketková070000
*RRARRARRARadioreceptorová analýza164000
*RSRSSpektrofotometrie ramanovaSpektrofotometrie ramanova020000
*SFCSFCSFCChromatografie-kapalinová subkritická043000
*SOULIERSOULIERKrvácivost (Soulier)Krvácivost dle Souliera153000
*TEMICROSTEMICROSMikroskopie-elektron. transmisníMikroskopie-elektronová transmisní133000
*TEMPTEMPMěření teplotyMěření teploty126000
*TESTSTRTESTSTRTestační proužekTestační proužek203000
*TIMEMEASTIMEMEASMěření časuMěření času198000
*TITRTITRTitraceTitrace189000
*TITRAGTITRAGTitrace-argentometrickáTitrace-argentometrická191000
*TITRAMPTITRAMPTitrace-amperometrickáTitrace-amperometrická194000
*TITRCOMPTITRCOMPTitrace-chelatometrickáTitrace-chelatometrická193000
*TITRHGTITRHGTitrace-merkurimetrickáTitrace-merkurimetrická190000
*TITRITITRITitrace-jodometrickáTitrace-jodometrická192000
*TLCTLCTLCChromatografie-tenkovrstvá037000
*TPSTPSTest protaminsulfátovýTest protaminsulfátový184000
*TURBTURBTurbidimetrieTurbidimetrie196000
*ULTRACENULTRACENUltracentrifugaceUltracentrifugace199000
*VNTVNTTest virusneutralizačníTest virusneutralizační187000
*VOLVOLMěření objemuMěření objemu127000
*VOLMASSVOLMASSMěření hustotyMěření hustoty (specifické hmotnosti, objem. hmotnosti)200000
*VOLTAMVOLTAMVoltametrieVoltametrie202000
*WEIGHTWEIGHTVáženíVážení (měření hmotnosti)201000
*XRAYDIFXRAYDIFRentgenová difrakceRentgenová difrakce169000
*ZELPZELPElektroforéza-zónováElektroforéza-zónová061000

Obsah v XML